Υποτροφίες

Ο ΑΚΤΟ κατά περιόδους προκηρύσσει υποτροφίες με μερική ή και πλήρη επιδότηση διδάκτρων σε όλα τα προγράμματα σπουδών του. Οι υποτροφίες ανακοινώνονται με απόλυτη διαφάνεια στον ιστότοπο της Σχολής, καθώς και μέσω newsletter, όπως επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΑΚΤΟ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτησή τους αποκλειστικά και μόνο online, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και ανεβάζοντας, παράλληλα, το portfolio και το βιογραφικό τους στον ενδεδειγμένο εκάστοτε σύνδεσμο. Οι Αιτήσεις αξιολογούνται από Επιτροπή, η οποία συντήνεται ειδικά για την κάθε Υποτροφία.

Παρακάτω μπορείς να διαβάσεις σχετικά με τις ενεργές ΑΚΤΟ Υποτροφίες για τα ακαδημαϊκά έτη 2023/2024 και 2024/2025.

Κατηγορίες Υποτροφιών

  • Τιμής Ένεκεν μεγάλων δασκάλων και συνεργατών της Σχολής
  • Σε συνεργασία με φορείς και ιδρύματα
  • Μέσω κοινωνικών κριτηρίων
  • Μέσω διαγωνισμών
  • Μέσω κριτηρίων Αριστείας

Η Υποβολή των Αιτήσεων γίνεται πάντα εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών και των ειδικών όρων της κάθε περίπτωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΑΚΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ επικοινώνησε στο admission@aktocollege.gr