ΑΚΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ GDPR

Όροι Χρήσης Ιστότοπου & Εφαρμογής

Προοίμιο
H Εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», με αρ. ΓΕΜΗ 004275301000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευελπίδων αρ. 11Α, ΑΦΜ 095306416, νομίμως εκπροσωπούμενη, δημιούργησε την ιστοσελίδα www.akto.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Χρηστών της. Η Ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε Χρήστη. Σημειώνεται ότι, εντός της Ιστοσελίδας δύνανται να φιλοξενούνται υπο-ιστοσελίδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τρίτα πρόσωπα – συνεργάτες της Εταιρείας, τα οποία τις διαχειρίζονται. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των Χρηστών, είναι σημαντικό ο Χρήστης να αναγνώσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης προκειμένου να γνωρίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Τροποποίηση όρων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη ο οποίος οφείλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνεται για πιθανές αλλαγές. Για το λόγο αυτό ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τους παρόντες όρους καθώς και την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησής τους.

Σχετικά με την Εταιρεία
Η Εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Τέχνης, Design & Media στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1971 από τον εικαστικό καλλιτέχνη και designer Βλάση Βέλλιο, με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των Εφαρμοσμένων Καλών Τεχνών, που ως τότε ήταν εξαιρετικά περιορισμένη στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό του από την αρχή, η σύνδεση με την αγορά εργασίας, η ανταπόκριση στις ανάγκες της αλλά και η σύνδεση με την κοινωνία, η εξωστρέφεια με την οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, ομιλιών διακεκριμένων επαγγελματιών, εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων. Οι καθηγητές του ήταν πάντα και είναι ενεργοί επαγγελματίες, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας πολύ ζωντανής κυψέλης όπου οι διάφορες ειδικότητες έρχονται σ’ επαφή μεταξύ τους και παίρνουν ιδέες και πρακτικές η μια από την άλλη. Οι Εφαρμοσμένες Τέχνες διδάσκονται στην Εταιρεία με ένα σφαιρικό, διακλαδικό πνεύμα που συνδυάζει μοναδικά την επιστημονική Θεωρία με τη καλλιτεχνική πράξη. Αποστολή μας είναι να δώσουμε ώθηση στους νέους, να τους βοηθήσουμε να αναδείξουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους και να ανακαλύψουν τη δική τους δημιουργική φωνή.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Υπηρεσίες
H Εταιρεία δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, καθώς το περιεχόμενό της (ιστοσελίδας) έχει προκύψει από βιβλιογραφία και στοιχεία τα οποία η Εταιρεία δεν δύναται να διασταυρώσει και να πιστοποιήσει την ακρίβειά τους. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και την ποιότητα υπηρεσιών τρίτων προσώπων τα οποία διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης κατανοεί ότι, πριν από την σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με την Εταιρεία και την λήψη οποιασδήποτε απόφασής του, οφείλει να ενημερωθεί από την Εταιρεία για την διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας ότι η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή καταργήσει τις παρεχόμενης Υπηρεσίες της, οποτεδήποτε και χωρίς εύλογη αιτία.

Η Ιστοσελίδα
Η Εταιρεία λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις για την αρτιότητα και ασφάλεια του περιεχομένου που παρέχεται στην Ιστοσελίδα, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτόν είναι ακριβείς. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα, διακοπές ή παράλειψη πληροφοριών. Για να λάβει ο Χρήστης όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσει λογαριασμό. Ο Χρήστης οφείλει να βεβαιωθεί ότι όλες οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πληρωμής και επικοινωνίας) είναι σωστές και ενημερωμένες. Σε διαφορετική περίπτωση ο Χρήστης μπορεί να μην έχει πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία ενημερώνει τον Χρήστη ότι για όσα συμβαίνουν στον Λογαριασμό του, φέρει αποκλειστική ευθύνη. Για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να αφήνει κανέναν άλλον να τον χρησιμοποιεί, και υποχρεούται να κρατήσει το όνομα Χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης απόρρητα.

Ανήλικοι
Ρητά ορίζεται ότι η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την ηλικία των Χρηστών της Ιστοσελίδας της. Τεκμαίρεται όμως ότι σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι ανήλικος, αυτός έχει λάβει από τον κηδεμόνα του, νόμιμη άδεια πρόσβασης στο διαδίκτυο από συσκευή που κατέχει νόμιμα. Η Εταιρεία ενημερώνει τους Χρήστες ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας δεν προορίζονται για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Δεν πρέπει να υποβάλλονται Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας από επισκέπτες ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή της Εταιρείας ότι ένας Χρήστης κάτω των 15 ετών έχει καταχωρίσει Προσωπικά Δεδομένα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, η Εταιρεία αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση, τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική διαγραφής της Εταιρείας. Ρητά ορίζεται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά προτροπή για συμμετοχή σε προγράμματα, δράσεις και άλλου είδους ενέργειες, αντιθέτως παροτρύνει τους Χρήστες να απευθυνθούν στους κηδεμόνες τους ή/και σε εξειδικευμένους επιστήμονες προκειμένου να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή για να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας και για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων λόγω ανωτέρας βίας (πόλεμος, φυσική καταστροφή, πανδημία κλπ). Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που εκτίθενται στην Ιστοσελίδα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους Χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η Ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται αυτού «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που διατίθενται ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ρητά δηλώνεται ότι μέρος των παρεχομένων, μέσω στης Ιστοσελίδας, υπηρεσιών, φέρουν εγγυήσεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την Εταιρεία οι οποίοι έχουν εγγυηθεί την ποιότητα, τα νομικά και πραγματικά χαρακτηριστικά τους, έχουν δε παράσχει στην Εταιρεία το δικαίωμα περαιτέρω πώλησης αυτών, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι έχουν την απαιτούμενη προς τούτο άδεια. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παραβάσεις που αφορούν στους νόμους και στις ευρωπαϊκές οδηγίες αναφορικά με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, θεωρώντας εκ προοιμίου ότι οι συνεργάτες – προμηθευτές της κατέχουν όλες τις απαιτούμενες άδεις και τα προϊόντα έχουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ονομάτων χώρου κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησιών. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία ενεργώντας ως καλόπιστος τρίτος κατά την προμήθεια των υπηρεσιών που διατίθενται μέσα από την Ιστοσελίδα, θεωρεί ότι οι δημιουργοί φωτογραφιών, σχεδίων, διασχηματισμών και συμβόλων, ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων , του άρθρου 2 § 1  του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην Εταιρεία το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε προϊόν που έχουν δημιουργήσει και έχουν αποδεχθεί ότι η Εταιρεία θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό, καθώς για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.). Η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν κάθε κείμενο / φωτογραφία / λοιπό περιεχόμενο της αποσταλεί από τον Χρήστη (εφ εξής απεσταλμένο υλικό), όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, να το δημοσιεύσει, να το σχολιάσει, να χρησιμοποιήσει αποσπάσματά του, να αρνηθεί την δημοσίευσή του, να το αφαιρέσει από την Ιστοσελίδα της, παρότι αρχικά αναρτήθηκε κλπ. Σε κάθε περίπτωση, απεσταλμένο υλικό που περιέχει προσβλητικό, παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο δεν θα αναρτάται σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών για την άσκηση δίωξης ή να παράσχει την συμβολή της σε υφιστάμενη δίωξη. Η Εταιρεία διατηρεί βάση δεδομένων των στοιχείων των Χρηστών και του απεσταλμένου υλικού, την οποία δικαιούται να διαμορφώσει και να επεξεργάζεται ελεύθερα και να την χρησιμοποιεί για κάθε εμπορικό της σκοπό. Ο Χρήστης που δεν επιθυμεί την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του στη βάση αυτή, οφείλει να πράξει κατά το νόμο ενημερώνοντας την Εταιρεία για την πρόθεσή του αυτή. Ο Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις επιταγές του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι, το απεσταλμένο υλικό είναι πρωτότυπο, δικό του, δεν έχει αποκτηθεί παράνομα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, δεν υφίσταται αντιδικία μεταξύ του Χρήστη και τρίτου προσώπου για την πατρότητα του απεσταλμένου υλικού και με την αποδοχή των παρόντων όρων, μεταβιβάζει στην Εταιρεία κάθε περιουσιακό δικαίωμα αυτού, παραιτούμενος ρητά κάθε δικαιώματός του εκπορευόμενο από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου συναφούς νομοθετήματος. Η Εταιρεία κατά τη χρήση του απεσταλμένου υλικού, δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εμπορική ή μη, χωρίς να υφίσταται εις βάρος της οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση έναντι παντός τρίτου, ακόμα και εάν από την χρήση του απεσταλμένου υλικού προκύπτει πλουτισμός της. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις κατά της Εταιρείας που αφορά στην χρήση, εκμετάλλευση ή/και πατρότητα του απεσταλμένου υλικού, η Εταιρεία θα στραφεί κατά του αποστολέα του, ο οποίος φέρει πλήρη την ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρείας και του τρίτου.

Ευθύνη Χρήστη
Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η καταχώρηση από τον ίδιο πληροφοριών που αφορούν στο πρόσωπό του, καθιστούν τις πληροφορίες αυτές κοινές και η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να τις επεξεργαστεί και να τις χρησιμοποιήσει κατά την βούλησή της για εμπορικό σκοπό. Ομοίως ο Χρήστης αποδέχεται ότι οι επιλογές που του παρέχονται στην Ιστοσελίδα και οι καταχωρήσεις που θα κάνει σε αυτή, θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, η οποία δύναται να του αποστείλει σχετικό ενημερωτικό υλικό. Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της Ιστοσελίδας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για: α) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου β) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των Χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. γ) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), δ) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, ε) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, στ) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ζ) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, η) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους Χρήστες.

Διαφημίσεις
Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού, οι οποίοι φέρουν επίσης την ευθύνη απέναντι στον Χρήστη για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των Χρηστών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Σύνδεσμοι τρίτων
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, οδηγούν σε σελίδες της Ιστοσελίδας ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τον Χρήστη να μεταβεί από αυτό σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην Ιστοσελίδα, μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Παρακαλούμε αναζητήστε το σχετικό πεδίο για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια συναλλαγών
Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους Χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια χρήσης της Ιστοσελίδας, για την λήψη από τον Χρήστη κάποιας Υπηρεσίας της Εταιρείας, αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος, χωρίς να έχει δυνατότητα η Εταιρεία να καταγράψει οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στον λογαριασμό του Χρήστη.

Κατάρτιση συμφωνιών και προστασία καταναλωτή
Πιθανές συμφωνίες που θα καταρτιστούν μέσω της Ιστοσελίδας αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης συμφωνίας μέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης). Η κατάρτιση σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και Χρήστη προϋποθέτει την καταβολή τιμήματος και την ταυτοποίηση του αντισυμβαλλόμενου Χρήστη. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να επιτύχει την ταυτοποίηση αυτή.

Ανωτέρα βία
Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πανδημία, περιορισμός κυκλοφορίας, περιορισμός διακίνησης κεφαλαίων κλπ) δεν είναι δυνατό να διαθέσει τις υπηρεσίες της. Ομοίως η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τις υπηρεσίες της κατά είδος και γένος, για λόγους που αφορούν σε ανωτέρα βία.

Μέτρα κατά της μη αποδεκτής συμπεριφοράς
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παύσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα οποιουδήποτε χρήση, εάν κατά τη γνώμη της υπάρχει εύλογος λόγος, όπως για παράδειγμα:

 • Ενέργεια του Χρήστη που συνιστά απάτη ή κατάχρηση,
 • Μη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας,
 • Μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς,
 • Ανάρμοστη ή αθέμιτη συμπεριφορά.

Ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδιο δικαστήριο
Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική εθνική νομοθεσία (για την προστασία των καταναλωτών), οι παρόντες Όροι και οι υπηρεσίες μας θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Πολιτική Cookies – Απορρήτου

Τα Cookies είναι μικρά προγράμματα που επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν μια σειρά ανώνυμων πληροφοριών, όπως, π.χ., τις προτιμήσεις/ ενδιαφέροντα του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά της συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του επισκέπτη, αλλά περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του, με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, προσδιορίζουν τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες και το χρόνο περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως και την τοποθεσία του. Ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει κατά την περιήγησή του ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να απενεργοποιήσει, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες στα αρχεία βοήθειας του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιεί. Στους περισσότερους browsers είναι προεπιλεγμένη η αυτόματη αποδοχή των cookies. Ο Χρήστης είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζει πως ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη εγκατάσταση cookies να καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας.

Χρήση cookies στην Ιστοσελίδα
Η Ιστοσελίδα διατηρεί τι ακόλουθες κατηγορίες Cookies:

Cookies Επιδόσεων: Συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο που ο Χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, π.χ. ποιες είναι οι σελίδες που επισκέπτεται πιο συχνά, πότε και πού εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων κτλ. Πρόκειται δηλαδή για συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη και προορίζονται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας. Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν στην Εταιρεία να αποθηκεύει τις επιλογές του Χρήστη, π.χ. όνομα Χρήστη, περιοχή κ.λπ., προκειμένου να προσφέρονται βελτιστοποιημένες λειτουργίες. Πρόκειται και πάλι για πληροφορίες που δε συνδέονται με παρακολούθηση της δραστηριότητας του επισκέπτη σε άλλες Ιστοσελίδες. Cookies Στόχευσης: Εξυπηρετούν την παρουσίαση περιεχομένου που συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Σχετίζονται με την προβολή ή τον περιορισμό προβολής στοχευμένης διαφήμισης και προσφορών, καθώς και με μετρήσεις αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών. Cookies τρίτων μερών: Εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων ο ΑΚΤΟ μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση των επισκέψεων στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία έχοντας ως κύριο στρατηγικό σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Απορρήτου με σκοπό:

 • Την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης.
 • Την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται.
 • Τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.
 • Τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών της εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχει ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας, προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων. Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει αναλυτικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν μέτρα:

 • Ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και στους πληροφοριακούς πόρους.
 • Ορθής διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων.
 • Φυσικής ασφάλειας.
 • Ασφάλειας λειτουργιών.
 • Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας.
 • Ασφάλειας Επικοινωνιών.
 • Κρυπτογράφησης.
 • Διαχείρισης και ασφάλειας προμηθευτών.
 • Διαχείρισης και ασφάλειας ανθρώπινων πόρων.
 • Συντήρησης πληροφοριακής υποδομής και εξοπλισμού.
 • Τήρησης νομοθεσίας.
 • Εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης ρόλων-αρμοδιοτήτων.

Μέσα από διαδικασία ανασκόπησης, η Εταιρεία διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Παράλληλα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας των πληροφοριακών πόρων συμβάλουν στην ασφαλή συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περιπτώσεις εμφάνισης δυσλειτουργιών. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και πολιτικών, ώστε να μπορεί η εταιρεία να προστατεύει τα δεδομένα και πληροφορίες που επεξεργάζεται. Η Εταιρεία με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα τηρεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή, καθώς και του γονέα/άλλου που δηλώνεται στην Αίτηση εγγραφής, εφαρμόζοντας τις οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού με αριθ. 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), όπως αυτός εξειδικεύεται από τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών. Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Εταιρείας γίνεται στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας της και συνεπάγεται την απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων αυτών, όπως των σπουδαστών, των γονέων/άλλων και των συνυπόχρεων πληρωτών για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με όσα αναλύονται παρακάτω.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία κατά την παροχή των υπηρεσιών της είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα νομοθετικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΤ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».

Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγονται
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζομένων αποκλειστικά α) με την εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαστικής ζωής και σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές προβλέψεις και β) των Χρηστών της ιστοσελίδας της κατά την πλοήγησή τους σε αυτή. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο σπουδαστή, γονέων, ημερομηνία/τόπο γέννησης σπουδαστή, Τμήμα και βαθμίδα σπουδών που επιλέγει ο σπουδαστής).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail).
 • Στοιχεία γονέα ή άλλου, ο οποίος δηλώνεται ως αρμόδιος για την επικοινωνία μαζί του (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχέση με το σπουδαστή κοκ).
 • Γραμματικές γνώσεις (Απολυτήριο), επιλογή προγράμματος και έτους σπουδών.
 • Στοιχεία συνυπόχρεου προσώπου προς πληρωμή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και η σχέση του με τον σπουδαστή.
 • Μαθησιακές δυσκολίες και δεδομένα υγείας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά.
 • Φωτογραφίες και βίντεο από τη σπουδαστική ζωή, τη φοίτηση, δράσεις (όπως εικαστικές), συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκθέσεις των σπουδαστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι ζητείται η ρητή συγκατάθεση των σπουδαστών για τη δημοσίευση των φωτογραφιών και βίντεο στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, όπως facebook, instagram και στο youtube, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του όπως το περιοδικό Activities, για λόγους προβολής του και ενημέρωσης ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του.
 • Δεδομένα υγείας, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή ιατρικά δικαιολογητικά ή χορηγούνται από το σπουδαστή, όπως κατά τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω ασθενείας.
 • Δεδομένα που ο Χρήστης της Ιστοσελίδας θα παραχωρήσει οικειοθελώς κατά την πλοήγησή του σε αυτή.
 • Δεδομένα που απαιτούνται από τους παρόχους των υπηρεσιών διαδικτύου (πχ IP address).

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στον ατομικό φάκελο του σπουδαστή, ο οποίος τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί η Εταιρεία ή στους servers που τηρούνται τα αρχεία πλοήγησης στην Ιστοσελίδα. Στην κεντρική βάση των τηρούμενων στοιχείων δύνανται να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τα αρμόδια Τμήματα της Εταιρείας. Επισημαίνεται η υποχρέωση του σπουδαστή να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία ή στέλνοντας email στη διεύθυνση gdpr@aktocollege.gr για την ορθότητα των τηρούμενων στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου του κάθε σπουδαστή.

Σκοποί επεξεργασίας
Οι σκοποί για τους οποίους η Εταιρεία προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας, των σπουδαστών και των γονέων/άλλων, σχετίζονται αποκλειστικά με την ενημέρωση, την εγγραφή και τη φοίτηση, στο πλαίσιο παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει των Καταστατικών σκοπών του και του οικείου νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

 • Η ενημέρωση, εγγραφή των ενδιαφερόμενων Χρηστών και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ αυτών, των γονέων/άλλων και της Εταιρείας.
 • Η έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης και πιστοποιητικού, όπως φοίτησης ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Η κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία και η συνεργασία αυτή αφορά αποκλειστικά στην εγγραφή και φοίτηση των Χρηστών (λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University).
 • Η διαβίβαση δεδομένων σπουδαστών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στις εποπτεύουσες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.
 • Η έκδοση εντύπων, αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, επετηρίδων και λοιπών φωτογραφικών λευκωμάτων, περιοδικών όπως το Activities, αναφορικά με δραστηριότητες και επιτυχίες ή και επιδόσεις – βραβεύσεις των σπουδαστών στο πλαίσιο της σπουδαστικής ζωής, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 • Ανάρτηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, όπως facebook, instagram, youtube, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 • Η απαραίτητη επικοινωνία με τους Χρήστες και τους γονείς/άλλους μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας.
 • Η επικοινωνία με τους Χρήστες ή/και τους γονείς/άλλους για την αποστολή ενημερωτικού newsletter, προσκλήσεων, ενημερώσεων για εκδηλώσεις, τελετές αποφοίτησης, ειδικά προγράμματα κ.ο.κ. κατόπιν συγκατάθεσής τους.

Διάρκεια τήρησης δεδομένων
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για όσο διαρκεί η συναλλακτική τους σχέση με την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σχέσης. Σε περίπτωση, δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, παρατείνεται η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής/ Δικαστηρίου. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών:

α. στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και για διάστημα πέντε (5) από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε νομική (φορολογική ή άλλη) υποχρέωση συμπεριλαμβανομένης όπως επίσης και για την προάσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

β. στην περίπτωση που ο Χρήστης επικοινωνεί με την Εταιρεία ή υποβάλλει κάποιο αίτημα, χωρίς να επέλθει συνεργασία, τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την εξυπηρέτησή του και για χρονικό διάστημα πέντε ετών μετά την περαίωση της διαδικασίας.

γ. σε περίπτωση που ο Χρήστης εγγραφεί στο newsletter της Εταιρείας, τα προσωπικά του δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Επίσης η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη:

 • στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη φορολογική νομοθεσία)
 • προκειμένου να συμμορφωθεί με δικαστική διαδικασία (οιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική δικαστική διαδικασία)
 • για την εξασφάλιση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών δικαιωμάτων της Εταιρείας, της προσωπικής ασφάλειας της των Χρηστών της και του κοινού.

Παρόλα αυτά, κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν στις συναλλακτικές σχέσεις του Χρήστη με την Εταιρεία καθώς και στην ενημέρωση ή νόμιμη λήψη συγκατάθεσης (αν αυτή απαιτείται) για την επεξεργασία των δεδομένων, δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον Χρήστη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την Εταιρεία και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή κατά περίπτωση και γονέων/άλλων σε συνδεδεμένα και συνεργαζόμενα προς την Εταιρεία φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχει παρασχεθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους, όπως λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University.
 • Η διαβίβαση απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, ή τρίτος υπό τις εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Η διαβίβαση γίνεται προς Δημόσιες Αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων λαμβάνοντας μέριμνα για τη νόμιμη ικανοποίησή τους.Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15)
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18)
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης όσο αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21)

Ως προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης της Εταιρείας επί των ανωτέρω αιτημάτων, ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματός εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος, οπότε θα αιτιολογηθεί εγγράφως η σχετική απόφαση.Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), προς τον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα καθώς και για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των χορηγούμενων προσωπικών δεδομένων, την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, για τους ανωτέρω σκοπούς ως ακολούθως:

κ. Δημήτριο Σελούλη,

Τηλέφωνο: (+30) 210 5230130

Email: dpo-akto@aktocollege.gr

Ιστοσελίδα: www.akto.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Τ.Κ. 11362