ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αριστοτέλης Σκαμάγκης 

Σχεδιαστής, Σύμβουλος καινοτομίας 

  • BEng Industrial Design, Technological Educational Institute of Western Macedonia
  • MSc Integrated Industrial Design, Brunel University London

Ο Αριστοτέλης Σκαμάγκης είναι Βιομηχανικός σχεδιαστής με εξειδίκευση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την στρατηγική του Design. Είναι κάτοχος MSc IID από το Brunel University, και συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού.

Έχει διατελέσει σχεδιαστής σε διαφόρους οργανισμούς “χτίζοντας” μια ευρεία εμπειρία τόσο στο χώρο του τρισδιάστατου σχεδιασμού όσο και στον σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η έρευνά του ασχολείται με την μηχανική της εμπειρίας και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Linkedin Profile