ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εργαστήρια Η/Υ

Τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι εξοπλισμένα με τρόπο, ώστε να μπορούν οι σπουδαστές να πραγματοποιούν τα μαθήματα τους σε ξεχωριστό σταθμό εργασίας ο καθένας. Παράλληλα, τα εργαστήρια διαθέτουν όλα τα σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα που διδάσκονται, ώστε οι σπουδαστές να εργάζονται για τα projects τους στη Σχολή και να διεκπεραιώνουν άνετα τις εργασίες τους. Παράλληλα, τα εργαστήρια Η/Υ, αξιοποιούνται και εκτός ωρών μαθήματος από τους σπουδαστές στα πλαίσια των ωραρίων της Σχολής.

Άλλες Εγκαταστάσεις