Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΚΤΟ

Κανονισμός Σπουδών

Loader image

Ο Κανονισμός που ακολουθεί αποτελεί τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Τεχνολογικό Όμιλο – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εφεξής καλούμενος «ο ΑΚΤΟ» ή «η Σχολή». Κάθε σπουδαστής/στρια με την εγγραφή του/της σε οποιαδήποτε βαθμίδα κατάρτισης του ΑΚΤΟ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό τον οποίο οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του.

O ΑΚΤΟ είναι ένα σύγχρονο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 και τις έως σήμερα τροποποιήσεις αυτού (τους N. 3848/2010, Ν. 4093/2012, Ν. 4046/2012 και Ν. 4111/2013), και παρέχει τρία επίπεδα μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης: Κολλέγιο, Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

Επιπλέον των νομοθετικών ρυθμίσεων, διαθέτει τα ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) και 27701 (Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου).

Στη βαθμίδα “Κολλέγιο ΑΚΤΟ” λειτουργούν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επικυρωμένα από το Βρετανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Middlesex University, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση ΒΑ (Hons) και MA του πανεπιστημίου αντιστοίχως. Στη βαθμίδα “ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ” προσφέρονται προγράμματα σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν αρχικά σε Βεβαίωση Κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα, και κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ σε κρατικό Δίπλωμα Κατάρτισης. Τέλος, στη βαθμίδα “ΑΚΤΟ – Κατάρτιση” ΚΔΒΜ λειτουργούν προγράμματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα με εναλλακτική μορφή παρακολούθησης, καθώς και σεμινάρια. Όλα τα παραπάνω οδηγούν, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, σε Βεβαίωση Παρακολούθησης του εκάστοτε προγράμματος.

Ο ΑΚΤΟ – Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι Ανώνυμη Εταιρεία και διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διά των εντεταλμένων του προσώπων προΐσταται όλων των διευθύνσεων της εταιρείας, των υπηρεσιών και των εργαζομένων.

Οι σπουδαστές όλων των Προγραμμάτων σπουδών του ΑΚΤΟ, πλην των σεμιναρίων και των τμημάτων εξειδίκευσης, έχουν στη διάθεσή τους τις παρακάτω παροχές/δικαιώματα:

Σπουδαστική Ταυτότητα

Οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ αποκτούν τη σπουδαστική ταυτότητα ΑΚΤΟ Student Card η οποία τους εξασφαλίζει μία σειρά προνομίων όπως: ελεύθερη είσοδο ή έκπτωση σε Μουσεία, Χώρους Τέχνης & Πολιτισμού, εκπτώσεις σε βιβλιοπωλεία και σε παρεχόμενες υπηρεσίες που ανακοινώνονται, κάθε χρόνο, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΚΤΟ. Οι σπουδαστές πλήρους και τακτικής φοίτησης μπορούν επίσης να αιτηθούν την έκδοση της Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC.

Microsoft Office 365 account

Σε κάθε σπουδαστή παρέχεται ένα Microsoft Office 365 account, με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία του με τη Σχολή, τους καθηγητές και τους συμφοιτητές του. Ο λογαριασμός, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: προσωπικό email account (@aktocollege.gr) / OneDrive for Business προσωπικό αποθηκευτικό χώρο στο Cloud χωρητικότητας 1 Terabyte / Skype for business / SharePoint.

Microsoft Office Pro Plus

Στους σπουδαστές του ΑΚΤΟ παρέχεται το μοναδικό προνόμιο εγκατάστασης της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές τους συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).

Διεθνής ψηφιακή βιβλιοθήκη JSTOR

Ο ΑΚΤΟ προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές και καθηγητές του πρόσβαση στην διεθνή ψηφιακή βιβλιοθήκη JSTOR, που περιέχει δώδεκα εκατομμύρια άρθρα, βιβλία και πρωτογενείς πηγές. Όλα τα μέλη της κοινότητας του ΑΚΤΟ, έχουν πρόσβαση μέσω του ειδικού λογαριασμού τους, στην πλουσιότατη σε περιεχόμενο και διαρκώς ανανεούμενη αυτή πλατφόρμα, μέσω της συνδρομής που καλύπτει η Σχολή.

Οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ στα Κολεγιακά προγράμματα και τα Προγράμματα Distance Learning (με ημερομηνία έναρξης σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 και έπειτα) έχουν στη διάθεσή τους επίσης δωρεάν παροχή του Adobe Creative Cloud & του Autodesk CAD 2D/3D design software για τον προσωπικό τους Η/Υ.

Οι σπουδαστές επίσης:

 1. Μπορούν να επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ και να μελετούν εκεί όσες ώρες επιθυμούν.
 2. Μπορούν να παρακολουθούν όλες τις ημερίδες που οργανώνονται στον ΑΚΤΟ.
 3. Μπορούν να παρακολουθούν κάθε διάλεξη που γίνεται στη Σχολή, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση, επιπλέον των μαθημάτων και ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα που παρακολουθούν.
 4. Έχουν το δικαίωμα της χρήσης των εργαστηρίων κατά τις ώρες που αυτά είναι διαθέσιμα.
 5. Λαμβάνουν μέρος στις ετήσιες ή άλλες εκθέσεις που οργανώνονται κάθε φορά κατόπιν επιλογής από τον αρμόδιο επιμελητή.
 6. Λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδρομές που διοργανώνονται από τον ΑΚΤΟ.
 7. Παρακολουθούν δωρεάν τα εβδομαδιαία εργαστήρια με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εξάσκηση σε σχεδιαστικά προγράμματα Η/Υ.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ο ΑΚΤΟ παρέχει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού υπηρεσίες προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους σπουδαστές πλήρους και τακτικής φοίτησης μέσω του οποίου θα αποστέλλει στους τελευταίους ανακοινώσεις πάσης φύσεως από την ακαδημαϊκή και διοικητική διεύθυνση και εν γένει, ενημερωτικά μηνύματα για τρέχοντα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (πρόγραμμα, εκθέσεις, διαλέξεις, εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ), προκειμένου να καταστεί η επικοινωνία των τελευταίων με τον ΑΚΤΟ, άμεση, ασφαλής και αποτελεσματική. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση.

Ο/η σπουδαστής/στρια αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το σύνολο των μηνυμάτων που στέλνει η Σχολή, έχουν την ισχύ επίσημης ενημέρωσης, θεωρούνται δε ότι έχουν αναγνωστεί από τον/την σπουδαστή/στρια με την παρέλευση 24 ωρών από την αποστολή τους. Για ζητήματα που άπτονται στην διοικητική – οικονομική σχέση των σπουδαστών/στριών με την Εταιρεία, τα απεσταλμένα μηνύματα έχουν την ισχύ όχλησης κατά τοις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο/η σπουδαστής/στρια κατά τη χρήση του e-mail υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Κανονισμού και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που έχει στόχο την πρόκληση βλάβης είτε στην Σχολή είτε στις παρεχόμενες από αυτήν Υπηρεσίες ή την μείωση του επιπέδου ασφαλείας τους, ούτε να επεμβαίνει στο τηλεπικοινωνιακό υλικό της. Κακή χρήση της Υπηρεσίας νοείται ενδεικτικά η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης άλλου χρήστη, η αποστολή μη ζητηθεισών ή/και μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) προς λίστες παραληπτών και παρά τη θέλησή τους (spamming), η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού ή πορνογραφικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου χρήστη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού.

Σε περίπτωση που ο/η σπουδαστής/στρια δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, Ο ΑΚΤΟ διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, κατά την κρίση του, να προβεί άμεσα σε μερική ή/και ολική διακοπή της παρεχόμενης Υπηρεσίας. Ομοίως η Σχολή δύναται να προβεί στον αποκλεισμό του/της σπουδαστή/στριας από την Υπηρεσία e-mail όταν διακοπεί ή λήξει η ιδιότητα του σπουδαστή (διακοπή φοίτησης, αποφοίτηση κλπ) ή όταν ο/η σπουδαστής/τρια καταστεί υπερήμερος/η κατά τις οικονομικές υποχρεώσεις του/της. Ο ΑΚΤΟ δύναται να αποκτήσει πρόσβαση στο e-mail του/της σπουδαστή/στριας, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη άδειά του/της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο/η σπουδαστής/τρια, μέσω της Υπηρεσίας, έχει υποπέσει σε παραβίαση Νόμου ή του παρόντος Κανονισμού.

Ο ΑΚΤΟ έχει την διακριτική ευχέρεια να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση του/της σπουδαστή/στριας στο σύνολο ή σε μέρος της υπηρεσίας, χωρίς προειδοποίηση, αν θεωρήσει ότι ο/η σπουδαστής/στρια παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της συμφωνίας, παρενοχλεί ή είναι επιβλαβής καθοιονδήποτε τρόπο σε άλλους/ες σπουδαστές/στριες, ή στην Εταιρεία. Ο/η σπουδαστής/στρια συμφωνεί ότι η χρήση της παρεχόμενης Υπηρεσίας δεν είναι δικαίωμα, αλλά προνόμιο, το οποίο απολαμβάνει μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχει την ιδιότητα του/της σπουδαστή/στριας.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, ο ΑΚΤΟ, δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση ή την ανικανότητα να χρησιμοποιηθεί η Υπηρεσία ή που από τις ατέλειες, τα λάθη, τις παραλείψεις, τις διακοπές, τις καθυστερήσεις στη λειτουργία ή την μεταφορά, τους ιούς, οδηγούν στη διαγραφή των αρχείων ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε οποιαδήποτε απώλεια αρχείων, προσβολή ιδιωτικότητας ή εμπιστευτικότητας των ιδιωτικών μηνυμάτων, όπως και να προκλήθηκε.

Ο ΑΚΤΟ ρητά υπενθυμίζει στον/στη σπουδαστή/στρια ότι η χρήση της Υπηρεσίας e-mail διέπεται από την δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία βρίσκεται στον παρόντα κανονισμό και την οποία ο/η σπουδαστής/στρια αποδέχεται.

Υποβολή Αιτημάτων Τμήματος

Οι σπουδαστές ενός τμήματος δύνανται να μεταφέρουν ακαδημαϊκά αιτήματα στη Διοίκηση της Σχολής. Για να αξιολογηθεί κάποιο αίτημα τμήματος θα πρέπει να αποσταλεί εγκαίρως με email από τον εκπρόσωπο του τμήματος με κοινοποίηση όλων των συμφοιτητών στο εν λόγω τμήμα και σε περίπτωση μη ορισμένου εκπροσώπου από τον αιτούντα με την κοινοποίηση όλων των σπουδαστών του τμήματος. Εναλλακτικά τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν από τους εκπροσώπους στις προγραμματισμένες συναντήσεις των Συμβουλίων Σπουδών. Αιτήματα τα οποία δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα τίθενται στην κρίση της Διοίκησης και ο αιτών θα λαμβάνει αντίστοιχη απάντηση.

Οι σπουδαστές μπορεί να δικαιούνται και επιπλέον παροχές, όπως περιγράφονται εδώ.

 1. Η συμπεριφορά των σπουδαστών όλων των βαθμίδων στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΚΤΟ πρέπει να είναι άμεμπτη.
 2. Οι χώροι των εκπαιδευτηρίων του ΑΚΤΟ προσφέρονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικό έργο. Ουδεμία άλλη εκδήλωση είναι δυνατόν να γίνει χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Απαγορεύεται κάθε αφισοκόλληση ή ανάρτηση ανακοινώσεων, χωρίς λήψη σχετικής άδειας, όπως και η ρύπανση του εξοπλισμού και των χώρων των εκπαιδευτηρίων γενικότερα. Οποιαδήποτε ζημιά αποκαθίσταται από τον/την υπαίτιο/α. Οι σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης οφείλουν να υπακούουν στις εντολές των καθηγητών και της Διεύθυνσης.
 3. Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας και Σπουδών του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ.
 4. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν στις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οικονομικού Διευθυντή, της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, των Διευθυντών των Προγραμμάτων του “Κολλεγίου ΑΚΤΟ”, του Διευθυντή του “ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ”, των διδασκόντων και παντός υπευθύνου σε κάθε βαθμίδα αντιστοίχως του εκπαιδευτηρίου.
 5. Οι σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης υποχρεούνται να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, κάθε απόφαση, εντολή ή οδηγία της Διοίκησης του ΑΚΤΟ, παρακολουθώντας τους πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν σε όλα τα κτήρια και διαβάζοντας προσεκτικά όλες τις επιστολές που λαμβάνουν (ηλεκτρονικές ή έντυπες) από τη Γραμματεία και τους υπεύθυνους Διοίκησης. Άγνοια του περιεχομένου των ανακοινώσεων δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο.
 6. Η συμμετοχή σπουδαστών σε εκδρομές, επιδείξεις μόδας, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις του ΑΚΤΟ είναι υποχρεωτική εφ’ όσον έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και όχι καθαρά ψυχαγωγικό, εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά.
 7. Οι σπουδαστές οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί σωστά και μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια, που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα. Μη έγκαιρη παράδοση και αντίστοιχη παραλαβή από τον υπεύθυνο του έργου, της ανατεθειμένης εργασίας σημαίνει αυτομάτως ότι η εργασία δεν γίνεται αποδεκτή ή χρεώνεται με βαθμολογική ποινή, ανάλογα με τις διατάξεις του μαθήματος.
 8. Η είσοδος και αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να γίνεται στην καθορισμένη από το πρόγραμμα ώρα. Οι σπουδαστές οφείλουν να είναι παρόντες εγκαίρως στο μάθημα και να μη διακόπτουν τη διδασκαλία χωρίς λόγο. Σε περίπτωση πλέον του ενός τετάρτου της ώρας καθυστερημένης προσέλευσης ο/η σπουδαστής/στρια μπορεί να εισέλθει στην αίθουσα, αν του/της επιτραπεί από τον καθηγητή του μαθήματος, αλλά χρεώνεται με απουσία. Με απουσία επίσης χρεώνεται ο/η σπουδαστής/στρια που αποχωρεί πριν τη λήξη του μαθήματος.
 9. Οι σπουδαστές οφείλουν να προσέρχονται στις εξετάσεις την προκαθορισμένη ώρα που προβλέπει το πρόγραμμα των εξετάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί για εξέταση.
 10. Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και στους άλλους χώρους των εκπαιδευτήριων του ΑΚΤΟ.
 11. Σε περίπτωση που σπουδαστής/στρια συλληφθεί να διακινεί ή να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, αποβάλλεται οριστικά από το εκπαιδευτήριο ΑΚΤΟ, χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης ή επανένταξης στο πρόγραμμα.
 12. Απαγορεύεται η παραμονή και μελέτη στη βιβλιοθήκη κατά τις ώρες που οι σπουδαστές πρέπει σύμφωνα με το πρόγραμμα να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια του διδάσκοντος.
 13. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών σε όλους τους χώρους διδασκαλίας και τις βιβλιοθήκες.
 14. Η παρακολούθηση των έκτακτων διαλέξεων που οργανώνονται από τη Διεύθυνση του ΑΚΤΟ και αφορούν στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης κάθε φορά, είναι υποχρεωτική, αφού αποτελούν τμήμα της βασικής εκπαίδευσης των σπουδαστών.
 15. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να θέτουν τα έργα τους στη διάθεση των καθηγητών, ή/και επιμελητών, για την ετήσια σπουδαστική έκθεση, αφού αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσής τους. Τα έργα αυτά παραμένουν στη διάθεση του ΑΚΤΟ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και κατόπιν παραλαμβάνονται από τους δημιουργούς τους. Η επιμέλεια της παράδοσης – παραλαβής των έργων ανήκει στον/στην εκάστοτε σπουδαστή/στρια, ο/η οποίος/α ακολουθώντας τις οδηγίες της Σχολής και σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή ή επιμελητή μεριμνά για τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο της προσήκουσας παράδοσης και παραλαβής του έργου. Ο ΑΚΤΟ φυλάσσει τα έργα αυτά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και με το πέρας αυτού τα έργα που δεν έχουν παραληφθεί ανακυκλώνονται. Οι σπουδαστές απαγορεύεται να παίρνουν τα έργα τους από την έκθεση χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του εκπαιδευτηρίου. Σπουδαστής/στρια που θα αρνηθεί να παραδώσει τα έργα του/της για την ετήσια έκθεση τιμωρείται με ακύρωση της βαθμολογίας του στις τελικές εξετάσεις.
 16. Ο ΑΚΤΟ έχει το δικαίωμα να κρατά στο αρχείο του τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, όλων των εργασιών των σπουδαστών, και να τα εκθέτει σε οποιοδήποτε χώρο, μέσα ή έξω από το εκπαιδευτήριο, σαν δείγματα εργασιών των σπουδαστών. Επίσης, τις παραπάνω εργασίες δύναται να τις δημοσιεύει στα ενημερωτικά έντυπα, ή τις παρουσιάσεις που γίνονται κατά καιρούς στον τύπο, στα κοινωνικά μέσα και οπουδήποτε αλλού, χωρίς καμιά δέσμευση ή άλλη υποχρέωση. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τις καλύτερες εργασίες των σπουδαστών σε ειδικές εκδόσεις του.
 17. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία των εκθέσεων που γίνονται για την παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών, μέσα και έξω από τους χώρους του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ. Η έκθεση των εργασιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των σπουδαστών, γι’ αυτό και οφείλουν να ακολουθούν τις εντολές των καθηγητών τους και των εκάστοτε επιμελητών.
 18. Οι σπουδαστικές εργασίες δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των σπουδαστών διότι είναι προϊόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΚΤΟ και της καθοδήγησης του διδακτικού προσωπικού. Σε περίπτωση όμως, παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης νόμου που αφορά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (σχετικές αναρτήσεις υπάρχουν σε όλες τις βιβλιοθήκες του εκπαιδευτηρίου), την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο/η σπουδαστής/στρια ως δημιουργός του έργου. Ειδικότερα σημειώνεται ότι ο ΑΚΤΟ δύναται να χρησιμοποιεί χωρίς την λήψη προηγούμενης άδειας, κάθε έργο των σπουδαστών του, για εμπορικούς λόγους διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών του.
 19. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματά τους κατά τον καθορισμένο τρόπο που η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και η Διοίκηση του ΑΚΤΟ έχουν ανακοινώσει, είτε αυτά αφορούν σε μαθήματα δια ζώσης (φυσική παρουσία σε αίθουσα) είτε εξ αποστάσεως (e-learning) είτε με παρουσία σε χώρο εκτός των υπαρχουσών δομών του ΑΚΤΟ (νέα κτήρια, χώροι μουσείων κ.λπ.). Το πρόγραμμα και ο τρόπος παρακολούθησης των μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί μονομερώς από τον ΑΚΤΟ λόγω εκτάκτων αναγκών και περιστάσεων, χωρίς αυτό να γεννά δικαίωμα εναντίωσης του/της σπουδαστή/στριας στην απόφαση αυτή.

 1. Είναι δυνατόν στη διάρκεια του εξαμήνου να τροποποιηθεί ο Κανονισμός Σπουδών εν μέρει. Τυχόν αλλαγές, όπως και κάθε άλλη πληροφορία για τις σπουδές στον ΑΚΤΟ κοινοποιούνται στους σπουδαστές και στην ιστοσελίδα του ΑΚΤΟ και είναι εφαρμόσιμες από τη δημοσίευσή τους. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζουν νομοθετικές ρυθμίσεις ή όρους της συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο του Middlesex δύνανται να έχουν και αναδρομική ισχύ και να ρυθμίζουν τις σχέσεις της Σχολής και με προηγούμενους σπουδαστές.
 2. Η Διεύθυνση της εκάστοτε βαθμίδας του ΑΚΤΟ έχει το δικαίωμα αναβολής έναρξης των μαθημάτων, αλλαγής του προγράμματος και του τρόπου εκπαίδευσης, καθώς και συγχώνευσης των τμημάτων, αν τα παραπάνω κριθούν αναγκαία σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή το Middlesex University.
 3. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή, κατά το μέρος που επιτρέπεται από το Νόμο, έχει το δικαίωμα αλλαγής του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σπουδών, του προγράμματος εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα παράτασης των μαθημάτων των διδακτικών εξαμήνων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης, έχει το δικαίωμα να καθορίζει έκτακτες ειδικές εξεταστικές περιόδους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 4. Είναι δυνατόν κατά το ακαδημαϊκό έτος, εκτός του τακτικού προγράμματος, να οργανωθούν ενισχυτικά/φροντιστηριακά μαθήματα με απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα των ενισχυτικών αυτών μαθημάτων ανακοινώνεται εγκαίρως στους σπουδαστές ώστε να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και τα αντίστοιχα κάθε φορά δίδακτρα, όπου απαιτούνται, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξή του.
 5. Η Γραμματεία της εκάστοτε βαθμίδας είναι αρμόδια να εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με τη φοίτηση των σπουδαστών στον ΑΚΤΟ, την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων και τη βαθμολογική τους κατάσταση, συμβουλευόμενη τα μητρώα και τις καταστάσεις της. Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται μόνο μετά από αίτηση των ίδιων των σπουδαστών ή των κηδεμόνων τους.
 6. Πληροφορίες, γενικά, για τις σπουδές στις εκπαιδευτικές βαθμίδες του ΑΚΤΟ δίδονται από την αντίστοιχη Γραμματεία, ενώ ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες, την ύλη, τις εξετάσεις δίδονται από τους καθηγητές και εν γένει την Διεύθυνση κάθε βαθμίδας.
 7. Κάθε πληροφορία που αφορά σε συγκεκριμένο σπουδαστή/στρια εκάστοτε βαθμίδας του ΑΚΤΟ (προσωπικά στοιχεία ή συμπεριφορά του/της κατά τη φοίτησή του/της, όπως και την τήρηση των υποχρεώσεών του/της) είναι εμπιστευτική, και κοινοποιείται στο γονέα μόνο μετά τη συμφωνία του/της σπουδαστή/στριας που αφορά. Εξαιρούνται πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν παραβιάσεις του ποινικού νόμου από σπουδαστή/στρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της (π.χ. φθορά ξένης περιουσίας, έργω ή λόγω εξύβρισης κτλ). Επιπλέον, προσωπικές πληροφορίες, μπορούν να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα εφόσον έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα πάντα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 8. Ανώτατο όριο ηλικίας για την εγγραφή στον ΑΚΤΟ δεν υπάρχει.
 9. Εάν ένας σπουδαστής/στρια επιθυμεί να διακόψει τις σπουδές του/της είναι υποχρεωμένος/η να ενημερώσει εγγράφως την Σχολή, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο το οποίο παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία.

Ο ΑΚΤΟ έχοντας ως κύριο στρατηγικό σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Απορρήτου με σκοπό:

 • Την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης.
 • Την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται.
 • Τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.
 • Τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών της εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, ο ΑΚΤΟ έχει καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχει ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας, προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων. Επιπλέον είναι πιστοποιημένος με τα ISO 27001 και 27701.

Ο ΑΚΤΟ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει αναλυτικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν μέτρα:

 • Ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και στους πληροφοριακούς πόρους.
 • Ορθής διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων.
 • Φυσικής ασφάλειας.
 • Ασφάλειας λειτουργιών.
 • Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας.
 • Ασφάλειας Επικοινωνιών.
 • Κρυπτογράφησης.
 • Διαχείρισης και ασφάλειας προμηθευτών.
 • Διαχείρισης και ασφάλειας ανθρώπινων πόρων.
 • Συντήρησης πληροφοριακής υποδομής και εξοπλισμού.
 • Τήρησης νομοθεσίας.
 • Εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης ρόλων-αρμοδιοτήτων.

Μέσα από διαδικασία ανασκόπησης, ο ΑΚΤΟ διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Παράλληλα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας των πληροφοριακών πόρων συμβάλουν στην ασφαλή συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περιπτώσεις εμφάνισης δυσλειτουργιών.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και πολιτικών, ώστε να μπορεί η εταιρεία να προστατεύει τα δεδομένα και πληροφορίες που επεξεργάζεται.

Ο ΑΚΤΟ με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα τηρεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων του/της σπουδαστή/στριας, καθώς και του γονέα/άλλου που δηλώνεται στην Αίτηση εγγραφής, εφαρμόζοντας τις οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού με αριθ. 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), όπως αυτός εξειδικεύεται από τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΑΚΤΟ γίνεται στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας του και συνεπάγεται την απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων αυτών, όπως των σπουδαστών, των γονέων/άλλων και των συνυπόχρεων πληρωτών για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με όσα αναλύονται παρακάτω.

Ο ΑΚΤΟ τηρεί τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας, εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προβλεπόμενων από τον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των υποκειμένων και λαμβάνει συγχρόνως τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών από κινδύνους όπως, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση αυτών. Επίσης λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις για τυχόν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, νομική βάση των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΑΚΤΟ, η εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που αφορά την παροχή των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών, η συγκατάθεση των υποκειμένων όπως των σπουδαστών, συνυπόχρεων πληρωτών κα, καθώς και η εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων του ΑΚΤΟ όπως φορολογικών, λογιστικών κ.ο.κ. ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπούμενο σκοπό επεξεργασίας.

 

Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγονται

Ο ΑΚΤΟ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζομένων αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαστικής ζωής και σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές προβλέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο σπουδαστή/στριας, γονέων, ημερομηνία/τόπο γέννησης σπουδαστή, Τμήμα και βαθμίδα σπουδών που επιλέγει ο/η σπουδαστής/στρια).
 2. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email).
 3. Στοιχεία γονέα ή άλλου, ο οποίος δηλώνεται ως αρμόδιος για την επικοινωνία μαζί του (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχέση με τον/την σπουδαστή/στρια κ.ο.κ).
 4. Γραμματικές γνώσεις (Απολυτήριο), επιλογή προγράμματος και έτους σπουδών.
 5. Στοιχεία συνυπόχρεου προσώπου προς πληρωμή (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και η σχέση του με τον/της σπουδαστή/στρια.
 6. Μαθησιακές δυσκολίες και δεδομένα υγείας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά.
 7. Φωτογραφίες και βίντεο από τη σπουδαστική ζωή, τη φοίτηση, δράσεις (όπως εικαστικές), συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκθέσεις των σπουδαστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι ζητείται η ρητή συγκατάθεση των σπουδαστών για τη δημοσίευση των φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπο του ΑΚΤΟ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, όπως facebook, instagram και στο youtube, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του όπως το περιοδικό Activities, για λόγους προβολής του και ενημέρωσης ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του.
 8. Δεδομένα υγείας, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή ιατρικά δικαιολογητικά ή χορηγούνται από τον/την σπουδαστή/στρια, όπως κατά τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω ασθενείας.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της σπουδαστή/στριας, ο οποίος τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί ο ΑΚΤΟ. Στην κεντρική βάση των τηρούμενων στοιχείων δύνανται να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τα αρμόδια Τμήματα του ΑΚΤΟ.

Επισημαίνεται η υποχρέωση του/της σπουδαστή/στριας να ενημερώνει άμεσα τον ΑΚΤΟ για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία ή στέλνοντας email στη διεύθυνση gdpr@aktocollege.gr για την ορθότητα των τηρούμενων στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου του/της κάθε σπουδαστή/στριας.

 

Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους ο ΑΚΤΟ προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της σπουδαστή/στριας και των γονέων/άλλων σχετίζονται αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση, στο πλαίσιο παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΑΚΤΟ, βάσει των Καταστατικών σκοπών του και του οικείου νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

 1. Η ενημέρωση, εγγραφή των ενδιαφερόμενων σπουδαστών και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ αυτών, των γονέων/άλλων και του ΑΚΤΟ.
 2. Η έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης και πιστοποιητικού, όπως φοίτησης ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Η κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους που συνδέονται συμβατικά με τον ΑΚΤΟ και η συνεργασία αυτή αφορά αποκλειστικά στην εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών (λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University).
 4. Η διαβίβαση δεδομένων σπουδαστών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στις εποπτεύουσες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.
 5. Η έκδοση εντύπων, αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, επετηρίδων και λοιπών φωτογραφικών λευκωμάτων, περιοδικών όπως το Activities, αναφορικά με δραστηριότητες και επιτυχίες ή και επιδόσεις – βραβεύσεις των σπουδαστών στο πλαίσιο της σπουδαστικής ζωής, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 6. Ανάρτηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού στον επίσημο ιστότοπο του ΑΚΤΟ www.akto.gr, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, όπως facebook, instagram, youtube, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 7. Η απαραίτητη επικοινωνία με τους σπουδαστές και τους γονείς/άλλους μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας.
 8. Η επικοινωνία με τους σπουδαστές ή/και τους γονείς/άλλους για την αποστολή ενημερωτικού newsletter, προσκλήσεων, ενημερώσεων για εκδηλώσεις, τελετές αποφοίτησης, ειδικά προγράμματα κ.ο.κ. κατόπιν συγκατάθεσής τους.

 

Διάρκεια τήρησης δεδομένων

Η διάρκεια τήρησης αρχείου με τα παρεχόμενα από τον/την σπουδαστή/στρια προσωπικά δεδομένα ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο με τη διάρκεια σπουδών στον ΑΚΤΟ. Πλέον του χρόνου αυτού τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών μετά την αποφοίτησή τους, όπως για λόγους έκδοσης αντιγράφων πτυχίων, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, πιστοποιητικών, ή για τη συμμόρφωση του ΑΚΤΟ με οικείες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ή για ερευνητικούς σκοπούς, κ.ο.κ.

Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί από τον ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνο της επεξεργασίας, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου επιδιωκόμενου νόμιμου σκοπού επεξεργασίας.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ο ΑΚΤΟ δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών ή κατά περίπτωση και γονέων/άλλων σε συνδεδεμένα και συνεργαζόμενα προς τον ΑΚΤΟ φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς.

Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ΑΚΤΟ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Έχει παρασχεθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 2. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΚΤΟ στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους, όπως λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University.
 3. Η διαβίβαση απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΑΚΤΟ.
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, ή τρίτος υπό τις εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 6. Η διαβίβαση γίνεται προς Δημόσιες Αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

Ο ΑΚΤΟ σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων λαμβάνοντας μέριμνα για τη νόμιμη ικανοποίησή τους.

Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης.
 • Δικαίωμα διόρθωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής (λήθης).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Ως προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης του ΑΚΤΟ επί των ανωτέρω αιτημάτων ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματός εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος, οπότε θα αιτιολογηθεί εγγράφως η σχετική απόφαση.

Ο ΑΚΤΟ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), προς τον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα καθώς και για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των χορηγούμενων προσωπικών δεδομένων, την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, για τους ανωτέρω σκοπούς ως ακολούθως:

κ. Γεωργία Λειβαδάρου,
Τηλέφωνο: (+30) 210 5230130
Email: dpo-akto@aktocollege.gr
Ιστοσελίδα: www.akto.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Τ.Κ. 11362

Οι διαδικασίες παραπόνων/καταγγελιών που ακολουθεί του AKTO είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, ενώ ειδικότερα για το Κολλέγιο ΑΚΤΟ εφαρμόζονται παράλληλα και οι κανονισμοί του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, Middlesex University, οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 9, παράγραφος 17. Επίσης, για το ΙΙΕΚ λειτουργεί και η επίσημη επιτροπή παραπόνων, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10.

Συγκεκριμένα, αν υπάρξει κάποιο παράπονο σχετικά με οιοδήποτε θέμα, υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί προφορικώς ή εγγράφως, καταρχάς στον άμεσο ενδιαφερόμενο π.χ. τον διδάσκοντα, τη γραμματεία κτλ, αναλόγως με την περίπτωση. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης στο επόμενο στάδιο γραπτής καταγγελίας, με επιστολή ή email, στον Διευθυντή του Προγράμματος, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας, στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή κτλ, σύμφωνα δηλαδή με τη διοικητική δομή του AKTO. Δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση complaints@aktocollege.gr το οποίο λαμβάνει απευθείας η Διοίκηση του AKTO, σε περίπτωση που ο/η παραπονούμενος/η επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος/η.

Τα παράπονα/καταγγελίες αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, δικαιοσύνη, συνέπεια και εντός εύλογων χρονικών ορίων. Όπου είναι εφικτό, αντιμετωπίζονται και επιλύονται, σε πρώτο στάδιο, με προφορικό τρόπο, εφόσον όμως κριθεί απαραίτητο, οδηγούνται σε μια επίσημη διαδικασία επίλυσης όπου ακολουθείται ο γραπτός τρόπος.

Ειδικότερα σε περιπτώσεις φαινομένων εκφοβισμού, παρενόχλησης και θυματοποίησης ισχύουν πιο αναλυτικές διατάξεις οι οποίες βρίσκονται στο Άρθρο 13.

 1. Τα δίδακτρα των σπουδαστών καταβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο που έχουν επιλέξει στο διακανονισμό που έχουν υπογράψει με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής τους.
 2. Οι σπουδαστές που έχουν επιλέξει ως τρόπο πληρωμής τις δόσεις, καταβάλλουν την κάθε δόση μέχρι την ημερομηνία που έχει καθοριστεί. Κατά την εγγραφή καταβάλλεται και η πρώτη δόση των διδάκτρων. Οι υπόλοιπες δόσεις ορίζονται να καταβάλλονται στα διαστήματα που έχουν συμφωνηθεί κατά την εγγραφή. Μετά δε την παρέλευση της συμφωνηθείσας ημερομηνίας έκαστης εκ των παραπάνω δόσεων, κάθε δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.
 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των διδάκτρων το Λογιστήριο ειδοποιεί τον/την σπουδαστή/στρια και τον συνυπόχρεο πληρωτή για την εξόφληση της οφειλής. Εάν και μετά την ειδοποίηση τα δίδακτρα δεν καταβληθούν, ο ΑΚΤΟ κατά το μέρος που επιτρέπεται από το Νόμο, έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέψει στον/στην σπουδαστή/στρια την περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων, την εγγραφή, ή επανεγγραφή. Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές με οικονομικές εκκρεμότητες δεν δικαιούνται βαθμολογίες και βεβαιώσεις φοίτησης, ούτε λαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την εξόφληση τους.
 4. Σπουδαστές που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες δε λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις κατά το μέρος που επιτρέπεται από το Νόμο.
 5. Ο ΑΚΤΟ δεν έχει υποχρέωση επιστροφής των προκαταβολών που έχει λάβει από σπουδαστές που εν τέλει δεν παρακολούθησαν τα προγράμματά του. Σε περίπτωση προεξόφλησης των διδάκτρων και εν τέλει μη παρακολούθησης των μαθημάτων ή αποχώρησης εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, ο ΑΚΤΟ δύναται να επιστρέψει μέρος των εισπραχθέντων διδάκτρων, ανάλογα με τον χρόνο αποχώρησης του/της σπουδαστή/στριας. Παράταση προθεσμίας καταβολής διδάκτρων δίνεται μόνο μετά από έγκριση της Οικονομικής Διεύθυνσης. Σπουδαστής/στρια που καθυστερεί τα δίδακτρα πέραν του μηνός, χωρίς να έχει λάβει άδεια παράτασης προθεσμίας πληρωμής, μπορεί να διαγραφεί χωρίς δικαίωμα επιστροφής των διδάκτρων που έχει καταβάλει.
 6. Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων είναι το ίδιο, ανεξάρτητα της ημερομηνίας εγγραφής. Σπουδαστής/στρια που γράφεται καθυστερημένα για οποιονδήποτε λόγο, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα δίδακτρα ολόκληρου του έτους όπως όλοι οι άλλοι σπουδαστές.
 7. Το συμφωνηθέν ποσό των διδάκτρων δεν δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ανεξαρτήτως πιθανών αλλαγών στον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων (π.χ. δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), αλλαγών στην εκπαιδευτική ύλη (π.χ. μείωση ή αύξηση διδακτέας ύλης) και ωριαίου προγράμματος (π.χ. παράτασης ή μείωσης διδακτικών ωρών).
 8. Με την εγγραφή του, ο/η σπουδαστής/στρια αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου των διδάκτρων του έτους, ανεξάρτητα αν παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα ή όχι. Αν ο/η σπουδαστής/στρια είναι ανήλικος/η, η υποχρέωση μεταβιβάζεται στον κηδεμόνα του/της. Σε περίπτωση που σπουδαστής/στρια διαγραφεί από τη Σχολή για πειθαρχικό παράπτωμα, ή άλλο λόγο, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
 9. Σε περίπτωση παράτασης των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου προβλέπεται, εξαιτίας απουσιών του/της σπουδαστή/στριας, αυτός/ή είναι υποχρεωμένος/ή να καταβάλλει δίδακτρα ανάλογα με το χρόνο παράτασης των μαθημάτων. Το ύψος του ποσού των διδάκτρων αυτών συναποφασίζεται από την Ακαδημαϊκή και την Οικονομική Διεύθυνση.
 10. Για τα ενισχυτικά/φροντιστηριακά μαθήματα, που γίνονται εκτός του τακτικού προγράμματος εκπαίδευσης (και δεν αναπληρώνουν απραγματοποίητες ώρες αυτού), καταβάλλονται δίδακτρα, εκτός και αν υπάρχει αποδεδειγμένος σοβαρός λόγος που αιτιολογεί αυτή την ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εισήγηση του υπεύθυνου διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 11. Ο ΑΚΤΟ εγκρίνει κάθε χρόνο και γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την τιμολογιακή πολιτική του, καθορίζοντας το ύψος των διδάκτρων, τη δυνατότητα καταβολής των δόσεων, τις τυχόν εκπτώσεις/υποτροφίες κλπ. Η τιμολογιακή πολιτική ορίζεται μονομερώς από τον ΑΚΤΟ, είναι ελεύθερα ανακλητή και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, χωρίς φυσικά να θίγονται οι υπάρχουσες συμφωνίες εις βάρος των σπουδαστών.

ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 1. Εκτός των διδάκτρων, οι σπουδαστές επιβαρύνονται με την αγορά των απαραίτητων υλικών για τη φοίτησή τους.
 2. Με εξέταστρα επιβαρύνονται όσοι σπουδαστές εξετάζονται εκτός των κανονικών εξεταστικών περιόδων, στις βαθμίδες που προβλέπεται (δηλ. ειδικές εξεταστικές, επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου, αναβαθμολόγηση κ.α.). Τα εξέταστρα καταβάλλονται από τους σπουδαστές με την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις.
 3. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται μαζί με τα εξέταστρα για τις κανονικές εξεταστικές περιόδους, για το μεν χειμερινό εξάμηνο έως την 15η Ιανουαρίου (για όλες τις ενότητες του χειμερινού εξαμήνου), για το δε εαρινό έως την 15η Μαΐου (για όλες τις ενότητες του εαρινού εξαμήνου). Επίσης, για τις ειδικές εξετάσεις (και των δύο εξαμήνων), έως την τελευταία ημέρα της προγραμματισμένης κανονικής εξεταστικής περιόδου. Τέλος, για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου το αργότερο έως την 20η Αυγούστου. Σημειωτέο ότι η όποια αίτηση αναβαθμολόγησης, όπου προβλέπεται, υποβάλλεται αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πρέπει να τονισθεί ότι οι σπουδαστές υποχρεούνται εγκαίρως να υποβάλλουν αίτηση για την ειδική εξεταστική, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της αίτησης, δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα για την ανακοίνωση του συγκεκριμένου προγράμματος εξετάσεων.
 4. Οι σπουδαστές που απορρίπτονται και παρακολουθούν ξανά το πλήρες πρόγραμμα, ή μέρος του προγράμματος του ίδιου διδακτικού έτους, όπου προβλέπεται, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εκ νέου δίδακτρα για το έτος, ή δίδακτρα για τα μαθήματα στα οποία επανεγγράφονται.
 5. Το ύψος των διδάκτρων για τα ενισχυτικά/φροντιστηριακά μαθήματα, καθώς και για τις επιπλέον ώρες στο τελευταίο έτος ΒΑ (Level 3), καθορίζεται ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο Άρθρο 3 (Συμπεριφορά – Υποχρεώσεις Σπουδαστών), οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα και όταν:

 1. Παραβαίνουν τον κανονισμό λειτουργίας του ΑΚΤΟ.
 2. Δεν δείχνουν τον οφειλόμενο σεβασμό και δεν υπακούουν σε εντολές και οδηγίες των Διοικητικών στελεχών, των διδασκόντων και λοιπών υπευθύνων του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ.
 3. Αντιγράφουν κατά τις γραπτές εξετάσεις, παραπλανούν ή αποπειρώνται να παραπλανήσουν στις κάθε είδους εξετάσεις και σπουδαστικές εργασίες.
 4. Διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους την τάξη και τη διδασκαλία των ενοτήτων, τις ασκήσεις, τις εξετάσεις, τα διαλείμματα, όπως και κάθε εκπαιδευτική εργασία ή εκδήλωση του ΑΚΤΟ.
 5. Παραβαίνουν τις διατάξεις ποινικού νόμου.
 6. Καταστρέφουν την περιουσία του ΑΚΤΟ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 1. Σε περίπτωση που σπουδαστής/στρια οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης ή κατάρτισης παρακωλύει το μάθημα, ή επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, στις βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια του ΑΚΤΟ, ο διδάσκων καθηγητής έχει δικαίωμα να τον/την αποβάλλει από την αίθουσα. Ο/η σπουδαστής/στρια έχει την υποχρέωση να υπακούσει αμέσως και να εξέλθει, ακόμα κι αν θεωρεί άδικη την αποβολή του/της.
 2. Κάθε παρέκκλιση από την αρμόζουσα συμπεριφορά ελέγχεται και δύναται να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις στον/στην σπουδαστή/στρια: Α) Παρατήρηση από τον εκπαιδευτή και τα όργανα Διοίκησης του ΑΚΤΟ, που αποτελεί αρχική προειδοποίηση για επιβολή βαρύτερης κύρωσης σε περίπτωση νέας παρέκκλισης Β) Ωριαία αποβολή από το μάθημα Γ) Αποβολή μέχρι και τρεις (3) μέρες στη βαθμίδα του ΙΙΕΚ, πιθανώς και περισσότερες στις υπόλοιπες βαθμίδες, έως και Δ) Διακοπή Φοίτησης.
 3. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και η Διοικητική Διεύθυνση της εκάστοτε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΑΚΤΟ έχουν δικαίωμα να συναποφασίσουν την αποβολή σπουδαστή/στριας από συγκεκριμένο μάθημα, ενώ έχουν επίσης το δικαίωμα να συναποφασίσουν την οριστική του/της διαγραφή, σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος ή επαναλαμβανόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς.
 4. Στο επίπεδο του ΙΙΕΚ, η Διακοπή φοίτησης επιβάλλεται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του “ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ”, τον Αναπληρωτή Διευθυντή, εφόσον υφίσταται, και τον αρχαιότερο από τους εκπαιδευτές του τμήματος (σε περίπτωση ιδίας αρχαιότητας τον προτεινόμενο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή).
 5. Σε περίπτωση αντιγραφής ή απόπειρας παραπλάνησης ή λογοκλοπής κατά τις εξετάσεις, ο/η σπουδαστής/στρια βαθμολογείται με μονάδα στο συγκεκριμένο μάθημα/εργασία ή ακόμα και με ακύρωση της βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου.
 6. Στην παραπάνω περίπτωση (3) διενεργείται έρευνα για συγκέντρωση στοιχείων και ο/η σπουδαστής/στρια καλείται σε απολογία. Τυχόν άρνηση του/της εγκαλούμενου/ης να απολογηθεί δεν αποτελεί κώλυμα για την έκδοση απόφασης.
 7. Σε όλες τις περιπτώσεις αποβολής, οι απουσίες των ημερών της αποβολής προσμετρώνται κανονικά.

Το Κολλέγιο ΑΚΤΟ συνεργάζεται με το αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο Middlesex University του Λονδίνου. Οι σπουδαστές των επικυρωμένων από αυτό Προγραμμάτων θεωρούνται ταυτόχρονα και σπουδαστές του Πανεπιστημίου, και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του, όπως αυτές διαβιβάζονται από τα αρμόδια όργανα του Κολλεγίου.

Στους αποφοίτους των επικυρωμένων Προγραμμάτων από το Middlesex University χορηγούνται οι πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών από το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως περιγράφονται στα ενημερωτικά έντυπα του Κολλεγίου.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑ BACHELOR OF ARTS* (HONS) ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MASTER OF ARTS) ΤΟΥ MIDDLESEX UNIVERSITY

 • GRAPHIC DESIGN (Γραφιστική)
 • INTERIOR ARCHITECTURE (Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Διακόσμηση)
 • PRODUCT & DESIGN INNOVATION (Σχεδιασμός Προϊόντων)
 • FASHION DESIGN (Σχέδιο Μόδας)
 • FINE ART & NEW MEDIA (Εικαστικές Τέχνες)
 • PHOTOGRAPHY (Φωτογραφία)
 • SKETCH – COMICS – CARTOON (Σκίτσο – Κόμικς – Καρτούν)
 • ANIMATION & INTERACTIVE MEDIA (Animation & Διαδραστικά Μέσα)
 • GAME DESIGN (Σχεδιασμός Παιχνιδιών)

* Για την εισαγωγή στα προγράμματα αυτά πιθανώς να απαιτείται η παρακολούθηση κάποιου προπαρασκευαστικού προγράμματος (Intensive Foundation Course) ή η επίδειξη portfolio.

 

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Ακαδημαϊκή Επιτροπή (Executive Academic Management Group)

Είναι το ανώτερο ακαδημαϊκό όργανο του Κολλεγίου. Εξετάζει και καθορίζει την γενικότερη ακαδημαϊκή στρατηγική, καθώς και την πορεία των σπουδών. Συζητά, ρυθμίζει ή επαναπροσδιορίζει θέματα εκπαίδευσης. Κατά περίπτωση, καλείται να αξιολογήσει και να αποφανθεί για περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων και επιβολής ποινών.

Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (PL Board)

Είναι όργανο το οποίο αποτελείται από τους Διευθυντές Προγραμμάτων του ΑΚΤΟ και του ΚΔΒΜ. Συλλέγει και ανταλλάσσει απόψεις για θέματα ακαδημαϊκής ποιότητας και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

Διευθυντές Προγραμμάτων (Programme Leaders)

Έχουν την ευθύνη για την πορεία και το συντονισμό του Προγράμματος τους. Είναι μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (PL Board) και απαντούν στις ετήσιες αναφορές των Εξωτερικών Εξεταστών. Αναφέρονται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ακαδημαϊκής Ποιότητας (Quality Assurance Officer)

Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο και τις βρετανικές αρχές για θέματα ακαδημαϊκής ποιότητας, επαναξιολόγησης και επικύρωσης των Προγραμμάτων, εξεταστικών επιτροπών, και διοργανώνει τα Συμβούλια Σπουδών. Αναφέρεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (Academic Operator)

Έχει την ευθύνη της καθημερινής παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της επίλυσης τυχόν ακαδημαϊκών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των δύο πρώτων ετών. Συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Προγραμμάτων, τους καθηγητές και την Ακαδημαϊκή Επιτροπή στην οποία και αναφέρεται.

Υπεύθυνος Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων (Foreign Liaisons Office)

Χειρίζεται την επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο σε θέματα εγγραφών, προώθησης τελικών βαθμολογιών, έκδοσης πτυχίων και βεβαιώσεων, και προωθεί αιτήσεις υποψηφίων για περαιτέρω σπουδές στο Middlesex University. Αναφέρεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

Υπεύθυνος Συντονισμού Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (BA & MA Co-ordinator)

Συντονίζει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του τελευταίου έτους των επικυρωμένων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, όπως και των μεταπτυχιακών σπουδών. Αναφέρεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συμβούλιο Σπουδών (Board of Studies)

Δίνει την ευκαιρία στους εκπροσώπους των σπουδαστών του εκάστοτε Προγράμματος να μεταφέρουν τις εμπειρίες και εκτιμήσεις των τμημάτων τους σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών, και εν γένει την ακαδημαϊκή διαδικασία. Μετέχουν ως μόνιμα μέλη εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, οι Διευθυντές των Προγραμμάτων, ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ακαδημαϊκής Ποιότητας και ο Ακαδημαϊκός Σύνδεσμος μεταξύ ΑΚΤΟ και Πανεπιστημίου (Link Tutor). Συνέρχεται μία φορά το εξάμηνο και συγκαλείται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ακαδημαϊκής Ποιότητας.

Επιτροπές Εισαγωγής στο BA (Hons) Degree και ΜΑ Degree

Συστήνονται για κάθε Πρόγραμμα, διενεργούν τις αντίστοιχες συνεντεύξεις, εξετάζουν περιπτώσεις σπουδαστών που αιτούνται εισαγωγή με κατατακτήριες στο ΒΑ (Hons) Degree. Επίσης, αξιολογούν τις αιτήσεις σπουδαστών για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Αποτελούνται από το Διευθυντή του αντίστοιχου Προγράμματος, τον Υπεύθυνο Συντονισμού ΒΑ & ΜΑ προγραμμάτων και συμμετέχοντες καθηγητές του εκάστοτε Προγράμματος.

Επιτροπές Σπουδών (Programme Team Council)

Σε αυτές τις επιτροπές εξετάζονται θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του εκάστοτε Προγράμματος, μεταφέρονται προσωπικές εμπειρίες και εκτιμήσεις των διδασκόντων, όπως επίσης συντάσσονται και βελτιώνονται τα φύλλα σπουδαστικών εργασιών. Συντονίζονται από το Διευθυντή του Προγράμματος και συμμετέχουν οι διδάσκοντες καθηγητές.

Εξεταστική Επιτροπή (Assessment Board)

Συνέρχεται μετά την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού έτους με σκοπό την επικύρωση των αποτελεσμάτων που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων του Πανεπιστημίου για κάθε πρόγραμμα σπουδών. Αποτελούνται από εκπροσώπους της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, το Διευθυντή του εκάστοτε Προγράμματος, τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και έναν Εξωτερικό Εξεταστή.

 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Στα επικυρωμένα από το Middlesex University πανεπιστημιακά προγράμματα εγγράφονται χωρίς εξετάσεις απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Εάν δεν έχουν λάβει μέρος απαιτείται η παρακολούθηση ενός εντατικού προπαρασκευαστικού προγράμματος (Intensive Foundation Course). Το εντατικό αυτό πρόγραμμα ενδέχεται και να απαιτείται σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος σπουδαστής/στρια δεν κατέχει απαραίτητες βασικές γνώσεις για την παρακολούθηση μαθημάτων στο πρόγραμμα που τον/την ενδιαφέρει ή είναι απόφοιτος/η άλλων εκπαιδευτικών δομών.
 2. Υποψήφιοι με σημαντική σχετική εκπαιδευτική εμπειρία (απόφοιτοι ΙΕΚ ή άλλων ιδρυμάτων με παρόμοια αντικείμενα σπουδών), μπορούν να καταταγούν σε προχωρημένο εξάμηνο ή έτος σπουδών, κατόπιν κατατακτήριας συνέντευξης και επίδειξης φακέλου εργασιών.
 3. Στο εντατικό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (Intensive Foundation Course) είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί και μη απόφοιτοι λυκείου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και περάσουν από συνέντευξη.

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση έντυπης, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αίτησης και προφορική συνέντευξη (όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη), προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον και η ικανότητα του υποψηφίου. Επίσης απαιτείται η καταβολή του ελάχιστου ποσού εγγραφής το οποίο ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έναρξης της παρακολούθησης των μαθημάτων, εκτός αν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Σχολής.
 2. Αν ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών, ή δεν πληρώνει ο ίδιος τα δίδακτρα, την αίτηση εγγραφής του συνυπογράφει ένας από τους γονείς ή άλλος κηδεμόνας, ο οποίος αναλαμβάνει εγγυητής της καταβολής των ετήσιων διδάκτρων. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση του ΑΚΤΟ έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα για την πορεία του σπουδαστή.
 3. Για την εγγραφή σπουδαστών ή αποφοίτων άλλων σχολών σε προχωρημένο εξάμηνο ή έτος σπουδών, απαιτούνται βεβαιώσεις προηγούμενης φοίτησης και η βεβαίωση του Διευθυντή του προγράμματος σπουδών με την οποία τους κατατάσσει σε προχωρημένο έτος σπουδών.
 4. Για την εγγραφή στα επόμενα έτη σπουδών των ήδη σπουδαστών απαιτείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως προς τις εξετάσεις του προηγούμενου έτους, τις απουσίες και τα δίδακτρα, όπως περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
 5. Ο ΑΚΤΟ διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την αίτηση εγγραφής του/της υποψήφιου/ας ή σπουδαστή/στριας που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της ή που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

 

6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

 1. Οι εγγραφές για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές του χειμερινού εξαμήνου για το νέο ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έως τον Οκτώβριο. Για τα επόμενα έτη σπουδών, η περίοδος εγγραφών αρχίζει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές του εαρινού εξαμήνου η προθεσμία λήγει στις αρχές Φεβρουαρίου.
 2. Μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών, όλες οι αιτήσεις εγγραφής θεωρούνται εκπρόθεσμες και για την αποδοχή τους ή μη αποφασίζει η Ακαδημαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Middlesex University. Σπουδαστές που γίνονται δεκτοί και εγγράφονται μετά την έναρξη των μαθημάτων, υποχρεούνται να καταβάλουν τα δίδακτρα ολόκληρου του διδακτικού έτους και να ακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα που θα τους υποδειχθεί.
 3. Η εγγραφή των σπουδαστών μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετικό από τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο, κατόπιν εγκρίσεως από την Διοίκηση του ΑΚΤΟ.

 

7. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 1. Οι σπουδαστές κατατάσσονται σε τμήματα – ωράρια της προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή θέση κατά την ημέρα της εγγραφής τους.
 2. Για να κατοχυρώσει κάποιος/α μία θέση στο τμήμα ή το ωράριο της προτίμησής του πρέπει να πραγματοποιήσει κανονική εγγραφή, εφόσον είναι νέος/α σπουδαστής/στρια ή προεγγραφή, ή αν είναι υφιστάμενος/η σπουδαστής/στρια, συμπληρώνοντας, εξίσου, την αντίστοιχη αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό. Στις περιπτώσεις των προεγγραφών, το ποσό που καταβάλλεται αφαιρείται από την πρώτη δόση των διδάκτρων. Χρονικά οι προεγγραφές καθορίζονται από τη Διοίκηση.
 3. Αν κάποιος σπουδαστής/στρια πραγματοποιήσει εγγραφή ή προεγγραφή εξ’ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου ή μέσω internet, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς), είναι υποχρεωμένος/η με την έναρξη των μαθημάτων να προσέλθει στη Γραμματεία για να υπογράψει την πρωτότυπη φόρμα εγγραφής και να λάβει το σχετικό αντίγραφο.
 4. Είναι δυνατή η αλλαγή του τμήματος ή ωραρίου, μετά από αίτηση του/της σπουδαστή/στριας, για ειδικούς λόγους και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο τμήμα που θέλει να φοιτήσει. Είναι, επίσης, δυνατή η αλλαγή Προγράμματος σπουδών, εντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, με γραπτή αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Η παρακολούθηση στο νέο τμήμα ή Πρόγραμμα γίνεται μόνο μετά την αποδοχή της σχετικής αίτησης από τη Διοίκηση.

 

8. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

 • Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
 • Το διδακτικό έτος αρχίζει από 1-15 Οκτωβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται με τη λήξη των κανονικών και ειδικών εξετάσεων του μηνός Ιουνίου (10-25) του επόμενου έτους, με τη μετέπειτα επικύρωση των βαθμολογιών από το Middlesex University στα μέσα Ιουλίου. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό.
 • Ειδικά για τους τελειόφοιτους σπουδαστές, που λαμβάνουν τίτλους σπουδών του Middlesex University, το διδακτικό έτος ολοκληρώνεται μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή (Assessment Board), η οποία συγκαλείται τον Ιούλιο. Στη διαδικασία αυτή υποχρεωτικά παρευρίσκονται οι εξεταζόμενοι σπουδαστές, με τους φακέλους των εργασιών τους.
 • Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του ΑΚΤΟ περιλαμβάνει τις κάτωθι αργίες*:28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (επίσης 26 & 27 Οκτωβρίου για το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης)
  17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (23/12 έως 7/1)
  ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (30 Ιανουαρίου)
  ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
  25 ΜΑΡΤΙΟΥ (επίσης 24 στην Αθήνα)
  ΠΑΣΧΑ (Μ. Δευτέρα έως Κυριακή του Θωμά)
  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ (1η Μαΐου)
  ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

*Οι ημέρες των αργιών μπορούν να τροποποιηθούν με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας.

 

9. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ

Α. Σπουδές πλήρους φοίτησης (full-time)

Η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται με ενότητες μαθημάτων που περιέχουν ένα ή περισσότερα μαθήματα, θεωρητικά ή εργαστηριακά, όπως παρουσιάζονται στα εγχειρίδια σπουδών των Προγραμμάτων. Προγράμματα σε επίπεδο BA (Hons) Degree περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων μαθημάτων, στο τελευταίο έτος την Ερευνητική Εργασία (προτελευταίο εξάμηνο) και τη Διπλωματική Εργασία (τελευταίο εξάμηνο).

Η ολοκλήρωση του πλήρους προγράμματος, συνολικής διάρκειας τριών ετών, οδηγεί στην απόκτηση του Bachelor of Arts (Hons) Degree του Middlesex University.

 

Β. Σπουδές μερικής φοίτησης (part-time) και παρακολούθηση κατ’ επιλογήν μαθημάτων

Στον ΑΚΤΟ δίνεται η δυνατότητα part-time σπουδών ή παρακολούθησης κατ’ επιλογήν μαθημάτων σε κάποια Προγράμματα σπουδών. Οι υποψήφιοι για την παρακολούθηση part-time σπουδών ή μαθημάτων κατ’ επιλογήν περνούν από συνέντευξη με αρμόδιο ακαδημαϊκό πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που επιθυμούν ή να τους υποδειχθεί η κατάλληλη οδός προόδου. Οι υποψήφιοι αυτοί, εφόσον το αίτημά τους εγκριθεί, εντάσσονται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που επιλέγουν.

 

Γ. Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για να αναγνωριστεί ένα πτυχίο -το οποίο απονέμεται από Πανεπιστήμιο εξωτερικού σε συνεργασία με ελληνικό κολλέγιο- ως επαγγελματικά ισοδύναμο με το αντίστοιχο πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. Ελάχιστη προϋπόθεση αποτελεί ότι ο πρώτος κύκλος σπουδών, δηλαδή το βασικό πτυχίο (Bachelor) να έχει διάρκεια σπουδών τουλάχιστο 3 έτη και ο μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστο 1 έτος, στη διάρκεια των οποίων θα πρέπει ο σπουδαστής/στρια να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του αντίστοιχου αλλοδαπού Πανεπιστημίου και να φοιτά κανονικά.

 

10. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 1. Η φοίτηση σε όλα τα Προγράμματα είναι υποχρεωτική.
 2. Μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, είναι δυνατό κάποιος/α σπουδαστής/στρια να απαλλαγεί από την παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων, ή ενοτήτων μαθημάτων, και να πάρει μέρος κατ’ ευθείαν στις εξετάσεις.
 3. Για κάθε διδασκόμενο μάθημα ανά εξάμηνο, ως όριο απουσιών ορίζεται το 1/3 των διδασκομένων ωρών του μαθήματος (δηλ. το 4πλάσιο των διδασκόμενων ωρών εβδομαδιαίως):32 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 8 ώρες την εβδομάδα
  24 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα
  20 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 5 ώρες την εβδομάδα
  16 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα
  12 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα
  8 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 2 ώρες την εβδομάδα
 4. Σπουδαστές που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο απουσιών (σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών) σε κάποιο μάθημα, υφίστανται βαθμολογική ποινή στο συγκεκριμένο μάθημα και κατά συνέπεια στην αντίστοιχη ενότητα. Δύναται άρση της βαθμολογικής ποινής, για όσους δικαιολογημένα υπερβούν το όριο σε κάποιο μάθημα (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών), μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.
 5. Οι απουσίες μετρούν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Ειδικές περιπτώσεις ρυθμίζονται με απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.
 6. Δικαιολογημένες απουσίες θεωρούνται οι απουσίες από ασθένεια, επαγγελματική απασχόληση, σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση ή στράτευση, που μπορούν να πιστοποιηθούν, εφ’ όσον ο/η σπουδαστής/στρια προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την έναρξη της απουσίας.
 7. Σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι απουσίες καταχωρούνται στην ενότητα η οποία διδάχθηκε και όχι σ’ αυτήν που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Απουσίες λαμβάνονται στις λοιπές εκδηλώσεις του ΑΚΤΟ, στις οποίες η συμμετοχή των σπουδαστών είναι υποχρεωτική. Καταχωρούνται δε στις ώρες διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 8. Τα προαναφερθέντα όρια απουσιών δεν ισχύουν για τα μαθήματα εργαστηριακών εφαρμογών των Η/Υ και των εργαστηρίων φωτογραφίας. Σε περίπτωση που σπουδαστής/στρια απουσιάσει σε ενότητα εργαστηριακών εφαρμογών (Η/Υ, φωτογραφία), για μη πλήρως αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους, η Διεύθυνση του Προγράμματος, μετά από εισήγηση του διδάσκοντος, του/της παρέχει τη δυνατότητα ενισχυτικών/φροντιστηριακών μαθημάτων, για το οποία καταβάλλονται δίδακτρα.

 

11. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Κανονικές Εξεταστικές Περίοδοι

 1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου (1-20 Φεβρουαρίου & 1-20 Ιουνίου) διεξάγονται εξετάσεις σε όλες τις διδαχθείσες ενότητες. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Ο ΑΚΤΟ δύναται να τροποποιήσει τις ημερομηνίες εξετάσεων εφόσον αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή ιδιαίτερες – έκτακτες περιστάσεις (παράταση εκπαιδευτικού έτους, ανωτέρα βία κ.λπ.).
 2. Στις εξετάσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές που έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΚΤΟ.
 3. Σπουδαστής/στρια, ο/η οποίος/α δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του εξαμήνου, οφείλει να αποδείξει, προσκομίζοντας επίσημα δικαιολογητικά, τη σοβαρότητα των λόγων της μη συμμετοχής του/της, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ειδική εξεταστική ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος

Διενεργείται το Σεπτέμβριο για τις ενότητες όλων των εξαμήνων. Στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι σπουδαστές που απέτυχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες κατά τη διάρκεια των κανονικών εξετάσεων των εξαμήνων, και δεν έχουν οικονομικές οφειλές.

 1. Στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν, επίσης, δικαίωμα συμμετοχής σπουδαστές που δεν προσήλθαν στις κανονικές και τις αντίστοιχες ειδικές εξεταστικές περιόδους, λόγω αποδεδειγμένα σοβαρού κωλύματος.
 2. Για τη συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις, οι σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία και καταβάλλουν εξέταστρα, όπως προβλέπεται. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν στην επαναληπτική εξεταστική υφίστανται βαθμολογική ποινή.

Ειδικές Εξετάσεις

 1. Αν κάποιος σπουδαστής/στρια, για ειδικούς λόγους (ασθένεια κ.λπ.), που πρέπει να αποδεικνύονται επίσημα, δεν προσήλθε στις κανονικές εξετάσεις, έχει δικαίωμα να αιτηθεί εξέταση στις ενότητες που δεν προσήλθε στο δεκαήμερο αμέσως μετά τη λήξη της κανονικής εξεταστικής περιόδου του αντίστοιχου εξαμήνου.
 2. Για τις ειδικές αυτές εξετάσεις, ο/η σπουδαστής/στρια υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την τελευταία ημέρα της κανονικής εξεταστικής περιόδου, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα εξέταστρα.

 

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 1. Η επίδοση των σπουδαστών σε κάθε μάθημα κρίνεται από τον διδάσκοντα καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, ο οποίος και παραδίδει στη λήξη του στη Γραμματεία την αντίστοιχη βαθμολογία. Για το κάθε μάθημα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια τα οποία οι σπουδαστές/στριες οφείλουν να γνωρίζουν.
 2. Η επίδοση των σπουδαστών καθώς και ο βαθμός προαγωγής, χαρακτηρίζεται με κλίμακα βαθμολογίας από ένα (1,00) έως δέκα (10,00). Ο κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός (βάση), τόσο για την κάθε ενότητα ξεχωριστά, όσο και για την προαγωγή των σπουδαστών, είναι το τρία (3,00).
 3. Ο τελικός βαθμός του εξαμήνου για κάθε ενότητα διαμορφώνεται από τις επιμέρους βαθμολογίες στα μαθήματα τα οποία απαρτίζουν την ενότητα. Το κάθε ένα από αυτά συμμετέχει με διαφορετικό ποσοστό στην τελική βαθμολογία της ενότητας, το οποίο οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν. Για να θεωρείται η φοίτηση επιτυχής σε μία ενότητα, είναι απαραίτητο ο/η σπουδαστής/στρια να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα της ενότητας.
 4. Σε περίπτωση που σπουδαστής/στρια δεν προσέλθει στις εξετάσεις, στον ειδικό χώρο της κατάστασης βαθμολογίας του σπουδαστή αναγράφεται η ένδειξη «Δ.Π.» (Δεν Προσήλθε).
 5. Τα άνωθι ισχύουν για την εσωτερική βαθμολόγηση στο Κολλέγιο ΑΚΤΟ, ενώ για την απόκτηση του Bachelor of Arts (Hons) Degree του Middlesex University η αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας είναι:9.00 – 10.00: First Class / Άριστα
  7.00 – 8.99: Upper Second Class (2.1) / Λίαν Καλώς
  5.00 – 6.99: Lower Second Class (2.2) / Καλώς
  3.00 – 4.99: Third Class (3rd) / Σχεδόν Καλώς
 6. Σπουδαστές που αποτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μιας ενότητας, μπορούν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και να εξεταστούν στα μαθήματα που έχουν αποτύχει, με βαθμολογική ποινή, δηλαδή ο μεγαλύτερος βαθμός που απονέμεται είναι το τρία (3,00), με την εξαίρεση των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών που περιγράφονται στο Άρθρο 15.4.
 7. Εάν ο/η σπουδαστής/στρια που απέτυχε στην κανονική εξεταστική περίοδο μπορεί να αποδείξει σοβαρότατους λόγους που εμπόδισαν την επαρκή του/της προετοιμασία (με προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών), η Ακαδημαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην του/της επιβάλει βαθμολογική ποινή.
 8. Ο/η σπουδαστής/στρια δικαιούται να κάνει αίτηση αναβαθμολόγησης, αν πιστεύει ότι η βαθμολογία που έλαβε σε κάποιο μάθημα ή ενότητα (ή ενότητες) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του/της επίδοση. Καλείται να υποβάλλει την αίτηση εντός 7 ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και συγχρόνως να καταβάλλει τα αντίστοιχα εξέταστρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαθμός που προκύπτει μετά την αναβαθμολόγηση είναι και ο οριστικός για τη συγκεκριμένη ενότητα, ακόμη και αν είναι μικρότερος από τον αρχικό (δηλαδή πριν την αναβαθμολόγηση). Εξαίρεση αποτελούν οι βαθμολογίες των ετών που ανακοινώνονται μετά την επικύρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή αποτελούν προϊόν συζήτησης και συναξιολόγησης (δηλ. των βαθμολογητών της Σχολής, του Εξωτερικού Εξεταστή και των εκπροσώπων του πανεπιστημίου) δεν εμπίπτουν σε διαδικασία εσωτερικής αναβαθμολόγησης, αλλά μόνο από το Middlesex University, εντός προκαθορισμένου χρόνου (http://unihub.mdx.ac.uk/study/assess/appeals/index.aspx).
 9. Ειδικές περιπτώσεις που ανακύπτουν σχετικά με τη βαθμολογία, και εν γένει την αξιολόγηση των σπουδαστών, ρυθμίζονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
 10. Σπουδαστές που ακολουθούν Part-time σπουδές, ή παρακολουθούν κατ’ επιλογήν μαθήματα από άλλα Προγράμματα, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για τα μαθήματα αυτά, υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς απουσιών και εξετάσεων, που ισχύουν για όλους τους σπουδαστές.

 

13. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Η εξέταση σε κάθε μάθημα γίνεται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους από το διδάσκοντα καθηγητή, ή από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από περισσότερους καθηγητές.
 2. Οι εξετάσεις γίνονται με γραπτή ή προφορική διαδικασία, με την παρουσίαση μελετών, ή εργασιών, ανάλογα με την ενότητα. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος ανακοινώνεται εγκαίρως στους σπουδαστές.
 3. Οι σπουδαστές πρέπει να προσέρχονται στη Σχολή για εξετάσεις την ώρα έναρξης της εξέτασης που προβλέπει το πρόγραμμα. Δε γίνεται δεκτός/η σπουδαστής/στρια ο οποίος προσέρχεται καθυστερημένα, όταν η διαδικασία των εξετάσεων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη διακοπή της ή την παράλειψη μέρους της.

 

14. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Προαγωγή σπουδαστών

Οι σπουδαστές προάγονται στο επόμενο έτος σπουδών όταν έχουν επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 3,00 (βάση) σε όλες τις ενότητες των εξαμήνων του έτους που παρακολούθησαν.

Ενότητες σε Εκκρεμότητα

 1. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί προβιβάσιμος βαθμός σε όλες τις ενότητες (απλές ή σύνθετες) μετά και από την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο/η σπουδαστής/στρια θεωρείται ότι απορρίπτεται, Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να εγγραφεί στο επόμενο έτος σπουδών, να πάρει βεβαίωση παρακολούθησης ή πτυχίο αντιστοίχως αν είναι τελειόφοιτος/η, αλλά οφείλει να επανεγγραφεί για τις ενότητες αυτές, με την καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων.
 2. Οι παραπάνω σπουδαστές υποχρεούνται σε επανεγγραφή για την παρακολούθηση των ενοτήτων αυτών, το πολύ μέσα στο διάστημα των δύο επόμενων ακαδημαϊκών περιόδων. Μετά την παρέλευση της διετίας αυτής η συνέχιση των σπουδών είναι δυνατή ως εξής:α. Οι σπουδαστές 1ου έτους υποχρεούνται στην παρακολούθηση ολόκληρου του προγράμματος σπουδών εξ’ αρχής.β. Οι σπουδαστές 2ου ή 3ου έτους εγγράφονται ως κατατακτήρια εισαγωγή στο αντίστοιχο έτος του τρέχοντος επικυρωμένου Προγράμματος σπουδών.

Απόρριψη σπουδαστών

Ο/η σπουδαστής/στρια απορρίπτεται όταν μετά και από την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου έχει αποτύχει, ή/και δεν έχει προσέλθει στις κανονικές εξεταστικές περιόδους του έτους που παρακολούθησε.

Οι σπουδαστές που απορρίπτονται έχουν το δικαίωμα για δύο συνεχείς ακαδημαϊκές περιόδους μετά την αρχική τους απόρριψη να εγγραφούν για την παρακολούθηση μόνο των ενοτήτων στις οποίες έχουν αποτύχει. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν για δύο συνεχείς ακαδημαϊκές περιόδους μετά την αρχική τους απόρριψη. Μετά την παρέλευση διετίας από την απόρριψή τους, εφ’ όσον δεν έχουν επανεγγραφεί ή, αν επανεγγράφηκαν, απέτυχαν στις εξετάσεις, υποχρεούνται στην εγγραφή τους για την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του έτους κατά το οποίο είχαν απορριφθεί, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο.

Οικονομικές υποχρεώσεις για επανεξεταζόμενες και μεταφερόμενες ενότητες

 1. Για την περίπτωση επανεγγραφής στο ίδιο έτος σπουδών, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί τα συμφωνηθέντα δίδακτρα, οι σπουδαστές καταβάλλουν το ήμισυ των διδάκτρων που έχουν οριστεί κατά το έτος επανεγγραφής τους.
 2. Απορριφθέντες σπουδαστές που επανεγγράφονται σε περιορισμένο αριθμό απλών ή σύνθετων ενοτήτων, στις οποίες έχουν αποτύχει, καταβάλλουν δίδακτρα για κάθε μία από τις ενότητες αυτές. Τα δίδακτρα ανά ενότητα υπολογίζονται από την Οικονομική Διεύθυνση κατά την περίοδο της εγγραφής.
 3. Σπουδαστές που επανεγγράφονται για να παρακολουθήσουν αριθμό απλών ή σύνθετων ενοτήτων, που έχουν αποτύχει και καταβάλλουν δίδακτρα γι’ αυτές, δεν καταβάλλουν εξέταστρα για τις εξετάσεις τους στις κανονικές εξεταστικές περιόδους του διδακτικού έτους.

Ειδικές περιπτώσεις

Η Διοίκηση εξετάζει ειδικές περιπτώσεις σπουδαστών βάσει σχετικών δικαιολογητικών και μπορεί να αποφασίζει κατά παρέκκλιση των παραπάνω παραγράφων (10-12) του άρθρου αυτού.

Διακοπή και Συνέχιση Σπουδών

Εάν ο/η σπουδαστής/στρια διακόψει τις σπουδές του/της, εντάσσεται στο κατάλληλο εξάμηνο σπουδών (με κατάταξη εφόσον έχουν παρέλθει περισσότερα από δύο έτη), κατόπιν συνέντευξης με αρμόδιο ακαδημαϊκό μέλος, και εφ’ όσον έχουν συνυπολογιστεί στοιχεία φοίτησής του, όπως χρονική στιγμή διακοπής, απουσίες, πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις κ.λπ. Οι σπουδαστές οφείλουν κατά την επάνοδό τους να συγκεντρώσουν προβιβάσιμη βαθμολογία στο σύνολο των ενοτήτων που υπάρχουν στο πρόγραμμα τη δεδομένη χρονική στιγμή, ανεξαρτήτως αν οι ενότητες αυτές δε συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα του Προγράμματος τη χρονική στιγμή της διακοπής.

 

15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ BA (HONS) DEGREE

Η Παράγραφος του κανονισμού αφορά στο τελευταίο έτος σπουδών όλων των Προγραμμάτων ολοκληρωμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι: Γραφιστικής, Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Διακόσμησης, Σχεδιασμού Προϊόντων, Φωτογραφίας, Εικαστικών Τεχνών, Σκίτσου-Comics-Cartoon, Animation & Interactive Media, Game Design και Σχεδίου Μόδας.

15.1 Γενικά

Στα επικυρωμένα Προγράμματα από το Middlesex University, οι τελικές εξετάσεις για τη χορήγηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (BA Honours Degree) γίνονται με την παρουσίαση του συνόλου των εργασιών (μελετών ή ασκήσεων), που πραγματοποιήθηκαν από κάθε σπουδαστή στη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους σπουδών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επικυρώνονται από την Εξεταστική Επιτροπή του Middlesex University και των Εξωτερικών Εξεταστών κάθε Ιούλιο. Οι φάκελοι των σπουδαστών παραμένουν στον ΑΚΤΟ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης της βαθμολογίας από τους εξεταστές. Στη διαδικασία αυτή υποχρεωτικά παρευρίσκονται οι εξεταζόμενοι σπουδαστές.

Στην περίπτωση που σπουδαστής/στρια δεν παραστεί, έχει το δικαίωμα να τον/την απορρίψει, έστω κι αν έχει επιτύχει στις εσωτερικές εξετάσεις που διενεργούνται από τους καθηγητές του Κολλεγίου, κατά τις θεσμοθετημένες εξεταστικές περιόδους. Σπουδαστές που αποτυγχάνουν, έχουν το δικαίωμα της επανεξέτασης κατόπιν επανεγγραφής και υποβολής αιτιολογημένης αίτησης για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών του Middlesex University για ακόμη δύο φορές, κατά τα αμέσως δύο επόμενα διδακτικά έτη, όπου υποχρεούνται να παρουσιάσουν τον πλήρη φάκελο με τις εργασίες τους για όλες τις ενότητες του τελευταίου έτους στην κοινή Εξεταστική Επιτροπή. Αν αποτύχουν και πάλι ή δεν προσέλθουν προκειμένου να επανεξεταστούν, για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του πανεπιστημίου υποχρεούνται σε αίτηση για κατατακτήρια εισαγωγή στο τελευταίο έτος σπουδών κατόπιν συνέντευξης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου έτους σπουδών απαιτείται η παράδοση και η επιτυχής παρουσίαση της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας και η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στα μαθήματα subject.

15.2 Ερευνητικές & Διπλωματικές εργασίες

Οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις, σχετικά με την επιλογή θέματος της ερευνητικής και διπλωματικής τους εργασίας, την εκπόνηση των εργασιών, τις απαιτήσεις παράδοσης και παρουσίασης και τα αντικείμενα εξέτασης, όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών του τελευταίου έτους (ΒΑ Hons) που τους παρέχονται.

Οι ερευνητικές εργασίες παραδίδονται στα μέσα Ιανουαρίου και οι διπλωματικές εργασίες στις αρχές Ιουνίου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

15.3 Καθυστερημένη παράδοση εργασίας

 1. Καθυστερημένη παράδοση εργασίας συνεπάγεται βαθμολογική ποινή και οικονομική επιβάρυνση για εξέταστρα.
 2. Κατά την καθυστερημένη παράδοση της εργασίας ο/η σπουδαστής/στρια οφείλει να καταθέσει δικαιολογητικά από επίσημο φορέα που να επαληθεύουν τη σοβαρότητα της αιτίας που επικαλείται. Ο λόγος πρέπει να είναι απολύτως μη αντιμετωπίσιμος, δηλ. να είναι πέραν του δικού του ελέγχου, π.χ., τροχαίο ατύχημα, σοβαρή ασθένεια κτλ. Τα δικαιολογητικά που γίνονται αποδεκτά περιλαμβάνουν, λ.χ., βεβαιώσεις νοσοκομείου, αστυνομικής αρχής κ.τ.λ., (περισσότερες πληροφορίες στο handbook) και εξετάζονται από τον/την Συντονιστή/στρια του τελευταίου έτους. Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
 3. Η Ποινή είναι 0,1/10 για κάθε ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο τις 10 ημέρες, που έχει δικαίωμα ο/η σπουδαστής/στρια να παραδώσει την εργασία ώστε να συμμετάσχει στην ειδική εξεταστική.
 4. Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης και εφόσον ο/η σπουδαστής/στρια παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική, οφείλει να κάνει αίτηση στη Γραμματεία και να καταβάλει εξέταστρα τα οποία ορίζονται σε κάθε Ακαδημαϊκό. έτος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται σε ημερομηνία εκτός του κανονικού προγράμματος παρουσιάσεων.
 5. Εάν ο σπουδαστής/στρια παραδώσει την εργασία μετά το πέρας και της ειδικής εξεταστικής, παραπέμπεται στην επόμενη εξεταστική, χάνει τη χρονιά του/της (αφού η διπλωματική μεταφέρεται για την τελευταία εξεταστική τον Σεπτέμβριο) και υφίσταται βαθμολογική ποινή 2 μονάδων, με όριο τον κατώτατο προβιβάσιμο βαθμό (3.00). Σε αυτή την περίπτωση οφείλει επίσης να κάνει αίτηση στη Γραμματεία και να καταβάλει εξέταστρα.
 6. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γνωμάτευση γιατρού για δυσλεξία ή άλλου τύπου διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία, απαιτείται έγκαιρη συνεννόηση με τον/την Συντονιστή/στρια του τελευταίου έτους. Στο τελικό έτος του ΒΑ, όπου οι γραπτές εργασίες είναι προϋπόθεση για την απόκτηση του Πτυχίου, παρέχεται περισσότερος χρόνος για την παράδοση των γραπτών αυτών εργασιών, ενώ επιτρέπεται επίσης στον/στην σπουδαστή/στρια να χρησιμοποιήσει κάποιο ηλεκτρονικό ορθογραφικό έλεγχο, εφόσον διαθέτει. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν επιτρέπεται η βοήθεια στη συγγραφή της εργασίας από άλλο άτομο.

15.4 Μη ολοκληρωμένη παράδοση εργασιών

Ο/η σπουδαστής/στρια θεωρείται αποτυχών/ουσα στην ερευνητική ή διπλωματική εργασία του συνοπτικά στις εξής περιπτώσεις:

α. Μη παράδοση των εργασιών κατά τις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
β. Ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι κάτω από τη βάση.
γ. Ο/η σπουδαστής/στρια δεν προσήλθε να παρουσιάσει την εργασία του/της.

 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ερευνητική ή η διπλωματική εργασία παραπέμπεται στην εξεταστική Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, αντιστοίχως. Οι εργασίες στην περίπτωση αυτή υπόκεινται σε βαθμολογική ποινή 2 μονάδων, με όριο τον κατώτατο προβιβάσιμο βαθμό (3.00). Για κάθε εξέταση πλην της προβλεπόμενης καταβάλλονται εξέταστρα.
 • Εάν απαιτηθούν επιπλέον συναντήσεις για τον/την σπουδαστή/στρια για την ολοκλήρωση της εργασίας του/της οφείλει να καταβάλει δίδακτρα.
 • Ως νέα ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 30η Μαΐου για τις ερευνητικές εργασίες και η 30η Αυγούστου για τις διπλωματικές εργασίες. Ο/η σπουδαστής/στρια δικαιούται ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου καθηγητή, να παραδώσει νωρίτερα κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.
 • Όταν παρουσιάζεται φαινόμενο λογοκλοπής, παραπέμπεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή, που θα αποφανθεί για το πειθαρχική ποινή που θα επιβληθεί. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη. Στην περίπτωση που ο/η σπουδαστής/στρια για τη σύνταξη ή δημιουργία της εργασίας του/της έχει παραβεί διατάξεις του Ν. 2121/93, ή άλλου νόμου που αφορά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ΑΚΤΟ ουδεμία ευθύνη φέρει για την παραβίαση διατάξεων που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα.

15.5 Διατάξεις αναβαθμολόγησης

Αναβαθμολόγηση κατόπιν αιτήσεως του σπουδαστή

 • Οι διατάξεις εσωτερικής αναβαθμολόγησης αφορούν στα subject και στις ενότητες μαθημάτων όλων των εξαμήνων.
 • Κάθε σπουδαστής/στρια που θεωρεί ότι η βαθμολογία του/της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του επίδοση έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβαθμολόγηση. Για την αναβαθμολόγηση ο/η σπουδαστής/στρια καταβάλλει εξέταστρα.
 • Προθεσμία για την υποβολή αίτησης αναβαθμολόγησης ορίζεται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του χειμερινού εξαμήνου.
 • Εξαίρεση αποτελεί η ερευνητική και διπλωματική εργασία, οι οποίες δεν τίθενται σε διαδικασία εσωτερικής αναβαθμολόγησης σε καμία περίπτωση. Ειδικά για την ερευνητική εργασία και μόνο, οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα ένστασης 7 ημέρες μετά την ανακοίνωση σε αυτούς του προσδιορισμού classification στο οποίο κυμαίνεται η εργασία τους.
 • Τα τελικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται μετά την επικύρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή αποτελούν προϊόν συζήτησης και συναξιολόγησης (των βαθμολογητών της Σχολής, του Εξωτερικού Εξεταστή και των εκπροσώπων του Middlesex University) εμπίπτουν σε διαδικασία αναβαθμολόγησης μόνο από το Middlesex University, εφόσον συντρέχει λόγος, εντός προκαθορισμένου χρόνου (http://unihub.mdx.ac.uk/study/assess/appeals/index.aspx).

15.6 Ειδικές διατάξεις για τους Part-time σπουδαστές

Οι σπουδαστές δηλώνουν, κατά την εγγραφή τους στο τελευταίο έτος, την επιλογή τους να παρακολουθήσουν την Part-time εκδοχή του προγράμματος η οποία διαρκεί 2 χρόνια. Μετά την εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δυνατή η μετακίνησή τους από τη μία εκδοχή του προγράμματος στην άλλη (δηλ. από Part-time σε Full-time) μόνο έως το τέλος Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν τα προσαρμοσμένα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις του προγράμματός τους για τους σπουδαστές Part-time, όπως αυτά καθορίζονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια σπουδών με τις οδηγίες του τελευταίου έτους (ΒΑ Hons) που τους παρέχονται. Ο Εξωτερικός Εξεταστής θα βλέπει τους σπουδαστές αυτούς με την ολοκλήρωση των σπουδών τους μαζί με τους υπόλοιπους τελειόφοιτους του ίδιου έτους και με τους ίδιους όρους.

15.7 Ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στην ετήσια σπουδαστική Έκθεση

 1. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών οι σπουδαστές/στριες είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση των εργασιών τους σε χώρο που παραχωρείται από τη σχολή και είναι ανοικτή στο κοινό κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.
 2. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα προετοιμασίας της έκθεσης ανακοινώνεται κατά την περίοδο παρουσιάσεων.
 3. Η ίδια έκθεση χρησιμοποιείται από τον Εξωτερικό Εξεταστή κατά την τελική αξιολόγηση των τελειόφοιτων των προπτυχιακών προγραμμάτων που γίνεται τον Ιούλιο και απαιτεί την ατομική παρουσία του κάθε σπουδαστή ενώπιον της έκθεσης της εργασίας του.

 

16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ MIDDLESEX UNIVERSITY (MASTER)

Τα προγράμματα Master του Middlesex University είναι:

 • MA DESIGN
 • MA DIGITAL DESIGN & INTERACTIVE APPLICATIONS
 • MA ART & EDUCATION
 • MA FASHION BRAND COMMUNICATION & STYLING
 • MA PHOTOGRAPHY & VISUAL LANGUAGE

16.1 Προϋποθέσεις εισαγωγής σε Master

 1. Πτυχίο BA/BSc (Hons) Degree ή
 2. Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχων σχολών εξωτερικού ή
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι, επαγγελματίες με κατώτερα ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά με αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου σε συναφές αντικείμενο.

16.2 Αίτηση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στον/στην Συντονιστή/ρια του προγράμματος αίτηση για την παρακολούθηση του Master έως την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

16.3 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (μόνο οι απόφοιτοι εκτός ΑΚΤΟ).
 • Αναλυτική βαθμολογία προηγούμενων ετών (μόνο οι απόφοιτοι εκτός ΑΚΤΟ).
 • Αναλυτικό βιογραφικό.
 • Έκθεση πεντακοσίων (500) λέξεων με τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
 • Portfolio (παρουσιάζεται πλήρης φάκελος εργασιών σε ατομική συνέντευξη).

16.4 Γενικά

 • Στα επικυρωμένα Προγράμματα από το Middlesex University, οι τελικές εξετάσεις για τη χορήγηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (MA Degree) γίνονται με την παρουσίαση του συνόλου των εργασιών (μελετών ή ασκήσεων), που πραγματοποιήθηκαν από κάθε σπουδαστή στη διάρκεια ολόκληρου του έτους σπουδών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επικυρώνονται από την Εξεταστική Επιτροπή του Middlesex University και των εξωτερικών εξεταστών κάθε Νοέμβριο. Οι φάκελοι των σπουδαστών παραμένουν στον ΑΚΤΟ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης της βαθμολογίας από τους εξωτερικούς εξεταστές. Στη διαδικασία αυτή υποχρεωτικά παρευρίσκονται όλοι οι εξεταζόμενοι σπουδαστές.
 • Στην περίπτωση που σπουδαστής/στρια δεν παραστεί, η Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τον/την απορρίψει, έστω κι αν έχει επιτύχει στις εσωτερικές εξετάσεις που διενεργούνται από τους καθηγητές του Κολλεγίου, κατά τις θεσμοθετημένες εξεταστικές περιόδους. Σπουδαστές που αποτυγχάνουν, έχουν το δικαίωμα της επανεξέτασης για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Middlesex University για ακόμη μία φορά, κατά το αμέσως επόμενο διδακτικό έτος, όπου υποχρεούνται να παρουσιάσουν τον πλήρη φάκελο με τις εργασίες τους για όλες τις ενότητες του έτους στην κοινή Εξεταστική Επιτροπή. Αν αποτύχουν και πάλι, ή δεν προσέλθουν προκειμένου να επανεξεταστούν, για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του πανεπιστημίου υποχρεούνται σε αίτηση για επανεγγραφή κατόπιν συνέντευξης.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η παράδοση και η επιτυχής παρουσίαση της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας και η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού σε όλα τα μαθήματα.

16.5 Συμμόρφωση με το εγχειρίδιο σπουδών

Οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις, σχετικά με την επιλογή θέματος της ερευνητικής και διπλωματικής τους εργασίας, την εκπόνηση των εργασιών, τις απαιτήσεις παράδοσης και παρουσίασης και τα αντικείμενα εξέτασης, όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων (MΑ) που τους παρέχονται.

Οι ερευνητικές εργασίες παραδίδονται στα μέσα Μαΐου και οι διπλωματικές εργασίες στις αρχές Οκτωβρίου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

16.6 Υποστήριξη

Με την ένταξη σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα όσες/-οι σπουδάστριες/-τές επιθυμούν να ενισχύσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις ή τις τεχνικές τους δεξιότητες σε κάποια από τα Κολλεγιακά Προγράμματα, μπορούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν (ως ακροατές) μαθήματα από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, με έγκριση του Διευθυντή Προγράμματος χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

16.7 Διάρκεια

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο εκδοχές φοίτησης:

 1. Μονοετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (Full time)
 2. Διετές πρόγραμμα μερικής φοίτησης (Part-time)

16.8 Καθυστερημένη παράδοση εργασίας

 1. Καθυστερημένη παράδοση εργασίας συνεπάγεται βαθμολογική ποινή και οικονομική επιβάρυνση για εξέταστρα.
 2. Κατά την καθυστερημένη παράδοση της εργασίας ο/η σπουδαστής/στρια οφείλει να καταθέσει δικαιολογητικά από επίσημο φορέα που να επαληθεύουν τη σοβαρότητα της αιτίας που επικαλείται. Ο λόγος πρέπει να είναι απολύτως μη αντιμετωπίσιμος, δηλ. να είναι πέραν του δικού του ελέγχου, π.χ., τροχαίο ατύχημα, σοβαρή ασθένεια κτλ. Τα δικαιολογητικά που γίνονται αποδεκτά περιλαμβάνουν, λ.χ., βεβαιώσεις νοσοκομείου, αστυνομικής αρχής κ.τ.λ., (περισσότερες πληροφορίες στο handbook) και εξετάζονται από τον/την Συντονιστή/στρια του MA. Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
 3. Η Ποινή είναι 0,1/10 για κάθε ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο τις 10 ημέρες, που έχει δικαίωμα να παραδώσει την εργασία ώστε να συμμετάσχει στην ειδική εξεταστική.
 4. Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης και εφόσον ο/η σπουδαστής/στρια παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική, οφείλει να κάνει αίτηση στη Γραμματεία και να καταβάλει εξέταστρα τα οποία ορίζονται σε κάθε Ακαδημαϊκό. έτος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται σε ημερομηνία εκτός του κανονικού προγράμματος παρουσιάσεων.
 5. Εάν ο σπουδαστής παραδώσει την εργασία μετά το πέρας και της ειδικής εξεταστικής, παραπέμπεται στην επόμενη εξεταστική, χάνει τη χρονιά του και υφίσταται βαθμολογική ποινή ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της παράτασης, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών MA. Σε αυτή την περίπτωση οφείλει επίσης να κάνει αίτηση στη Γραμματεία και να καταβάλει εξέταστρα.
 6. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γνωμάτευση γιατρού για δυσλεξία ή άλλου τύπου διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία, απαιτείται έγκαιρη συνεννόηση με τον/την Συντονιστή/στρια του MA. Επειδή οι γραπτές εργασίες είναι προϋπόθεση για την απόκτηση του Πτυχίου, παρέχεται περισσότερος χρόνος για την παράδοση των γραπτών αυτών εργασιών, ενώ επιτρέπεται επίσης στον/στην σπουδαστή/στρια να χρησιμοποιήσει κάποιο ηλεκτρονικό ορθογραφικό έλεγχο, εφόσον διαθέτει. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν επιτρέπεται η βοήθεια στη συγγραφή της εργασίας από άλλο άτομο.

16.9 Μη ολοκληρωμένη παράδοση εργασιών

Ο/η σπουδαστής/στρια θεωρείται αποτυχών/ουσα στην ερευνητική ή διπλωματική εργασία του συνοπτικά στις εξής περιπτώσεις:

α. Μη παράδοση των εργασιών κατά τις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
β. Ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι κάτω από τη βάση.
γ. Ο/η σπουδαστής/στρια δεν προσήλθε να παρουσιάσει την εργασία του/της.

 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ερευνητική ή η διπλωματική εργασία παραπέμπεται στην επόμενη εξεταστική. Οι εργασίες στην περίπτωση αυτή υπόκεινται σε βαθμολογική ποινή όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών MA. Για κάθε εξέταση πλην της προβλεπόμενης καταβάλλονται εξέταστρα.
 • Εάν απαιτηθούν επιπλέον συναντήσεις για τον/την σπουδαστή/στρια για την ολοκλήρωση της εργασίας του/της οφείλει να καταβάλει δίδακτρα.
 • Όταν παρουσιάζεται φαινόμενο λογοκλοπής, παραπέμπεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή, που θα αποφανθεί για το πειθαρχική ποινή που θα επιβληθεί. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη. Στην περίπτωση που ο/η σπουδαστής/στρια για τη σύνταξη ή δημιουργία της εργασίας του/της έχει παραβεί διατάξεις του Ν. 2121/93, ή άλλου νόμου που αφορά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ΑΚΤΟ ουδεμία ευθύνη φέρει για την παραβίαση διατάξεων που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα.

16.10 Διατάξεις αναβαθμολόγησης

Αναβαθμολόγηση κατόπιν αιτήσεως του σπουδαστή

 • Οι διατάξεις εσωτερικής αναβαθμολόγησης αφορούν στα μαθήματα όλων των εξαμήνων.
 • Κάθε σπουδαστής/στρια που θεωρεί ότι η βαθμολογία του/της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του επίδοση έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβαθμολόγηση. Για την αναβαθμολόγηση ο/η σπουδαστής/στρια καταβάλλει εξέταστρα.
 • Προθεσμία για την υποβολή αίτησης αναβαθμολόγησης ορίζεται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του χειμερινού εξαμήνου.
 • Εξαίρεση αποτελεί η ερευνητική και διπλωματική εργασία, οι οποίες δεν τίθενται σε διαδικασία εσωτερικής αναβαθμολόγησης σε καμία περίπτωση. Ειδικά για την ερευνητική εργασία και μόνο, οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα ένστασης 7 ημέρες μετά την ανακοίνωση σε αυτούς του προσδιορισμού classification στο οποίο κυμαίνεται η εργασία τους.
 • Τα τελικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται μετά την επικύρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή αποτελούν προϊόν συζήτησης και συναξιολόγησης (των βαθμολογητών της Σχολής, του Εξωτερικού Εξεταστή και των εκπροσώπων του Middlesex University) εμπίπτουν σε διαδικασία αναβαθμολόγησης μόνο από το Middlesex University, εφόσον συντρέχει λόγος, εντός προκαθορισμένου χρόνου (http://unihub.mdx.ac.uk/study/assess/appeals/index.aspx).

16.11 Ειδικές διατάξεις για τους Part-time σπουδαστές

Οι σπουδαστές δηλώνουν κατά την εγγραφή τους την επιλογή τους να παρακολουθήσουν την Part-time εκδοχή του προγράμματος η οποία διαρκεί 2 χρόνια. Μετά την εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δυνατή η μετακίνησή τους από τη μία εκδοχή του προγράμματος στην άλλη (δηλ. από Part-time σε Full-time) μόνο έως το τέλος Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν τα προσαρμοσμένα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις του προγράμματός τους για τους σπουδαστές Part-time, όπως αυτά καθορίζονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια σπουδών με τις οδηγίες MA που τους παρέχονται. Ο Εξωτερικός Εξεταστής θα βλέπει τους σπουδαστές αυτούς με την ολοκλήρωση των σπουδών τους μαζί με τους υπόλοιπους τελειόφοιτους του ίδιου έτους και με τους ίδιους όρους.

16.12 Ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στην ετήσια σπουδαστική Έκθεση

 1. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών οι σπουδαστές/στριες είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση των εργασιών τους σε χώρο που παραχωρείται από τη σχολή και είναι ανοικτή στο κοινό κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Ιανουαρίου.
 2. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα προετοιμασίας της έκθεσης ανακοινώνεται κατά την περίοδο παρουσιάσεων.
 3. Η ίδια έκθεση χρησιμοποιείται από τον Άγγλο Εξωτερικό Εξεταστή κατά την τελική αξιολόγηση για το πτυχίο MA in Design που γίνεται τον Νοέμβριο και απαιτεί την ατομική παρουσία του κάθε σπουδαστή ενώπιον της έκθεσης της εργασίας του.

 

17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Οι διαδικασίες του ΑΚΤΟ είναι σύμφωνες με τον κανονισμό του Middlesex University. Τα παράπονα και οι προτάσεις αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και συνέπεια. Όπου είναι εφικτό επιλύονται άτυπα, διαφορετικά προωθούνται στα τυπικά στάδια της διαδικασίας. Στην περίπτωση έχει δημιουργηθεί παράπονο για οποιοδήποτε θέμα οι σπουδαστές παρακαλούνται αρχικά να το αναφέρουν στον καθηγητή ή τμήμα που αφορά. Εάν επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα οι σπουδαστές καλούνται να το αναφέρουν επίσημα στον Διευθυντή του Κλάδου τους, την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση ή τον Προϊστάμενο τμήματος, ανάλογα με την διοικητική δομή του ΑΚΤΟ. Δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση complaints@aktocollege.gr το οποίο λαμβάνει απευθείας η Διοίκηση του AKTO, σε περίπτωση που ο/η παραπονούμενος/η επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος/η.

Για να απευθυνθεί κάποιος σπουδαστής/στρια στις διαδικασίες του Middlesex University “Complaints in relation to collaborative partner institutions” οι οποίες είναι δημοσιευμένες στον κανονισμό του Πανεπιστημίου, πρέπει να έχουν εξαντληθεί οι διαδικασίες του ΑΚΤΟ.

Ενστάσεις

Ενστάσεις που αφορούν αίτημα για επαναξιολόγηση απόφασης του Συμβουλίου Αξιολόγησης (και ως εκ τούτου βαθμολογικού αποτελέσματος) λόγω ειδικών συνθηκών πρέπει να ακολουθούν τον κανονισμό του Middlesex University (Section G).

Ενστάσεις που αφορούν αίτημα για επαναξιολόγηση απόφασης εισαγωγής μπορούν να κατατίθενται στον ΑΚΤΟ μέσω email στο info@aktocollege.gr (παρακαλείστε να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, το πρόγραμμα σπουδών και να καταθέσετε τη επιχειρηματολογία σας). Η περίπτωσή σας θα αξιολογηθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή και η απάντηση στο αίτημά σας θα σας σταλεί μέσω email.

Στο Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Τα προγράμματα του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ είναι καταρτισμένα από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο (http://www.gsae.edu.gr/).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙΕΚ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΒΕΚ)

 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΓΡΑΦΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙΕΚ

Έτος και Εξάμηνα Κατάρτισης

 1. Το εκπαιδευτικό έτος στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.
 2. Κάθε διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα φοίτησης, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο τόσων ωρών κατάρτισης όσων ορίζει ο εγκεκριμένος Οδηγός Σπουδών, των προβλεπόμενων θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων. Το πρώτο εξάμηνο (χειμερινό) αρχίζει την 3η (τρίτη) Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει τη 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, ενώ το δεύτερο εξάμηνο (εαρινό) αρχίζει την 1η Μαρτίου κάθε έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη και λήγει την 30η Ιουνίου του ιδίου έτους.
 3. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, προκειμένου να καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός ωρών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οδηγό Σπουδών.
 4. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί διδασκαλία για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται η κατάρτιση με αύξηση των ωρών του ημερησίου ή εβδομαδιαίου προγράμματος.
 5. Οι ημερομηνίες υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.).

Διακοπές – Αργίες

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του εκπαιδευτικού έτους:

α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Ημέρες αργίας των Ι.Ε.Κ. ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Όλες οι Κυριακές.
β) Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος.
γ) Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.
δ) Η Καθαρά Δευτέρα.
ε) Η 1η Μαΐου.
στ) Οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα του Ι.Ε.Κ., λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

Εγγραφές

 1. Στα Ι.ΙΕΚ εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των Γ.Ε.Λ. και Ε.ΠΑ.Λ.. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ αποτελούν τα ακόλουθα:
  Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του/της υποψηφίου/ας, με αντίγραφα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ [υποχρεωτικό]
  • Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον/στην υποψήφιο/α. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο/η υποψήφιος/α σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον/την υποψήφιο/α.
  • Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του/της υποψηφίου/ας.
  • Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
  • Για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1.
 2. Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Ειδικού Κωδικού Σπουδαστή ΙΕΚ. Κατά την αρχική εγγραφή, ο/η υποψήφιος/α υπογράφει Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο, που λαμβάνει υπόψη τα εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του, διέπει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, όσοι καταρτιζόμενοι εγγράφονται σε Τμήματα Εαρινού Εξαμήνου κέκτηνται της εγγραφής και των δικαιωμάτων αυτής από την επιλογή τους. Επίσης, στο εαρινό εξάμηνο δύναται να πραγματοποιείται πρόσκληση επιλογής καταρτιζομένων μόνο για τα τμήματα τα οποία δεν δημιουργήθηκαν κατά την αρχική πρόσκληση του χειμερινού εξαμήνου, με σκοπό την συμπλήρωσή των τμημάτων στα οποία υπάρχουν προεγγραφές.
 4. Η επανεγγραφή των καταρτιζομένων σε τμήμα εξαμήνου κατάρτισης, πλην του αρχικού, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης και απόδειξης πληρωμής διδάκτρων πάντοτε πριν από την έναρξη κατάρτισης κάθε εξαμήνου. Σε περιπτώσεις επανεγγραφής μετά την έναρξη της κατάρτισης του νέου εξαμήνου, καταχωρούνται και προσμετρώνται, για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των καταρτιζομένων, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επανεγγραφής, εφόσον τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.
 5. Ο/η καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, με υποβολή αίτησης στη Γραμματεία της σχολής, μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης. Η μετάβαση σε επόμενο εξάμηνο σπουδών στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, δύναται να γίνει βάσει της αρχικής αίτησης εγγραφής, εκτός εάν υπάρχει ρητή διαφωνία από τον/την σπουδαστή/στρια.
 6. Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες του Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. από την 15η Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή της 2ης εβδομάδας του Οκτωβρίου κάθε έτους για το χειμερινό εξάμηνο, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν. Για το εαρινό εξάμηνο, η αντίστοιχη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου.
 7. Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση πριν την έναρξη μαθημάτων του προηγουμένου εξαμήνου. Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ι.Ε.Κ. αίτηση κατάταξης από την 15η Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή της 2ης εβδομάδας του Οκτωβρίου εκάστου έτους για το χειμερινό εξάμηνο. Για το εαρινό εξάμηνο η αντίστοιχη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

Μετεγγραφές

 1. Καταρτιζόμενος/η σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ δύναται να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους για το χειμερινό εξάμηνο και β) από την έκδοση των αποτελεσμάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.
 2. Ο/η εκπαιδευόμενος/η υποβάλλει την αίτηση του/της στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, προσκομίζοντας τον ατομικό του/της φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει εντός πέντε (5) ημερών μετά από αίτησή του/της στο ΙΕΚ που αρχικά φοιτούσε.
 3. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας ΙΙΕΚ, ή αδυναμίας παροχής υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τα όμορα δημόσια ΙΕΚ υποχρεούνται να μετεγγράψουν όσους από τους φοιτούντες το επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.
 4. Μεταγραφές στο Α εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

Φοίτηση

 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα (θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά).
 2. Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας όσων ωρών ειδικότητας προβλέπει ο εγκεκριμένος Οδηγός Σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο για αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή και αποφοίτους ΣΕΚ. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.
 3. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 4. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες.

Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία

 1. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης ή εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 2. Η πρακτική άσκηση ή μαθητεία πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 3. Καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο εξάμηνο θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε περιοχή εκτός της έδρας του Ι.Ε.Κ., δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο πλησιέστερο Ι.Ε.Κ. της περιοχής που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους, οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο εκπαιδευτικό έτος.
 4. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. και σχετικής απόφασης – έγκρισης του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
 5. Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 6. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον Οδηγό Σπουδών.
 7. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα (ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων ή/και ελεύθερους επαγγελματίες), Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
 8. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζόμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου Πρακτικής Άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα (θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά).
 2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο/η καταρτιζόμενος/η σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
 4. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους την επομένη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις.
 5. Εάν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα αριθμό απουσιών μεγαλύτερο όσων προβλέπονται, η Διοίκηση του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ με απόφαση του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του. Σε περίπτωση καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
 6. Ο/η καταρτιζόμενος/η δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτηση του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να τα παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο.
 7. Καταρτιζόμενος που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να διακόψει την φοίτησή του, υποβάλλει στο Ι.ΙΕΚ αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Χαρακτηρισμός μαθημάτων – Διάρκεια μαθημάτων – Παρουσίες – Αριθμός εκπαιδευτών

 1. Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:
  • Θεωρητικά: Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή, μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να μεταβιβάσουν τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν οι σπουδαστές το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισης τους.
  • Εργαστηριακά: Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους, ενώ δύναται να παρέχονται στο σύνολο ή σε μέρος των εγγεγραμμένων φοιτούντων κάθε τμήματος.
  • Μεικτά: Μεικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία απαιτούν ταυτόχρονη κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.
 2. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45′. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας ανά ημέρα κατάρτισης καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.
 3. Η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίζεται σε 15′ ανά ώρα.
 4. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος των καταρτιζομένων.
 5. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης, 5′ μετά την έναρξη της διδακτικής ώρας, με ευθύνη του εκάστοτε εκπαιδευτή.
 6. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους στα θεωρητικά και μεικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα όταν ο αριθμός υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί και δεύτερος εκπαιδευτής εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών.
 7. Δεν επιτρέπεται η παρουσία μη καταρτιζομένων εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή του εργαστηριακού χώρου.

Αξιολόγηση Γνώσεων

 1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) Ατομικές/ομαδικές εργασίες και γ) Τελική εξέταση.
 2. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής: Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) εξέταση προόδου ανά μάθημα, και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων από τον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή,
 3. Καταρτιζόμενος/η που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση προόδου λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. εξετάζεται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.,
 4. Η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος είναι μία (1) διδακτική ώρα.
 5. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 6. Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:
  α) οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης κάθε εξαμήνου,
  β) τα θέματα των τελικών εξετάσεων και οι απαντήσεις των εξεταζόμενων σε αυτά ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή,
  γ) η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης,
  δ) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ., πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.
  Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.
  Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.
  Καταρτιζόμενος, ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις, βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης, με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζόμενων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.
 7. Αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής του/της καταρτιζόμενου/ης σε ομαδικές και ατομικές εργασίες ισχύουν τα εξής: α) Τα θέματα ορίζονται από τον εκπαιδευτή, β) οδηγίες για τη θεματολογία τους δίνονται από τον οδηγό σπουδών του μαθήματος ή και από τον εκπαιδευτή, ενώ γ) οι εργασίες αυτές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές.
 8. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή-εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
 9. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ.
 10. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
 11. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ενημέρωση για τις βαθμολογίες τους σε κάθε εξέταση, ανά μάθημα, από τη γραμματεία του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, με ευθύνη της διοίκησης.
 12. Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/ 1979 (Α΄ 191), ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή του τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), β) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), που συνδέεται με τα άνω άκρα, γ) πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων, δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή, ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία στ) είναι καταρτιζόμενοι με φάσμα αυτισμού.
  Για τις περ. α) έως γ) απαιτείται γνωμάτευση που χορηγείται από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ειδικά για τους καταρτιζόμενους της περ. α), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Επηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).
  Για την περ. δ), ο καταρτιζόμενος προσκομίζει ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο φέρει σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΕ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο η οποία φέρει υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής, από την οποία να προκύπτει η αδυναμία του καταρτιζόμενου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των τελικών εξετάσεων.
  Για τις περ. ε) και στ), απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΕ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α΄102) ή τα πιστοποιημένα από το ΕΠΑΙ.Θ. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή δυσκολία του καταρτιζόμενου, με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ορίζεται στις περ. ε) και στ), καθώς και η παραπομπή του για προφορική εξέταση. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΕ και αναφέρονται στις ανωτέρω ειδικές μαθησιακές δυσκολίες γίνονται δεκτές.
 13. Οι παραπάνω καταρτιζόμενοι εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή.
 14. Καταρτιζόμενος/η, ο/η οποίος/α για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

Βαθμολόγηση

 1. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην ατομική/ομαδική εργασία καθώς και στην εξέταση αποτελεί τον βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.
 2. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην τελική εξέταση αποτελεί το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.
 3. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 4. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε).
 5. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε.), είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 6. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για το οποίο η φοίτηση του καταρτιζόμενου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής.
 7. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.
 8. Όπου προβλέπεται απαλλαγή από μαθήματα, το πλήθος αυτών των μαθημάτων δεν υπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.
 9. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.
 10. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. Αναβαθμολόγηση οποιασδήποτε εξέτασης δεν επιτρέπεται. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίδειξη του γραπτού του δοκιμίου, η οποία πραγματοποιείται παρουσία του Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ.

Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων

 1. Η προσέλευση και η είσοδος των σπουδαστών στις αίθουσες για τις εξετάσεις πρέπει να γίνεται 15′ πριν από την ώρα έναρξης που προβλέπει το πρόγραμμα των εξετάσεων.
 2. Η αναχώρηση των σπουδαστών από την αίθουσα των εξετάσεων επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση μιας ώρας.
 3. Σε μαθήματα που εξετάζονται στον υπολογιστή απαγορεύεται ρητά στους σπουδαστές να ανοίγουν προγράμματα που δεν είναι απαραίτητα για την εξέταση τους ή να επικοινωνούν με άλλο σπουδαστή μέσω Η/Υ.
 4. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων ή να φέρουν ποτά και τρόφιμα.
 5. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να μιλάνε μεταξύ τους ή να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.
 6. Η επικοινωνία των σπουδαστών με τον εισηγητή γίνεται χαμηλόφωνα και από κοντά χωρίς ο/η σπουδαστής/στρια να διατυπώνει τυχόν ερώτημά του/της δυνατά.
 7. Σε όποιο μάθημα χρειάζονται CD ή άλλο φορητό ηλεκτρονικό αρχείο οι σπουδαστές θα φέρουν τα δικά τους.
 8. Οι σπουδαστές που θα συλληφθούν να αντιγράφουν με οποιοδήποτε τρόπο θα βαθμολογούνται με μονάδα.

Πρόοδος Καταρτιζομένων

 1. Ο/η καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Η τελική βαθμολογία του/της σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5). β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.
 2. Στην ανωτέρω περίπτωση 1β, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελεί τη νέα τελική του βαθμολογία στο μάθημα.
 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.

Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων

 1. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, με αίτησή του στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., ο καταρτιζόμενος μπορεί να λαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης, καθώς και ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου. Ειδικά, κατά τον πρώτο μήνα της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να αιτείται και να λαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής.
 2. Για τους άρρενες καταρτιζόμενους μία (1) εβδομάδα μετά την έναρξη της κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση.
 3. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης.

Παραπτώματα

 1. Το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται με εκ προθέσεως πράξη του καταρτιζομένου, η οποία μπορεί να του καταλογιστεί. Το πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και από αμέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Παραπτώματα για τους καταρτιζόμενους συνιστούν:
  α) Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,
  β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,
  γ) η καταστροφή περιουσίας της εκπαιδευτικής δομής, κινητής ή ακίνητης,
  δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής ή διοικητικής λειτουργίας του, όσο και της λειτουργίας των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,
  ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Ι.Ε.Κ. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,
  στ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης και της ηχορύπανσης,
  ζ) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του Ι.Ε.Κ. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών.
 2. Ποινές
  Οι ποινές που επιβάλλονται από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. σε καταρτιζόμενο, αν διαπράξει παράπτωμα, είναι οι εξής:
  α) έγγραφη επίπληξη,
  β) ωριαία αποβολή, που επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή, με καταχώρηση ως απών/απούσα στο ημερήσιο δελτίο απουσιών και σχετική σημείωση στο πεδίο “Παρατηρήσεις” του δελτίου,
  γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του Ι.Ε.Κ. που επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.,
  δ) αποβολή από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες, που επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. με καταχώριση ως απών/απούσα στο ημερήσιο δελτίο απουσιών,
  ε) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του καταρτιζόμενου από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και
  στ) οριστική διαγραφή.
  Για την επιβολή των ποινών των περ. ε) και στ) συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ., καθώς και τον εκπαιδευτή του τμήματος που διδάσκει τις περισσότερες ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα στο Ι.Ε.Κ..
  Είναι δυνατή η επανεξέταση της πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Μ.&Ν.
  Για το παράπτωμα της περ. γ) πέραν της επιβαλλόμενης ποινής, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται στην αποκατάσταση των φθορών στο ακέραιο.
  Όλες οι ανωτέρω ποινές καταχωρούνται στο βιβλίο κυρώσεων των καταρτιζόμενων από το όργανο που τις επιβάλλει.

Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή προγράμματα – Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 1. Η συμμετοχή καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών, και διοικητικού προσωπικού σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που προωθούν τους σκοπούς και τους στόχους της επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό του αντίστοιχου προγράμματος και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 2. Ως εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία αποτελεί συμπλήρωμα της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που παρέχεται στα Ι.Ε.Κ., ορίζεται η οργανωμένη μετακίνηση των καταρτιζόμενων, μίας ή περισσότερων ειδικοτήτων, σε τόπους ή παραγωγικές μονάδες που προάγουν τα αντικείμενα της κατάρτισης.
 3. Οι καταρτιζόμενοι, οι εκπαιδευτές, ο Διευθυντής, ο/οι Υποδιευθυντής/ες και το διοικητικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, μονοήμερες ή πολυήμερες κατά τη διάρκεια του έτους κατάρτισης. Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ανωτέρω είναι ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ.

Ενημέρωση για τον Κανονισμό

 1. Οι καταρτιζόμενοι, κατά την αρχική εγγραφή τους στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας και υπογράφουν δήλωση αποδοχής που θα διέπει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, των ωρολογίων προγραμμάτων όλων των εξαμήνων καθώς και του παρόντος Κανονισμού.
 2. Σχέδιο κειμένου του εκπαιδευτικού συμβολαίου καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) και εξειδικεύεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για οποιοδήποτε παράπονο έχει ο/η σπουδαστής/στρια πρέπει να απευθυνθεί γραπτώς στην Επιτροπή Παραπόνων, μέσω της Γραμματείας του ΙΙΕΚ, η οποία θα συνεδριάσει για την εξέτασή του αναλόγως. Την Επιτροπή απαρτίζουν:

 • Ο Διευθυντής του ΙΕΚ
 • Ο Υποδιευθυντής του ΙΕΚ
 • Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής ΙΕΚ

Σε περίπτωση που το παράπονο στρέφεται κατά μέλους της Επιτροπής Παραπόνων, τότε το μέλος αυτό αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο καθηγητή ΙΕΚ.

 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αναβαθμολόγηση οποιασδήποτε εξέτασης δεν επιτρέπεται. Ο/η καταρτιζόμενος/η μπορεί να αιτηθεί την επίδειξη του γραπτού του δοκιμίου, η οποία πραγματοποιείται παρουσία του υποδιευθυντή του ΙΕΚ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Εγγραφές

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έως τις αρχές του διδακτικού έτους. Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση έντυπης, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αίτησης και προφορική συνέντευξη (όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη), προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον και η ικανότητα του υποψηφίου. Επίσης απαιτείται η καταβολή του ελάχιστου ποσού εγγραφής το οποίο ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έναρξης της παρακολούθησης των μαθημάτων, εκτός αν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Σχολής.

Διδακτικό έτος

Υπάρχουν δύο διδακτικά έτη: το ένα ξεκινά μεταξύ 1-15 Οκτωβρίου και τελειώνει τη 15η Ιουνίου του επόμενου έτους, και το δεύτερο ξεκινά μεταξύ 1-15 Φεβρουαρίου και τελειώνει την 10η Οκτωβρίου (κατά προσέγγιση ανά έτος), με τη μεσολάβηση διακοπών κατά το μήνα Αύγουστο. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα σπουδών και δεν γίνονται μαθήματα στις αργίες οι οποίες περιγράφονται στο Άρθρο 9, παράγραφος 8.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του ΑΚΤΟ ΚΔΒΜ είναι η Ακαδημαϊκή Επιτροπή το οποίο συνεργάζεται με τους Διευθυντές και τους συντονιστές των προγραμμάτων και τον Διευθυντή/ντρια της βαθμίδας. Είναι υπεύθυνη για όλα τα ακαδημαϊκά ζητήματα και μπορεί να αποφανθεί σε ειδικές περιπτώσεις.

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Ανοικτή Μορφή Παρακολούθησης (Open Learning): σπουδές με παρουσία στη Σχολή δύο φορές την εβδομάδα*.
 • Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση (Distance Learning): σπουδές από απόσταση*.
 • Μονοετή προγράμματα σπουδών: σπουδές με παρουσία στη Σχολή δύο φορές την εβδομάδα.

*Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε προχωρημένο έτος επικυρωμένου προγράμματος στο ‘Κολλέγιο ΑΚΤΟ’, κατόπιν συνέντευξης και επίδειξης φακέλου ή Προ-BA, για τη διεκδίκηση πτυχίου Bachelor του Middlesex University.

 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ OPEN LEARNING

Προγράμματα Σπουδών

Τα προγράμματα που λειτουργούν στη φοίτηση Open Learning είναι τα εξής:

 • Γραφίστας (Graphic Designer) / 2 έτη σπουδών
 • Διακοσμητής Εσωτερικών Χώρων (Interior Designer) / 2 έτη σπουδών
 • Φωτογράφος (Photographer) / 2 έτη σπουδών
 • Σχεδιαστής Μόδας (Fashion Designer) / 2 έτη σπουδών
 • Ψηφιακό Marketing & Κοινωνικά Δίκτυα (Digital Marketing & Social Media) / 2 έτη σπουδών
 • Game Design / 2 έτη σπουδών
 • Εικαστικός / 2 έτη σπουδών

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται τίτλος σπουδών (στα πλαίσια του “ΑΚΤΟ Κατάρτιση, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης”, που πιστοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Υπουργείο Παιδείας) και στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα με κάποια επιπλέον μαθήματα κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου (Προ BA), να διεκδικήσουν την κατατακτήρια εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree.

Οι δυνατότητες που τους παρέχονται στην περίπτωση αυτή είναι οι ακόλουθες:

 • Να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών στο Open Learning και κατόπιν, παρακολουθώντας επιπλέον μαθήματα κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου, να διεκδικήσουν την κατατακτήρια εισαγωγή τους στο τελευταίο έτος σπουδών των αντίστοιχων επικυρωμένων Προγραμμάτων ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν το Bachelor of Arts (Hons) Degree του Middlesex University. (Οι σπουδαστές εισάγονται οριστικά στο τελευταίο έτος ΒΑ (Hons) μετά το πέρας των επιπλέον συναντήσεων, αν και εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν γένει εισαγωγή στα αντίστοιχα προγράμματα ΒΑ (Hons).
 • Να παρακολουθήσουν τον πρώτο χρόνο στο πρόγραμμα του Open Learning, και στη συνέχεια να εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις στο δεύτερο (2ο) έτος καθημερινής φοίτησης.

Εξετάσεις – Προαγωγή Σπουδαστών

 1. Οι εξετάσεις των σπουδαστών γίνονται όπως ακριβώς και στα Κολλεγιακά Προγράμματα Σπουδών. Ειδικές περιπτώσεις παραπέμπονται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
 2. Το πρόγραμμα Open Learning αποτελείται από σύνολο μαθημάτων και όχι από σύνολο ενοτήτων (modules), όπως ισχύει στα επικυρωμένα προγράμματα καθημερινής φοίτησης. Τα μαθήματα είναι αυτοδύναμα και δεν απαρτίζουν ενότητες μεταξύ τους.
 3. Ο τρόπος προαγωγής και απόρριψης, καθώς και οι οικονομικές υποχρεώσεις για τις ενισχυτικές και φροντιστηριακές διδασκαλίες είναι ο ίδιος με εκείνον που περιγράφεται στα Κολλεγιακά Προγράμματα.

Παρουσίες

Για κάθε εξάμηνο ισχύει υποχρεωτική συμμετοχή των σπουδαστών στο 75% των διδασκομένων ωρών ανά μάθημα. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές δε συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό παρουσιών σε ένα μάθημα, τότε υφίστανται βαθμολογική ποινή και κατά συνέπεια μπορεί να μη δικαιούνται προβιβάσιμο βαθμό προόδου στο συγκεκριμένο μάθημα. Δύναται άρση της βαθμολογικής ποινής, για όσους δικαιολογημένα υπερβούν το όριο σε κάποιο μάθημα (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών), μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DISTANCE LEARNING

Προγράμματα Σπουδών

Τα προγράμματα που λειτουργούν στη φοίτηση Distance Learning, και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσής τους απονέμεται η Βεβαίωση Παρακολούθησης του “ΑΚΤΟ Κατάρτιση”, είναι τα εξής:

 • Γραφίστας (Graphic Designer) / 3 έτη σπουδών
 • Διακοσμητής Εσωτερικών Χώρων (Interior Designer) / 3 έτη σπουδών
 • Εικαστικός (Fine Artist) / 2 έτη σπουδών
 • Ψηφιακό Marketing & Κοινωνικά Δίκτυα (Digital Marketing & Social Media) / 5 εκπαιδευτικά εξάμηνα
 • Σχεδιαστής Μόδας (Fashion Designer) / 3 έτη σπουδών

Οι σπουδαστές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών από το Middlesex University. Οι δυνατότητες που τους παρέχονται στην περίπτωση αυτή είναι οι ακόλουθες:

 • Για τους απόφοιτους Fine Artist, με κάποια επιπλέον μαθήματα κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου (Προ BA), να διεκδικήσουν την κατατακτήρια εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University, τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree.
 • Για τους απόφοιτους των προγραμμάτων Graphic Designer, Interior Designer και Fashion Designer, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, να εισαχθούν ως κατατακτήριες εγγραφές απευθείας στο τελευταίο πανεπιστημιακό έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Hons) Degree.

Εξετάσεις – Προαγωγή Σπουδαστών

 1. Οι εξετάσεις των σπουδαστών γίνονται όπως ακριβώς και στα Κολλεγιακά Προγράμματα Σπουδών. Ειδικές περιπτώσεις παραπέμπονται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
 2. Το πρόγραμμα Distance Learning αποτελείται από σύνολο μαθημάτων και όχι από σύνολο ενοτήτων (modules), όπως ισχύει στα επικυρωμένα προγράμματα καθημερινής φοίτησης. Τα μαθήματα είναι αυτοδύναμα και δεν απαρτίζουν ενότητες μεταξύ τους.
 3. Ο τρόπος προαγωγής και απόρριψης, καθώς και οι οικονομικές υποχρεώσεις για τις ενισχυτικές και φροντιστηριακές διδασκαλίες είναι ο ίδιος με εκείνον που περιγράφεται στα Κολλεγιακά Προγράμματα.

Παρουσίες

Οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα ένα διήμερο κάθε μήνα (Παρασκευή και Σάββατο), ανά ακαδημαϊκό έτος, είτε στις εγκαταστάσεις της Αθήνας είτε μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλης πλατφόρμας, η οποία παρέχεται δωρεάν στους σπουδαστές. Για κάθε εξάμηνο, ισχύει υποχρεωτική παρακολούθηση στο 75% των διδασκόμενων ωρών ανά μάθημα, ενώ σε περίπτωση μη συμμετοχής σε συνάντηση οφείλουν να ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Η διδασκαλία διαρκεί τουλάχιστον 12 ώρες και καλύπτεται η ύλη που απαιτεί παρακολούθηση από κοντά (εφαρμογές θεωρίας, κριτική ασκήσεων, σεμινάρια, αξιολόγηση κ.τ.λ.).

 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προγράμματα Σπουδών

Τα προγράμματα που παρέχονται στη μονοετή φοίτηση και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσής τους απονέμεται η Βεβαίωση Παρακολούθησης του “ΑΚΤΟ Κατάρτιση”, είναι τα εξής:

 • 3D Animation & Digital Effects
 • Contemporary Photography
 • Digital Design & Web Programming
 • Fashion Design – Styling
 • Interior Designer
 • Sketch – Comics
 • Visual Merchandising & Retail Management

Εξετάσεις – Μαθήματα

 1. Οι εξετάσεις γίνονται όπως ακριβώς και στα Κολλεγιακά Προγράμματα Σπουδών. Ειδικές περιπτώσεις παραπέμπονται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
 2. Τα Μονοετή προγράμματα σπουδών αποτελούνται από σύνολο μαθημάτων και όχι από σύνολο ενοτήτων (modules), όπως ισχύει στα επικυρωμένα προγράμματα καθημερινής φοίτησης. Τα μαθήματα είναι αυτοδύναμα και δεν απαρτίζουν ενότητες μεταξύ τους.
 3. Οι οικονομικές υποχρεώσεις για τα επανεξεταζόμενα μαθήματα, τις ενισχυτικές και φροντιστηριακές διδασκαλίες είναι οι ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στα Κολλεγιακά Προγράμματα.

Παρουσίες

Για κάθε εξάμηνο ισχύει υποχρεωτική συμμετοχή των σπουδαστών στα 2/3 των διδασκομένων ωρών ανά μάθημα. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές δε συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό παρουσιών σε ένα μάθημα, τότε υφίστανται βαθμολογική ποινή και κατά συνέπεια δε δικαιούνται προβιβάσιμο βαθμό προόδου στο συγκεκριμένο μάθημα. Δύναται άρση της βαθμολογικής ποινής, για όσους δικαιολογημένα υπερβούν το όριο σε κάποιο μάθημα (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών), μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.

 

6. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Στα τμήματα αυτά ανάλογα με το είδος, το αντικείμενο, τη διάρκεια και το επίπεδο του κάθε σεμιναρίου, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές εφαρμογές, ασκήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μελέτες ειδικών θεμάτων. Στο τέλος του προγράμματος, που μπορεί να διαρκεί από 2 εβδομάδες έως 2 εξάμηνα, δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης του αντίστοιχου τμήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπροσθέτως, μέσα στο ακαδημαϊκό έτος διοργανώνονται σεμινάρια ή διαλέξεις ειδικής θεματολογίας. Τα σεμινάρια αυτά, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης, απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επαγγελματίες στο χώρο των Εφαρμοσμένων & Καλών Τεχνών, του Marketing κ.τ.λ., σπουδαστές και αποφοίτους του ΑΚΤΟ, όπως και άλλων σχολών, ιδιωτικών και δημοσίων.

 

7. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Για τμήματα των οποίων η έναρξη τοποθετείται μετά την επίσημη έναρξη της επίσημης διδακτικής περιόδου, π.χ., σεμινάρια, καθορίζονται ανάλογες περίοδοι εγγραφών.
 2. Είναι δυνατόν ορισμένα τμήματα να αρχίζουν αργότερα με απόφαση της Διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται γι’ αυτά ανάλογα το διδακτικό έτος, εκτός εάν πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά μαθήματα.
 3. Στα σεμινάρια εξειδίκευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών, οι τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις των εγγραφόμενων καθορίζονται με απόφαση της Διεύθυνσης του “ΑΚΤΟ-Κατάρτιση”.

Ο AKTO είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Τέχνης και Design, που είναι συνυφασμένο με συγκεκριμένες ιδέες και, μέσα από τα προγράμματα σπουδών που παρέχει, δεν προωθεί τίποτα άλλο παρά τις αξίες της Τέχνης καθώς και τις εκπαιδευτικές αξίες που είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οι αξίες του ΑΚΤΟ καθορίζονται από τους κανόνες και τους νόμους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις υποχρεώσεις του ΑΚΤΟ έναντι του Πανεπιστημίου του Middlesex. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχει θέση στο AKTO η οποιαδήποτε είδους διάκριση απέναντι στους σπουδαστές του που σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την εμφάνιση, τις πολιτιστικές συνήθειες ή τη φυσική τους κατάσταση.

Οι σπουδαστές που, για οποιονδήποτε λόγο, νιώθουν ότι είναι θύματα διακρίσεων, καλούνται να συζητήσουν το θέμα με τη διοίκηση η οποία, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τους καθηγητές του προγράμματος, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος.

Το προσωπικό της Σχολής οφείλει να ενθαρρύνει σπουδαστές με ειδικές ανάγκες που ενδέχεται να χρειάζονται υλικό ή πληροφορίες σε κάποια εναλλακτική μορφή, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία. Οι καθηγητές οφείλουν επίσης να γνωρίζουν ότι σπουδαστές που ενδέχεται να χρειαστούν καθοδήγηση σε σχέση με εξειδικευμένους οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που επηρεάζει τις σπουδές τους, όπως ο αλκοολισμός, η ενδοοικογενειακή βία, η κατάχρηση ναρκωτικών, η κατάθλιψη κ.λπ., ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο ΑΚΤΟ δεσμεύεται να διαχειρίζεται όλα τα παραπάνω με εμπιστευτικότητα.

Όλα τα µέλη της κοινότητας του ΑΚΤΟ (διδάσκοντες, σπουδαστές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) οφείλουν να γνωρίζουν ότι καμία μορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού δεν είναι ανεκτή από τον ΑΚΤΟ και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, εκφοβισμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ανεκτή από τον ΑΚΤΟ. Στον εργασιακό και σπουδαστικό χώρο όλες οι κατηγορίες µελών της κοινότητας του ΑΚΤΟ οφείλουν να συμπεριφέρονται µε το δέοντα σεβασμό, και με απουσία οποιασδήποτε μορφής θυματοποίησης, εκφοβισμού, διάκρισης και παρενόχλησης.

Σκοπός αυτής της πολιτικής του ΑΚΤΟ είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός απαγορεύονται και όπου σπουδαστές και όλες οι κατηγορίες διδακτικού και διοικητικού προσωπικού θα έχουν τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί με διακριτικότητα και υπευθυνότητα.

Φαινόμενα αρνητικών κοινωνικών συμπεριφορών εμφανίζονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον επαγγελματικό χώρο και αυτά τα φαινόμενα συχνά συνδέονται με συμπεριφορές εκφοβισμού/θυματοποίησης ή/και παρενόχλησης. Ο εκφοβισμός είναι γενικά η πρόκληση ταραχής/φόβου εσκεμμένα και μεθοδευμένα και βάσει συγκεκριμένης αφορμής (χαρακτηριστικών που θεωρούνται αδυναμίες) και στρέφεται κατά του αισθήματος ασφαλείας και αξιοπρέπειας του ατόμου. Βασίζεται στη διαφορά δύναμης και συχνά δημιουργεί περιβάλλον εχθρικό, υποβαθμιστικό, ευτελιστικό ή προσβλητικό. Η θυματοποίηση είναι το αποτέλεσμα των εκφοβιστικών συμπεριφορών και αφορά τα άτομα που έχουν υποστεί σωματική ή/και ψυχική βία. Η παρενόχληση αποτελεί μια ενέργεια που προκαλεί αίσθημα μη άνεσης στο άτομο-στόχο και συνιστά μια φαινομενικώς ελαφρά μορφή εκφοβισμού, η οποία ωστόσο δεν αποκλείεται να προκαλεί σημαντική ταραχή.

Ο ΑΚΤΟ δεσμεύεται να καταπολεμήσει την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και στους χώρους που διαθέτει για την εκπαίδευση των σπουδαστών του. Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι σπουδαστές/στριες έχουν δικαίωμα να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι επιτρεπτή ή ανεκτή. Οι εργαζόμενοι/ες και οι σπουδαστές/στριες έχουν το δικαίωμα καταγγελίας και προτρέπονται να καταγγείλουν κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται από προϊσταμένους, συναδέλφους, καθηγητές, σπουδαστές ή τρίτους που προσέρχονται στους χώρους του ΑΚΤΟ ή που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ΑΚΤΟ θα κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων με στόχο την τιμωρία των δραστών.

Η σεξουαλική παρενόχληση σύμφωνα με το άρθρο 2δ της Οδηγίας 2006/54, είναι «η εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος».

Οι εργαζόμενοι, καθηγητές, σπουδαστές και λοιπό προσωπικό του ΑΚΤΟ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την πολιτική του ΑΚΤΟ και να λαμβάνουν μέτρα για την συμμόρφωση όλων των εργαζομένων, σπουδαστών και καθηγητών με αυτή. Οι καθηγητές, σπουδαστές, η διοίκηση και το λοιπό προσωπικό του ΑΚΤΟ έχουν καθήκον να συμμορφώνονται με τον Νόμο και οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης και να αναφέρουν στη διοίκηση του ΑΚΤΟ τυχόν πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος συναδέλφων ή σπουδαστών, που υποπίπτουν στην αντίληψη τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο ΑΚΤΟ δεσμεύεται να εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών, ώστε να μην δημιουργούνται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας ανάμεσα στους καθηγητές και σπουδαστές, κατάσταση που μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή για την εμφάνιση περιστατικών σεξουαλικών παρενοχλήσεων.

Ο ΑΚΤΟ ενθαρρύνει τους σπουδαστές του να προβούν σε καταγγελία οποιασδήποτε αρνητικής συμπεριφοράς έχει τελεστεί εις βάρος τους ή εις βάρος τρίτου προσώπου που έχει υποπέσει στην αντίληψή τους, ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΚΤΟ.

Ο ΑΚΤΟ αντιμετωπίζει κάθε καταγγελία και αναφορά με την δέουσα προσοχή, διακριτικότητα και εχεμύθεια.

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών: 2105201730
email καταγγελιών: complaints@aktocollege.gr

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου του/της καταγγέλλοντος/ουσας δε δικαιολογεί/επιτρέπει την αντιμετώπιση περιστατικού παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης με τρόπο διαφορετικό εκείνου με τον οποίο αντιμετωπίζεται γενικά ένα τέτοιο περιστατικό.

Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών

Όποιος υπόκειται σε σεξουαλική παρενόχληση θα πρέπει, ει δυνατόν, να ενημερώσει τον φερόμενο ως δράστη ότι η συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη. Ο ΑΚΤΟ αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε άνισες σχέσεις (δηλαδή μεταξύ ενός καθηγητή και ενός σπουδαστή) και ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατό για το θύμα να ενημερώσει τον φερόμενο ως δράστη.

Εάν ένα θύμα δεν μπορεί να προσεγγίσει άμεσα έναν φερόμενο ως δράστη, μπορεί να προσεγγίσει την Διοίκηση του ΑΚΤΟ που είναι υπεύθυνη για τη λήψη καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης.

Όταν η Διοίκηση του ΑΚΤΟ λαμβάνει καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης:

 • Θα καταγράψει αμέσως τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γεγονότα του συμβάντος ή των συμβάντων.
 • Θα εξακριβώσει τις απόψεις του θύματος σχετικά με το αποτέλεσμα που επιθυμεί.
 • Θα διασφαλίσει ότι το θύμα κατανοεί τις διαδικασίες του ΑΚΤΟ για την αντιμετώπιση της καταγγελίας καθώς και τα δικαιώματά του σύμφωνα με το Νόμο.
 • Θα συζητήσει και θα συμφωνήσει τα επόμενα βήματα.
 • Θα τηρήσει εμπιστευτικό αρχείο όλων των συζητήσεων.
 • Θα σεβαστεί την επιλογή του θύματος.
 • Θα διασφαλίσει ότι το θύμα γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει την καταγγελία εκτός της εταιρείας μέσω του σχετικού νομικού πλαισίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών, ένα θύμα δικαιούται να βοηθηθεί από έναν Σύμβουλο εντός του ΑΚΤΟ. Ο ΑΚΤΟ έχει διορίσει Σύμβουλο και του έχει παράσχει ειδική εκπαίδευση, που του επιτρέπει να βοηθήσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ο ΑΚΤΟ αναγνωρίζει ότι επειδή η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε άνισες σχέσεις εντός του εκπαιδευτηρίου, τα θύματα συχνά αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εμφανιστούν. Ο ΑΚΤΟ κατανοεί την ανάγκη υποστήριξης των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελιών.

Επίσημος μηχανισμός καταγγελιών

Εάν το θύμα επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία, ο επίσημος μηχανισμός καταγγελίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επίλυση του ζητήματος.

Η Διοίκηση του ΑΚΤΟ που έλαβε την καταγγελία θα παραπέμψει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προχωρήσει επίσημη έρευνα.

Το πρόσωπο που θα οριστεί να διεξάγει την έρευνα:

 • Θα λάβει τις απόψεις του θύματος και του φερόμενου ως δράστη ξεχωριστά.
 • Θα λάβει τις απόψεις τρίτων προσώπων ξεχωριστά.
 • Θα αποφασίσει εάν το περιστατικό ή τα περιστατικά συνιστούν γεγονός/γεγονότα σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Θα συντάξει έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι έρευνες, τα ευρήματα και τυχόν συστάσεις.
 • Εάν η παρενόχληση έλαβε χώρα, θα αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπισή της, σε διαβούλευση με το θύμα.
 • Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των συστάσεων, ότι η συμπεριφορά έχει σταματήσει και ότι το θύμα είναι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα.
 • Εάν δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι η παρενόχληση έλαβε χώρα, μπορεί να εξακολουθεί να διατυπώνει συστάσεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του χώρου εργασίας.
 • Θα τηρεί αρχείο όλων των ενεργειών του, διασφαλίζοντας ότι όλα τα αρχεία που αφορούν το θέμα τηρούνται εμπιστευτικά.
 • Θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία θα γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Κυρώσεις και πειθαρχικά μέτρα

Όποιος αποδειχθεί ότι έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά άλλο άτομο σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής, ενδέχεται να υποστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κυρώσεις:

 • Προφορική ή γραπτή προειδοποίηση.
 • Δυσμενή αξιολόγηση.
 • Μείωση των μισθών.
 • Υποβιβασμός θέσης.
 • Αναστολή εργασίας.
 • Απόλυση (εργαζομένου).
 • Διαγραφή (σπουδαστή).

Η φύση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα και την έκταση της παρενόχλησης. Θα επιβληθούν κατάλληλες αποτρεπτικές κυρώσεις για να διασφαλιστεί ότι τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης δεν αντιμετωπίζονται ως ασήμαντα. Ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βίας, θα οδηγήσουν στην άμεση απόλυση του παρενοχλητή.

Ο AKTO στοχεύει να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους σπουδαστές του, όπου αισθάνονται και είναι ασφαλείς. Ριζοσπαστικοποίηση είναι η διαδικασία όπου άτομα έρχονται να υποστηρίξουν την τρομοκρατία ή τον βίαιο εξτρεμισμό. Το προσωπικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί την δική του κρίση αλλά και να συζητά με άλλους συναδέλφους εάν έχει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά σπουδαστών. Ο AKTO αναγνωρίζει τη θετική συμβολή που μπορεί να έχει η προστασία των σπουδαστών του από φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και βίαιου εξτρεμισμού και προσπαθεί να προωθήσει τον ελεύθερο διάλογο με στόχο την υποστήριξη κοινών αξιών.

Οποιαδήποτε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης της εκάστοτε βαθμίδας του ΑΚΤΟ, πάντοτε σε συμμόρφωση με τις όποιες εφαρμόσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ο/η σπουδαστής/στρια που εγγράφεται σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης του ΑΚΤΟ θεωρείται ότι έλαβε γνώση όλων των σημείων του παρόντος κανονισμού και συμφωνεί απόλυτα με αυτόν.