ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ

Δημήτρης Γκινοσάτης 

Δρ Φιλοσοφίας & αισθητικής των μέσων 

  • Πτυχίο (BA) από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
  • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Ο Δημήτρης Γκινοσάτης (PhD) έχει διδάξει, από το 2009 έως σήμερα, ως εντεταλμένος διδάσκων (Π.Δ. 407) στο ΠΜΣ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ και ως ακαδημαϊκός υπότροφος, κατά την περίοδο 2018-2019, στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ίδιου ιδρύματος, από το 2021 στο πρόγραμμα BA Fine Art & New Media ΑΚΤΟ/Middlesex University London και από το 2022 στο πρόγραμμα MA in Design επίσης του ΑΚΤΟ.

Παράλληλα, εργάζεται ως μεταφραστής/επιμελητής (από τα γαλλικά και τα αγγλικά) στα πεδία της θεωρίας και της λογοτεχνίας, καθώς και ως σύμβουλος σε ζητήματα εννοιολογικής ανάλυσης, έρευνας και μεθοδολογίας.

Έχει γράψει και δημοσιεύσει εκτενή εξειδικευμένα κείμενα και έχει δώσει διαλέξεις σε εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους θεσμούς της ημεδαπής και του εξωτερικού.

Ειδικεύεται στα εξής πεδία: νεώτερη και σύγχρονη ηπειρωτική φιλοσοφία∙ αισθητικές θεωρίες∙ θεωρίες των μέσων και της επικοινωνίας∙ θεωρίες του νεωτερικού και μετανεωτερικού πολιτισμού∙ ερευνητική μεθοδολογία.

Website