ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ακαδημαϊκή Καθοδήγηση

Η ακαδημαϊκή καθοδήγηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο κατά τη λήψη της απόφασης για την αρχική επιλογή κατεύθυνσης σπουδών όσο και στην ακαδημαϊκή επίδοση του σπουδαστή στα προγράμματα. Σε κάθε μέλος της σπουδαστικής κοινότητας δίνονται ακαδημαϊκές συμβουλές και πλάνο καθοδήγησης ως προς τον σχεδιασμό σπουδών από Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, μέλη της Διεύθυνσης κλάδων σπουδών και του Academic Board.

Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή εμπειρία τους, οι ομάδες Ακαδημαϊκής Καθοδήγησης, υποστηρίζουν τη σπουδαστική κοινότητα σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας για την ανάπτυξη και την επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων των μελών. Η υποστηρικτική αυτή υπηρεσία ξεκινά άμεσα με την εγγραφή, οπου εξειδικευμένες ομάδες συμβούλων βοηθούν στον ακαδημαϊκό συντονισμό, τη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος των μαθημάτων και των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, ενώ ξεναγούν παράλληλα τους φοιτητές στα online εργαλεία αντίστοιχων υπηρεσιών.

Οι ομάδες Ακαδημαϊκής καθοδήγησης του ΑΚΤΟ, μεταξύ άλλων:

  • Υποστηρίζουν τους σπουδαστές, προσφέροντας στήριξη στην προσαρμογή στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, συμβουλές, καθώς και κατάρτιση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες μέσω ποικίλων προγραμμάτων
  • Ενημερώνουν και επεξηγούν ζητήματα σχετικά με τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων
  • Παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
  • Προτείνουν λύσεις για την ενίσχυση των σπουδαστών σε τυχόν θέματα σχεδιασμού και υπολογιστών
  • Ενημερώνουν για τις υπηρεσίες και τις παροχές που προσφέρει ο ΑΚΤΟ για την υποστήριξη των σπουδών
  • Παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας και σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές των διαφορετικών Art & Design ειδικοτήτων
  • Ενημερώνουν  σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • Συντονίζουν ακαδημαϊκές προσπάθειες διαφόρων ειδικοτήτων σε εργαστήρια και ημερίδες που στοχεύουν σε ποικιλόμορφα ακροατήρια, και καλύπτουν βασικά θέματα δεξιοτήτων που αποτελούν απαραίτητα συστατικά της ακαδημαϊκής αριστείας
  • Συζητούν οποιοδήποτε άλλο θέμα απασχολεί τους σπουδαστές που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές ή να τις επηρεάζει
  • Λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, και υποδείξεις για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες, και καταγράφουν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.