Πανεπιστημιακό Επίπεδο Σπουδών

Στη σημερινή, άκρως ανταγωνιστική αγορά, η απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών αποτελεί πλεονέκτημα στη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας. Η δια βίου εκπαίδευση, η συνεχής επιμόρφωση και η ακαδημαϊκή εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Ο ΑΚΤΟ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, προσφέροντας στους υποψήφιους δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των σπουδών τους. Οι απόφοιτοί μας έχουν πάντα την ευκαιρία να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και να διανθίσουν το portfolio τους, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα τους.

Πανεπιστημιακοί Τίτλοι Σπουδών και Αναγνώριση

Ο ΑΚΤΟ προσφέρει, με την επικύρωση του Middlesex University London, 9 προπτυχιακά και 4 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον τομέα του Art & Design, τα οποία οδηγούν, αντίστοιχα, στους διεθνώς αναγνωρισμένους πανεπιστημιακούς τίτλους Bachelor of Arts (Hons) Degree και Master of Arts. Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013, 4205/2013 και 4635/2019 αναγνωρίζεται η επαγγελματική ισοδυναμία, για τους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών Bachelor και Master και στην Ελλάδα. H διαδικασία αναγνώρισης γίνεται μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στον ΑΚΤΟ

Στην ανάγκη για μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα Art & Design ο ΑΚΤΟ απαντά με 4 καινοτόμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα με την επικύρωση του Middlesex University London και οδηγούν στον πανεπιστημιακό τίτλο Master of Arts. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΑΚΤΟ είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων δίνοντας επιλογές εξειδίκευσης στους χώρους των Τεχνών, του Design και των Media.

Προπτυχιακές Σπουδές στον ΑΚΤΟ

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ και προγραμμάτων Εξ αποστάσεως φοίτησης, καθώς και τα άτομα με εκτενή επαγγελματική εμπειρία, μπορούν μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων να ενταχθούν στα Προπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει ο ΑΚΤΟ σε συνεργασία με το Middlesex University London. Πρόκειται για εννιά προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου Bachelor of Arts (Honours) Degree.