Why ΜA @ AKTO

Loader image

Στον ΑΚΤΟ, βασικά συστατικά της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μας είναι η διασύνδεση με την βιομηχανία και την αγορά, μέσα από συνεργασίες με επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, καθώς και φορείς τέχνης και πολιτισμού. Μέσα από τις σπουδές σου στον ΑΚΤΟ θα συναντηθείς και θα συνδεθείς με καθηγητές, άλλους φοιτητές, πανεπιστημιακό προσωπικό, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου. Η επέκταση του δικτύου γνωριμιών σου θα σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις τις πιθανές επιλογές σχετικά με τη σταδιοδρομία σου, την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων σου, καθώς και να αποκτήσεις αντίληψη και κριτική σκέψη στο πεδίο σπουδής σου.

Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών οι συμφοιτητές μοιράζονται την επιθυμία να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένο πεδίο και αυτό είναι από μόνο του ένα ενεργό δίκτυο που θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις, να επηρεάσεις, και να αξιοποιήσεις στο μέλλον. Θα πλαισιωθείς από καθηγητές, επαγγελματίες καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς και συναδέλφους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι έχουν κίνητρο να επιτύχουν τους στόχους τους. Η ακαδημαϊκή ομάδα θα σε καθοδηγήσει και θα σου προσφέρει εξαιρετικό υλικό μελέτης, αναφορών στον χώρο των τεχνών και του design και πάντα σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην αγορά.

Επιπλέον, θα γνωρίσεις μέλη της Αrt and Design κοινότητας του ΑΚΤΟ, προσκεκλημένους ομιλητές, εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες, καλλιτέχνες– ομοϊδεάτες και μελλοντικούς συνεργάτες. Μετά την αποφοίτηση σου από τον ΑΚΤΟ έχεις την δυνατότητα να γίνεις μέλος του ΑΚΤΟ Alumni, της μεγαλύτερης κοινότητας αποφοίτων στο Art & Design. Μέσα από την κοινότητα αποφοίτων θα έχεις την δυνατότητα να δικτυωθείς με άλλους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του χώρου. Στο ΑΚΤΟ Alumni υπάγεται και το Careers Office του ΑΚΤΟ, στο οποίο απευθύνονται δεκάδες επιχειρήσεις κάθε χρόνο με σκοπό την εύρεση συνεργατών.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι πιο αυτόνομα από τα προπτυχιακά. Τα μέλη της μεταπτυχιακής σπουδαστικής κοινότητας, καταβάλλουν περισσότερη προσωπική προσπάθεια στη μαθησιακή διαδικασία. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να αναπτύξουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες σε εξειδικευμένα πεδία της επιλογής τους, όπως ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, λήψη αποφάσεων και άλλα. Οι συναντήσεις με άλλα μέλη από διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά portfolios και πεδία, βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης στην επικοινωνία. Η επέκταση του δικτύου γνωριμιών σου θα σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις επιπλέον επιλογές σχετικά με τη σταδιοδρομία σου, καθώς και να αποκτήσεις βαθύτερη αντίληψη και κριτική σκέψη στο πεδίο σπουδής σου.

Η αγορά εργασίας κάθε χρόνο εμπιστεύεται απόφοιτους από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με το κύρος, τις διαδικασίες, τη συνέπεια και την ιστορία του ΑΚΤΟ. Με πολλαπλά πρακτικά και συμβολικά οφέλη, οι σπουδές στον ΑΚΤΟ προσδίδουν σε όλους τους αποφοίτους, το κύρος ενός πανελλαδικά αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος ταυτόσημο με τις τέχνες και το design. Επιλέγοντας τον ΑΚΤΟ, οι σπουδαστές εντάσσονται στη μεγαλύτερη κοινότητα art & design στην Ελλάδα και γίνονται, μετά την αποφοίτηση τους, για πάντα μέλη του ΑΚΤΟ Alumni. Η αποφοίτηση από τον ΑΚΤΟ, αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση οποιασδήποτε συνεργασίας. Όπως είναι φυσικό, οι εργοδότες και γενικότερα οι μελλοντικοί συνεργάτες, προτιμούν να δουλεύουν με καταρτισμένους και ενημερωμένους επαγγελματίες, κάτι που εγγυώνται οι σπουδές στον ΑΚΤΟ. Γι αυτό το λόγο, εδώ και πάνω από 50 χρόνια επιλέγει μέλη του ΑΚΤΟ Alumni για συνεργασίες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Loader image

Ακαδημαϊκή καινοτομία
Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στις εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση (τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά είναι για τις τέχνες γενικότερα όπου τα εικαστικά είναι μόνο ένα μέρος π.χ. θέατρο, μουσική, χορός κ.α.). Το πρόγραμμά μας επίσης προσφέρει μια εγγυημένη ακαδημαϊκά εκπαίδευση σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν ζητήματα διδασκαλίας της τέχνης στην Ελληνική εκπαίδευση.

Επαγγελματική εξέλιξη
Μέσω της συνεργασίας με το Middlesex University London, δίνει την δυνατότητα σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τυπικά προσόντα με την μορφή μορίων για επαγγελματική εξέλιξη (μισθός, προαγωγές)

Σύγχρονη τέχνη και εκπαίδευση
Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει έμφαση σε σύγχρονα ζητήματα όπως η πολυπολιτισμικότητα, η οικολογία και η ένταξη της τεχνολογίας (οπτικοακουστικών μέσων) στην εκπαίδευση.

Ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξειδίκευση
Η έως τώρα λειτουργία του προγράμματος έχει δημιουργήσει έως σήμερα ένα πεδίο έρευνας το οποίο αναζητά να αναδείξει τα ατομικά θέματα που απασχολούν τον κάθε σπουδαστή δίνοντάς του την δυνατότητα και το κίνητρο να εμβαθύνει στα εκπαιδευτικά ή καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα με στοχευμένο τρόπο. Το μεταπτυχιακό αυτό συνδυάζει την θεωρητική μελέτη ζητημάτων διδακτικής της τέχνης με την πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο οπτικοακουστικών μέσων και τον τρόπο που αυτά μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση διαφορετικών βαθμίδων.

Το πρόγραμμα προσφέρει μία σύγχρονη και πολυδιάστατη προσέγγιση στην μελέτη της διδακτικής της τέχνης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ελλάδας. Συνδυάζει την κριτική σκέψη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο δίνοντας στον σπουδαστή την δυνατότητα να εξερευνήσει την δυναμική της τέχνης ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και να πειραματιστεί με τις ποικίλες εφαρμογές της στην εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν μία εποπτεία του ρόλου των εικαστικών τεχνών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και αναπτύσσουν μία ισχυρή και βιώσιμη εκπαιδευτική πρακτική κάνοντας τεκμηριωμένες παιδαγωγικές επιλογές. Tο MA in Art & Education έρχεται να απαντήσει στην αυξανόμενη ζήτηση εξειδίκευσης σε ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα αυτό εξετάζει:

 • Το παιδικό σχέδιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο
 • Σύγχρονα ζητήματα όπως η κυριαρχία του οπτικού πολιτισμού και η πολυπολιτισμικότητα
 • Εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ, οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων
 • Την σύνδεση θεωρίας και πράξης κυρίαρχων καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών πρακτικών
 • Δεξιότητες στην ακαδημαϊκή έρευνα

Το φάσμα αυτών των γνώσεων παρέχει στους σπουδαστές εκείνο το υπόβαθρο ώστε να εξειδικευτούν στο πλαίσιο της Διπλωματικής τους Εργασίας (Main Project).

Επικοινώνησε μαζί μας στο admissions@aktocollege.gr για να σου στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό Σπουδών.

Εδώ μπορείς να δεις το Programme Specification And Curriculum Map For Master Of Art & Education.

This programme was developed and is delivered and assessed by ΑΚΤΟ, awarded by and quality assured by Middlesex University London. 

Α’ εξάμηνο – ενότητες

 • Children’s Drawing as an Educational Tool
 • Current Trends and Issues in Art Education
 • Visual Media in Educational Practice

 

Β’ εξάμηνο – ενότητες

 • Art Education: Theory and Practice
 • Research Methodology in Art Education

 

Γ’ εξάμηνο – ενότητες

 • Main Project

 

Επικοινώνησε μαζί μας στο admissions@aktocollege.gr για να σου στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό Σπουδών.

Αγαπητέ σπουδαστή και σπουδάστρια,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τέχνη και Εκπαίδευση. Σε αυτό θα έχετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε σε βάθος τον ρόλο της διδακτικής των εικαστικών τεχνών στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και ως ένα γνωστικό αντικείμενο με θεωρητικά τεκμηριωμένες ιστορικές και κοινωνικές βάσεις. Παρακολουθώντας τα μαθήματα αυτού του προγράμματος θα ενισχύσετε τις γνώσεις και την εμπειρία που ήδη έχετε σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στην τάξη του σχολείου, αλλά θα εκτεθείτε και σε σύγχρονους σημαντικούς προβληματισμούς για την διδακτική της τέχνης γενικότερα. Είναι αλήθεια ότι μια σειρά από σύγχρονες συνθήκες απαιτούν ένα συστηματικό επαναπροσδιορισμό της διδακτικής των εικαστικών τεχνών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα:

 • Η ραγδαία ανάπτυξη της κυριαρχίας των οπτικών μέσων στον σύγχρονο πολιτισμό της τεχνολογίας της πληροφορίας
 • Η διαθεματική λειτουργία της τέχνης στην διδασκαλία άλλων μαθημάτων
 • Οι αναχρονιστικές απόψεις για το ρόλο της δημιουργικότητας στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα
 • Επίκαιροι προβληματισμοί σχετικά με την έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας

Ενόψει λοιπόν των απαιτήσεων ενός μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, αυτό το πρόγραμμα σκοπεύει να σας εισάγει τόσο στην μελέτη θεωριών όσο και στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αλλά και ικανοτήτων οπτικής ανάλυσης και τέλος στην εξερεύνηση ερευνητικών μεθοδολογιών. Σκοπός του είναι να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στην μάθηση και στην διδασκαλία τόσο σε ατομική, όσο και σε συνεργατική βάση και να σας εφοδιάσει με την ικανότητα συνδυασμού θεωρίας και πράξης απαραίτητο προσόν ενός εκπαιδευτικού. Τέλος αυτό το πρόγραμμα θα σας ενθαρρύνει να ανακαλύψετε το προσωπικό σας προφίλ σαν εκπαιδευτικοί και να εμπλουτίσετε την διδακτική σας επίδοση με τον τρόπο που μόνο η τέχνη είναι σε θέση να κάνει. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει την φιλοσοφία του προγράμματος και περιγράφει τους σκοπούς, την ακαδημαϊκή του δομή του, καθώς και το κατάλληλο πλαίσιο διδασκαλίας και αξιολόγησης κάθε μαθήματος από το κάθε μέλος της ομάδας του προγράμματος.

Ουρανία Κούβου

Programme Leader, MA in Art & Education

Στον ΑΚΤΟ διδάσκουν διακεκριμένοι Έλληνες σχεδιαστές, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και θεωρητικοί τέχνης που διακρίνονται τόσο για το ακαδημαϊκό όσο και για το καλλιτεχνικό τους έργο. Εξειδικευμένοι καθηγητές και διδάκτορες, μαζί με ερευνητικό προσωπικό, μεταφέρουν στους σπουδαστές καινοτόμο και βαθιά γνώση, που ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της αγοράς. Η ακαδημαϊκή ομάδα του ΑΚΤΟ βοηθά τους σπουδαστές να εκφραστούν μέσα από ένα ελεύθερο και τολμηρό πνεύμα αναζήτησης και έρευνας, και με στόχο κοινωνικά οφέλη τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Μέλη Ακαδημαϊκής Ομάδας Προγράμματος

Κούβου Ουρανία (Program Leader)
Γιακουμάτου Ιωάννα 
Μποτσου Χριστίνα

 

Το Master of Arts in Art & Education απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης
 • Eν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Aπόφοιτους Σχολών Καλών Τεχνών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και επιθυμούν να προάγουν τις γνώσεις τους γύρω από την διδασκαλία της τέχνης

Οι υποψήφιοι για το MA Art & Education είναι εκπαιδευτικοί που είτε βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας, είτε έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας και επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν. Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα μέσα από την φοίτηση τους στο μεταπτυχιακό αυτό είτε να εμπλουτίσουν την έως τώρα πορία τους στην κατεύθυνση που έχουν ήδη, είτε να αλλάζουν πορεία μέσα στον μεγάλο και πλούσιο χώρο της Τέχνης. Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, να αναπτυχθούν μέσα από την προσωπική εις βάθος έρευνα του χώρου τους και από την αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους. Η ισορροπία μεταξύ εξειδίκευσης και αλληλεπίδρασης επιτυγχάνεται με τις εργασίες ανάλυσης και σύνθεσης που ανατίθενται στους σπουδαστές (ατομικά ή και ομαδικά). Έτσι, εμβαθύνουν στην ειδικότητά τους και με τις εργασίες, συζητήσεις και κριτικές αναλύσεις ζητημάτων, εντοπίζουν τα κοινά σημεία των επιμέρους κλάδων των Τεχνών.

Δίδακτρα & Εγγραφές

O AKTO επιδοτεί τους σπουδαστές με εκπτώσεις ή και πλήρεις επιδοτήσεις, ανάλογα με την περίοδο των εγγραφών, των διαθέσιμων θέσεων και των κοινωνικών κριτηρίων.

Διάβασε εδώ αναλυτικές πληροφορίες

Επικοινώνησε μαζί μας στο admissions@aktocollege.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών η ακαδημαϊκή χρονιά έχει δύο (2) περιόδους ενάρξεων. Η πρώτη περίοδος είναι τον Οκτώβριο, ενώ ακολουθεί η δεύτερη περίοδος τον Φεβρουάριο.

Επικοινώνησε μαζί μας στο admissions@aktocollege.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις.

Οι υποψήφιοι για τα Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή να έχουν πάνω από 5 έτη επαγγελματική εμπειρία σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό που θα επιλέξουν. Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα περνούν από συνέντευξη σε επιτροπή αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Διάβασε αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής στον ΑΚΤΟ

Παροχές & Εγκαταστάσεις

Loader image

O AKTO αναγνωρίζοντας τις παιδαγωγικές προκλήσεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης προσφέρει μία σειρά από προνόμια στους σπουδαστές του για να τους βοηθήσει, και ως προς το εκπαιδευτικό έργο, αλλά και ως προς την κοινωνικοποίηση τους. Τα προνόμια αυτά συμπεριλαμβάνουν:

Διάβασε αναλυτικά όλες τις παροχές που προσφέρει ο ΑΚΤΟ

Ο ΑΚΤΟ αξιοποιεί την πιο δημοφιλή και σύγχρονη πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Microsoft, το MS Teams. Οι σπουδαστές μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή είτε από το Play Store / App Store για κινητά τηλέφωνα, είτε από το website, για υπολογιστές. Το Teams μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από όλους τους σύγχρονους browsers (Edge, Chrome, Firefox) με προτίμηση στον Chrome και Edge.

Μάθε περισσότερα για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Επαγγελματικές Προοπτικές & Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

Loader image

Education
η διαδικασία διδασκαλίας ή μάθησης, ειδικά σε ένα σχολείο ή κολέγιο, ή η γνώση που λαμβάνεται από αυτό.

Η Εκπαίδευση των Τεχνών έχει ως σκοπό την μεταλαμπάδευση της γνώσης με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανακαλύψει πώς μπορεί να δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη ζωή, δίνοντας έμφαση στην ελευθερία, τη δημιουργικότητα, την ευελιξία στην έκφραση, και την πορεία εξέλιξης του εαυτού.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απορροφηθούν άμεσα από την αγορά, καθώς αποτελούν σημαντικούς συνεργάτες για οποιαδήποτε ομάδα και επιχείρηση. Το Careers Office έχει ως απώτερο σκοπό του να υποστηρίζει συμβουλευτικά το ΑΚΤΟ Alumni σε θέματα ανεύρεσης εργασίας, σύνθεσης portfolio, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος ή επιστολής, προετοιμασίας συνέντευξης, συμβουλευτικής εκπαιδευτικής εξέλιξης και γενικότερα επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα το συνδέει με ζητήσεις από την αγορά. Το Careers Office του ΑΚΤΟ βοηθά τους απόφοιτους για να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικής δραστηριότητας σε ποικίλα πεδία.

Σύστημα Διορισμού και Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

Το Α.Σ.Ε.Π. (Άρθρο 54, Ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4653/2020) διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα διορισμού, ενώ πρόσθετο τυπικό προσόν αποτελεί, μεταξύ άλλων, και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Σύμφωνα, με τα κριτήρια του αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, τα ακαδημαϊκά προσόντα προσδίδουν, κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά εκατόν είκοσι (120) μονάδες, οι οποίες (για τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ) περιλαμβάνουν είκοσι (20) μονάδες από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προσμετράται με οκτώ (8) μονάδες.

Επαγγελματική Εξέλιξη Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τον Νόμο 1566/1985, για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των σχολικών μονάδων, δηλ. διευθυντών και υποδιευθυντών, το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά, μεταξύ άλλων, και τις μεταπτυχιακές σπουδές των υποψηφίων.

Περαιτέρω, ο Νόμος 4547/2018 διευκρινίζει τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, όπου μεταξύ άλλων είναι και οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων. Όπως αναφέρει αναλυτικά στην αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής, μοριοδοτείται, μεταξύ άλλων, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 4 μονάδες, όπως και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 2 μονάδες.

Συγκεκριμένα, υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις, ενώ πρόσθετη προϋπόθεση συνιστά η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Επίσης, σε σχέση με τις προαγωγές των εκπαιδευτικών (Ν. 1566/1985), εν προκειμένω της κατηγορίας ΠΕ, η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή θα απασχοληθούν, μειώνει τον χρόνο προαγωγής, τόσο προς τη βαθμίδα Β’ όσο και την Α’, κατά ένα έτος.

Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Bachelor και Master του ΑΚΤΟ σε συνεργασία με το Middlesex University London έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013, 4205/2013 και 4635/2019. Το πανεπιστήμιο Middlesex University London είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΚΤΟ αναγνωρίζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα για σκοπούς εργοδότησης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013, 4205/2013 και 4635/2019 αναγνωρίζεται η επαγγελματική ισοδυναμία από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., για τους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών Bachelor και Master στην Ελλάδα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013.

Δείτε εδώ μερικές αποφάσεις που αφορούν σε αποφοίτους του ΑΚΤΟ (για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των αποφοίτων και του πρωτοκόλλου των αιτήσεων τους).

Διάβασε περισσότερα για την Αναγνώριση και τη Διαπίστευση των Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών του ΑΚΤΟ