ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3D Printing

Στο εργαστήριο μακέτας στο campus της Αθήνας, επίσης διατίθεται τρισδιάστατος εκτυπωτής – 3D printer, ώστε να δίνεται η ευχέρεια στους σπουδαστές να εκτελέσουν σε τρισδιάστατη μορφή όλες τις μακέτες, τα προπλάσματα και τα πρωτότυπα σχέδια τους.

Άλλες Εγκαταστάσεις