Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Ως εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζοντας πολιτικές ίσων ευκαιριών, ο ΑΚΤΟ μέσω επιδοτήσεων διδάκτρων και δωρεάν παροχών εκπαίδευσης, μεριμνεί για τους εξής βασικούς άξονες:

Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδους σημασίας για εμάς, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από την εξέχουσας σημασίας και ποικιλόμορφη συνεισφορά του ΑΚΤΟ στην κοινωνία. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ο ΑΚΤΟ παρέχει Εκπτώσεις με στόχο να επιδοτήσει μέρος ή και συνολικά τα δίδακτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως:

 • Τέκνα τρίτεκνων οικογενειών
 • Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
 • Τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών
 • Λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
 • Άνεργοι
 • ΑμΕΑ
 • Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (σε συνεργασία με δημόσιους φορείς & Μ.Κ.Ο.)

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο admissions@aktocollege.gr για να ενημερωθείς αναλυτικά για τα κοινωνικά κριτήρια επιδότησης διδάκτρων μέσω του προγράμματος ΕΚΕ του ΑΚΤΟ.

Ανακάλυψε σχετικές ιστορίες κοινωνικής μέριμνας του ΑΚΤΟ

Άλλες Επιδοτήσεις Διδάκτρων

Στον ΑΚΤΟ παρέχουμε επιδοτήσεις διδάκτρων και εκπτώσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Κάποιες από τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται επιδότηση διδάκτρων είναι:

 • Early Entry
 • AKTO Alumni
 • Ενεργοί σπουδαστές ΑΚΤΟ
 • Ταυτόχρονη φοίτηση μελών της ίδιας οικογένειας
 • Ενεργοί καλλιτέχνες

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο admissions@aktocollege.gr για να ενημερωθείς αναλυτικά για τα κριτήρια επιδότησης διδάκτρων του ΑΚΤΟ.