DESIGN YOUR CAREER

01
Βήμα
  • 01
  • 02
  • 03
Design your career

Τι προγράμματα σας ενδιαφέρουν;

Παρακαλώ επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

MA in Design

MA in Design

Επισκόπηση

Το πρόγραμμα Master of Arts in Design είναι το μοναδικό διακλαδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Design στην Ελλάδα. Λειτουργεί στην Αθήνα από το 2003 και στη Θεσσαλονίκη από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-16, με την επικύρωση του κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου, Middlesex University.

Προσφέρει την ευκαιρία σε designers και καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων, να αναπτυχθούν μέσα από την προσωπική εις βάθος έρευνα του χώρου τους και από την αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους, σε ένα διακλαδικό περιβάλλον. Η ισορροπία μεταξύ εξειδίκευσης και αλληλεπίδρασης επιτυγχάνεται με τις εργασίες ανάλυσης και σύνθεσης που ανατίθενται στους σπουδαστές (ατομικά ή και ομαδικά). Έτσι, εμβαθύνουν στην ειδικότητά τους και με τις εργασίες, συζητήσεις και κριτικές αναλύσεις ζητημάτων, εντοπίζουν τα κοινά σημεία των επιμέρους κλάδων του Design.

Διαβάστε Περισσότερα
Περιεχόμενο

Η δομή του προγράμματος προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους, μέσα από την προσωπική τους έρευνα -εκπόνηση ατομικών εργασιών και την ανάπτυξη της προβληματικής τους, στα πλαίσια ενός διακλαδικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Η εξειδίκευση που προκύπτει από την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας και τα ερευνητικά στάδια που προηγούνται, μπορεί να είναι στα παρακάτω γνωστικά πεδία (με τις επιμέρους κατευθύνσεις τους):


Graphic Design:

Branding, Publishing, Advertising, Online Communication & Social Media, Web Design and Responsive Media, Ux/Ui, Visual Communication Design, Typography, Illustration

Architectural Design:

Interior Design, Urban Design, Maritime Development, Επανάχρηση, Conceptual Architecture, Σκηνογραφία – Σχεδιασμός Παραγωγής

Product Design:

Industrial Product Design, Conceptual Product Design

Photography:

Advertising Photography, Fashion photography, Reportage – Street photography, Constructed Photography Reality

Animation:

2D, 3D Computer Animation, Cartoon

Interactive Media:

Interactive television, video games, virtual reality, augmented reality

Mixed Media:

Μικτές τεχνικές έκφρασης (με τη χρήση 2 ή περισσοτέρων μέσων με σκοπό την οπτική επικοινωνία)

Comics:

Δημιουργία χαρακτήρων, Εικονογράφηση, Story board, Conceptual Art, Sequential Art

Fashion Design:

Fashion Marketing, Visual Merchandising, Ενδυματολογία

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι, μετά την ψήφιση νέων μέτρων και τη λήψη Υπουργικών Αποφάσεων από το 2012, ως προς την εφαρμογή των Νόμων 4046/2012 και 4093/2012, καθίσταται επιπλέον εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας για τους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους που αποκτούν πανεπιστημιακά πτυχία, καθώς και μεταπτυχιακά, μέσω Κολλεγίων, όπως ο ΑΚΤΟ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013).

Εδώ, μπορείτε να δείτε μερικές αποφάσεις που αφορούν σε αποφοίτους του ΑΚΤΟ (για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των αποφοίτων και του πρωτοκόλλου των αιτήσεών τους).

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με τρεις εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

  • Full Time | Μονοετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
  • Part Time | Διετές πρόγραμμα με διάρκεια 21 μήνες (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα περνούν από συνέντευξη σε επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεντεύξεων είναι να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Να είναι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του εξωτερικού στις προαναφερθείσες ή συναφείς σε αυτές ειδικότητες.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι, επαγγελματίες με αποδεδειγμένη -τουλάχιστον- πενταετή επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου, χωρίς τα προαναφερθέντα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα.
Back to Top