Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Το Κέντρο Συμβουλευτικής – AKTO Counselling Centre παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές συναντήσεις στους σπουδαστές του ΑΚΤΟ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Οι συναντήσεις γίνονται δια ζώσης, ή διαδικτυακά, αναλόγως την περίπτωση. Η βοήθεια που παρέχεται αφορά στην σύντομη συμβουλευτική στήριξη, στις τεχνικές αυτοβοήθειας κ.α., με σκοπό την διαχείριση της εκάστοτε δυσκολίας. Πιθανές δυσκολίες είναι:

  • Άγχος
  • Χαμηλή διάθεση και θλίψη
  • Πένθος
  • Χαμηλή αυτοπεποίθηση
  • Δυσκολία διαχείρισης διαφόρων συναισθημάτων (π.χ. θυμός)
  • Δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Bullying / Παρενόχληση / Περιθωριοποίηση

Οι σπουδαστές θα έχουν επίσης την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικά ψυχο-εκπαιδευτικά εργαστήρια, που θα αφορούν στην ψυχική υγεία, όπως το άγχος απόδοσης, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αναβλητικότητα και άλλα.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υποστήριξη του Κέντρου Συμβουλευτικής – AKTO Counselling Centre, μπορείτε να στείλετε email, στο counselling@aktocollege.gr

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η βραχυπρόθεσμη συμβουλευτική υποστήριξη αφορά στη σύντομη συμβουλευτική υποστήριξη των σπουδαστών στο «εδώ και τώρα». Δεν αφορά στην υποστήριξη για ψυχιατρικές διαγνώσεις ή στην υποστήριξη σε συνθήκες κρίσης. Επίσης, δεν έχει σκοπό, ούτε δύναται να αντικαταστήσει τις επίσημες δομές υγείας. 

Στην περίπτωση που ανησυχείτε πολύ για τη διάθεσή σας επικοινωνήστε με τον οικογενειακό σας ιατρό.