50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΤΟ

Από το 1971 ο ΑΚΤΟ είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα που προσφέρει όλο το φάσμα πανεπιστημιακών σπουδών στις ειδικότητες του art & design.

Η συνεργασία του ΑΚΤΟ με το Middlesex University London, από το 1991, είναι η μακροβιότερη συνεργασία Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

NEWS & EVENTS