Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΚΤΟ

e-Γραμματεία

Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές του ΑΚΤΟ έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας για την άμεση εξυπηρέτηση τους. Παρακάτω μπορείς να επιλέξεις ποια υπηρεσία της ηλεκτρονικής γραμματείας χρειάζεσαι: