Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Σε έναν ιδανικό κόσμο, ένα Συμβουλευτικό Κέντρο δεν θα ήταν απαραίτητο.
Ωστόσο, επειδή η πραγματικότητα δεν είναι και τόσο ιδανική, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Η αποστολή του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι να υποστηρίξει ψυχολογικά όλα τα άτομα που σπουδάζουν στον ΑΚΤΟ και να ενισχύσει την προσωπική τους ανάπτυξη, συμβάλλοντας σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία σπουδών. Θα σε ακούσουμε, θα συζητήσουμε για τους στόχους σου και θα εξετάσουμε πιθανές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις.

Κατά τη διάρκεια μιας αρχικής επίσκεψης, θα συνεργαστείς με το σύμβουλο για να αποφασίσετε ένα σχέδιο με βάση τις τρέχουσες ανάγκες σου και όπου συνιστάται μακροχρόνια ή εξειδικευμένη θεραπεία, ο σύμβουλος θα σε βοηθήσει να βρεις τις κατάλληλες δομές υποστήριξης, αντίστοιχες δηλαδή με το αίτημά σου.

Υπάρχει επίσης και η επιλογή της ομαδικής συμβουλευτικής, για να συζητήσεις, να αλληλεπιδράσεις και να εξερευνήσεις τις προσωπικές σου προκλήσεις με άλλα μέλη της σπουδαστικής σου κοινότητας σε ένα κλίμα σεβασμού, συμπερίληψης και αποδοχής.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υποστήριξη του Κέντρου Συμβουλευτικής – AKTO Counselling Centre, μπορείτε να στείλετε email, στο counselling@aktocollege.gr

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η βραχυπρόθεσμη συμβουλευτική υποστήριξη αφορά στη σύντομη συμβουλευτική υποστήριξη των σπουδαστών στο «εδώ και τώρα». Δεν αφορά στην υποστήριξη για ψυχιατρικές διαγνώσεις ή στην υποστήριξη σε συνθήκες κρίσης. Επίσης, δεν έχει σκοπό, ούτε δύναται να αντικαταστήσει τις επίσημες δομές υγείας. 

Στην περίπτωση που ανησυχείτε πολύ για τη διάθεσή σας επικοινωνήστε με τον οικογενειακό σας ιατρό.