ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Γραφείο Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (Foreign Liaison Office) του ΑΚΤΟ, είναι συμβουλευτικός και βοηθητικός για κάθε απόφοιτο που επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής.

Η Υπεύθυνη του Γραφείου συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους για τις διαδικασίες που απαιτούνται σχετικά. Τους καθοδηγεί στην συμπλήρωση των Αιτήσεων και διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ακαδημαϊκή πορεία του σπουδαστή στον ΑΚΤΟ, όπως:

  • Βαθμολογίες & transcripts
  • Πιστοποιητικά & βεβαιώσεις σπουδών
  • Συστατικές επιστολές
  • Απορίες & βοήθεια σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης πτυχίου

Αγγελική Τσοκαΐτη
Foreign Liaison Officer ΑΚΤΟ
Τ. 210 5230 130
Ε. tsokaiti.a@aktocollege.gr