Master of Arts in Design

Master of Arts in Design

Το πρόγραμμα Master of Arts in Design είναι το μοναδικό διακλαδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Design στην Ελλάδα. Λειτουργεί στην Αθήνα από το 2003 και στη Θεσσαλονίκη από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-16, με την επικύρωση του κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου, Middlesex University.

Προσφέρει την ευκαιρία σε designers και καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων, να αναπτυχθούν μέσα από την προσωπική εις βάθος έρευνα του χώρου τους και από την αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους, σε ένα διακλαδικό περιβάλλον. Η ισορροπία μεταξύ εξειδίκευσης και αλληλεπίδρασης επιτυγχάνεται με τις εργασίες ανάλυσης και σύνθεσης που ανατίθενται στους σπουδαστές (ατομικά ή και ομαδικά). Έτσι, εμβαθύνουν στην ειδικότητά τους και με τις εργασίες, συζητήσεις και κριτικές αναλύσεις ζητημάτων, εντοπίζουν τα κοινά σημεία των επιμέρους κλάδων του Design.

Στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει πολύπλευρα τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες των Εφαρμοσμένων Τεχνών, ώστε να ηγηθούν στο διεθνώς διαμορφούμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, αποκτώντας ικανότητες συνεργασίας, διοίκησης και προσωπικής βελτίωσης.

Επιδίωξη είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες των σπουδαστών στην οργανωμένη έρευνα, στο συσχετισμό θεωρίας και εφαρμογών και στην πολυδιάστατη προσέγγιση προβλημάτων του design, προτείνοντας μέσα από πειραματισμούς, καινοτόμες λύσεις.

Δομή του προγράμματος

Η δομή του προγράμματος προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους, μέσα από την προσωπική τους έρευνα -εκπόνηση ατομικών εργασιών και την ανάπτυξη της προβληματικής τους, στα πλαίσια ενός διακλαδικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Η εξειδίκευση που προκύπτει από την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας και τα ερευνητικά στάδια που προηγούνται, μπορεί να είναι στα παρακάτω γνωστικά πεδία (με τις επιμέρους κατευθύνσεις τους):

Graphic Design:
Branding, Publishing, Advertising, Online Communication & Social Media, Web Design and Responsive Media, Ux/Ui, Visual Communication Design, Typography, Illustration

Architectural Design:
Interior Design, Urban Design, Maritime Development, Επανάχρηση, Conceptual Architecture, Σκηνογραφία – Σχεδιασμός Παραγωγής

Product Design:
Industrial Product Design, Conceptual Product Design

Photography:
Advertising Photography, Fashion photography, Reportage – Street photography, Constructed Photography Reality

Animation:
2D, 3D Computer Animation, Cartoon

Interactive Media:
Interactive television, video games, virtual reality, augmented reality

Mixed Media:
Μικτές τεχνικές έκφρασης (με τη χρήση 2 ή περισσοτέρων μέσων με σκοπό την οπτική επικοινωνία)

Comics:
Δημιουργία χαρακτήρων, Εικονογράφηση, Story board, Conceptual Art, Sequential Art

Fashion Design:
Fashion Marketing, Visual Merchandising, Ενδυματολογία

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι, μετά την ψήφιση νέων μέτρων και τη λήψη Υπουργικών Αποφάσεων από το 2012, ως προς την εφαρμογή των Νόμων 4046/2012 και 4093/2012, καθίσταται επιπλέον εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας για τους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους που αποκτούν πανεπιστημιακά πτυχία, καθώς και μεταπτυχιακά, μέσω Κολλεγίων, όπως ο ΑΚΤΟ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013).

Εδώ, μπορείτε να δείτε μερικές αποφάσεις που αφορούν σε αποφοίτους του ΑΚΤΟ (για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των αποφοίτων και του πρωτοκόλλου των αιτήσεών τους).

Ενημερωθείτε εδώ για το πρόγραμμα Υποτροφιών – Εκπτώσεων και Οικονομικών Διευκολύνσεων που απευθύνεται σε αριστούχους αποφοίτους κατόχους πτυχίου Bachelor, σε αριστούχους αποφοίτους δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και σε σπουδαστές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κλπ).

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας τώρα και επωφεληθείτε υποτροφίες – έκπτωση στα δίδακτρα έως 2.100 ευρώ και έναν ευέλικτο οικονομικό διακανονισμό έως και 15 μηνιαίες καταβολές.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την έκπτωση που δικαιούστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε, σήμερα με τη Γραμματεία: information@aktocollege.gr | 210 5230130 (Αθήνα) – 2310 221231 (Θεσσαλονίκη).

 

Μια δωδεκαετία επιτυχούς λειτουργίας συμπλήρωσε ήδη το διακλαδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Arts in Design του ΑΚΤΟ. Δώδεκα χρόνια ωρίμανσης, όπου μέσα από τα εξαιρετικά projects που προτάθηκαν και τις νέες ιδέες που διακινήθηκαν, αναδείχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο μια από τις κορυφαίες αξίες στην εκπαιδευτική διαδικασία του design: η διακλαδική αντίληψη.

Σπουδαστές από όλους τους κλάδους του design, βιώνουν και μοιράζονται μια γόνιμη, εμπλουτιστική και δημιουργική εμπειρία. Διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε θεωρητικό, οργανωτικό και δημιουργικό επίπεδο προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που συνδέονται άμεσα με την σημερινή πραγματικότητα.

Η διακλαδικότητα, κεντρικός πυλώνας του προγράμματος, δεν είναι μια απλή δομική και οργανωτική λεπτομέρεια αλλά η ίδια η ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Είναι η συνισταμένη των στόχων του. Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι στόχοι και το όραμα του καθενός σπουδαστή μας ξεχωριστά βρήκαν τον ζωτικό χώρο για την πραγμάτωσή τους. Η ζωντάνια αυτού του master, μοναδικού διακλαδικού ΜΑ in Design, ανατροφοδοτείται από την γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των σπουδαστών μας.

Σε μια εποχή όπου -παντού στον κόσμο- όλα είναι υπό αμφισβήτηση ή επανεξέταση και τα τεράστια οικονομικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά ζητήματα ξεπερνούν συχνά την επάρκεια και τις δυνατότητες των πολιτικών θεσμών για την αντιμετώπισή τους, ο νέος designer καλείται να παίξει ένα ρόλο παρέμβασης που δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε πριν από μερικά χρόνια. Πρόκειται για μια εντελώς νέα οπτική για την σχέση του designer (κάθε κλάδου) με τον πολιτισμό, την οικονομική πραγματικότητα και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, που δεν αφήνουν αδιάφορο κανένα σκεπτόμενο, δημιουργικό και ανήσυχο άνθρωπο.

Το design, ως δημιουργική διαδικασία ενταγμένη στα γνωρίσματα του πολιτισμού μας, στηριζόμενο στα αποτελέσματα και τις αξίες που παράγει, οφείλει να συνεισφέρει θετικά στην κοινωνική εξέλιξη, να προάγει την ανθρώπινη ύπαρξη και να μην εκπίπτει στην κατάσταση μιας στείρας πραγμάτωσης χωρίς όραμα.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι εφικτά πλέον αν δεν συνδέονται ενεργά και ουσιαστικά μ’ αυτό που αποκαλούμε Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έννοιες όπως: η συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, η ανακύκλωση υλικών, η πρόβλεψη επαναχρησιμοποίησης, η περιβαλλοντική και ενεργειακή υπευθυνότητα, η οικονομία στην διαδικασία παραγωγής, κ.ά., (πρέπει να) είναι άμεσα συνυφασμένες με την προσέγγιση οποιουδήποτε ζητήματος design.

Αυτή είναι και η στόχευση της κοινής προσπάθειας όλων στα πλαίσια του διακλαδικού ΜΑ και η αυτονόητη σύνδεσή της με το ερευνητικό και δημιουργικό έργο που παράγεται.

Νίκος Φιλιππακόπουλος
Αρχιτέκτων-Εικαστικός
Διευθυντής Προγράμματος Μaster of Arts in Design

 

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με τρεις εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

Full Time | Μονοετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
Η φοίτηση απαιτεί προσέλευση τρία απογεύματα την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, δύο απογεύματα την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, και ατομικές συναντήσεις με ειδικό καθηγητή (supervisor) για την υλοποίηση της Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού εξαμήνου.

Part Time | Διετές πρόγραμμα με διάρκεια 21 μήνες (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
Η φοίτηση είναι η ίδια με τη full time εκδοχή όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, προβλέπεται όμως διπλάσιος χρόνος για την εκπόνηση όλων των εργασιών. Έτσι, όσοι σπουδαστές επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα εξεταστούν στις επιμέρους εργασίες τους με μεγάλη χρονική άνεση. Σε αυτή την περίπτωση, η απονομή του τίτλου σπουδών γίνεται ένα χρόνο αργότερα σε σχέση με το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Distance Learning Mode | Διετές πρόγραμμα με φοίτηση από απόσταση και διάρκεια 21 μήνες (Αθήνα)
Η φοίτηση κατά τη διάρκεια του 1ου έτους, απαιτεί προσέλευση στην Αθήνα μία φορά το μήνα (ημέρες: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή). Στη διάρκεια του 2ου έτους η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από απόσταση και όταν απαιτείται προσέλευση στην Αθήνα η συνάντηση καθορίζεται σε συνεργασία του σπουδαστή με τον supervisor.

1ο εξάμηνο σπουδών

2ο εξάμηνο σπουδών

3ο εξάμηνο σπουδών - Main Project

 

Νίκος Φιλιππακόπουλος (Φ. Νίκος)
Αρχιτέκτων DPLG – Εικαστικός καλλιτέχνης / Programme Leader

Ειδικεύεται στα εξής πεδία έρευνας:
Αρχιτεκτονική / Οπτική Επικοινωνία / Φωτογραφία / Εικαστικά

Aρχιτέκτων DPLG (UPA 1-Paris, 1983), εικαστικός καλλιτέχνης (εργαστ. ΕNSBA, Paris), διδάσκει στον ΑΚΤΟ από το 1994. Διευθύνει το διακλαδικό MA in Design από την ίδρυσή του (2003). Eίναι μέλος επιτροπών αξιολόγησης στην Αρχιτ. Σχολή ENSAPVS (Paris). Παρουσίασε το ζωγραφικό και φωτογραφικό του έργο σε 11 ατομικές και 20 ομαδικές εκθέσεις (Ελλάδα και Γαλλία, Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας Αθήνας, Οκτ.’99). Από το 1979, χρησιμοποιεί την φωτογραφία για την έρευνά του «Η Εικόνα της Πόλης». Δραστηριοποιήθηκε στο xώρο της οπτικής επικοινωνίας (1984-1998) και του interior design consultance (1989-σήμερα). Υπήρξε μέλος της ομάδας “Urbatecture” και του Centre français de la couleur (Paris).

Μαρία Πασχαλίδου, MFA (Photography)
Εικαστικός Καλλιτέχνις – Ανεξάρτητη επιμελήτρια τέχνης / Vice Programme Leader

Ειδικεύεται στα εξής πεδία έρευνας:
Φωτογραφία (Constructed Photography reality) / Video / Installation / Ψηφιακές Τεχνολογίες Εικόνας & Video / Εννοιολογικές προσεγγίσεις, συμμετοχικές δράσεις και καλλιτεχνική Έρευνα

Είναι εικαστικός καλλιτέχνις και ασχολείται με την φωτογραφική εικόνα, το βίντεο και τις εγκαταστάσεις.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διευρυμένες χρήσεις του φωτογραφικού μέσου, την οπτικοποίηση αφηγήσεων, τη συμμετοχή του κοινού (audiences participation) και τις διαδραστικές εγκαταστάσεις. Είναι υποψήφια διδάκτωρ, Imaging and Creative technologies, De Montfort University, UK και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MFA, Photography, Columbia College Chicago, US. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και projects τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία, Αυστραλία και Ασία. Ζει στην Αθήνα όπου και διδάσκει Φωτογραφία (constructed photography reality) και ψηφιακές τεχνολογίες εικόνας & video.

Αριστοτέλης Σκαμάγκης, MSc
Industrial Designer / Creative Director

Ειδικεύεται στα εξής πεδία έρευνας:
Industrial Design / Design Management / Inclusive design

Σπούδασε Βιομηχανικό σχεδιασμό και εξειδικεύτηκε στο Design management. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με το χώρο του Retail και των P.O.P καθώς και με το Design Strategy. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο της Καινοτομίας και των Web Services. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί στο Include 2005 International Conference on Inclusive Design, RCA και στο Wonderground 2006 International Conference, Design Research Society.

Γιώργος Γιαννικόπουλος, ΜΒΑ
Αρχιτέκτων / Industrial Designer

Ειδικεύεται στα εξής πεδία έρευνας:
Industrial Design / Industrial Product Development / Design Management

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχεδιασμό Βιομηχανικών Προϊόντων στην Design Academy Eindhoven και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Βιομηχανικών Προϊόντων με την οποία ασχολείται ως στέλεχος βιομηχανιών και ελεύθερος επαγγελματίας από το 1999. Από το 1998 έως σήμερα έχει διδάξει Σχεδιασμό Βιομηχανικών Προϊόντων, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, στο AAS College και στον ΑΚΤΟ. Είναι μέλος του ΤΕΕ και του Association of Dutch Designers (BNO).

Ευαγγελία Ψωμά
Εικαστικός καλλιτέχνης

Ειδικεύεται στα εξής πεδία έρευνας:
Ζωγραφική / Σχέδιο / Οπτική επικοινωνία – Κινούμενη εικόνα – Animation

Είναι εικαστικός με κατευθύνσεις το σχέδιο, τη ζωγραφική και την κινούμενη εικόνα. Συνεργάζεται με εταιρίες παραγωγής κινούμενης εικόνας με την ειδικότητα του animator. Έχει αναλάβει τη δημιουργία βίντεο και animation για θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Παράλληλα συνεργάζεται με γκαλερί και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε πολιτιστικούς φορείς όπως Κ.Μ.Σ.Τ, Κ.Σ.Τ.Θ. Διδάσκει στον κλάδο του Animation από το 2011.

Χρυσούλα Ξουβερούδη
Ιστορικός τέχνης, Ξεναγός

Ειδικεύεται στα εξής πεδία έρευνας:
Σύγχρονη ελληνική τέχνη

Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Α.Π.Θ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Ιστορίας της Τέχνης (Α.Π.Θ.). Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για διεξαγωγή μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας. Κάτοχος του διπλώματος του ξεναγού. Συμμετοχή στην οργάνωση εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Αναδρομική Έκθεση Ν. Κεσσανλή), Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (έκθεση “Santiago Calatrava”). Συμμετοχή στη συγγραφή καταλόγων: Κατάλογος για την έκθεση: “Ένας αιώνας ελληνικής τέχνης. Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική – Η συλλογή του Δημητρίου Τσάμη στο Τελλόγλειο”, κατάλογος για την έκθεση “Η Ελλάδα που αλλάζει”.

Supervisors - Επισκέπτες καθηγητές

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις συγγενείς ειδικότητες του Design και των Τεχνών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές, γραφίστες, εικονογράφους, web – designers, φωτογράφους, 3D Animators, κομίστες, σχεδιαστές βιομηχανικών προϊόντων, σχεδιαστές μόδας – ενδυματολόγους), αλλά και σε πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων με αγάπη για τις Τέχνες, το design, την επικοινωνία, τη δημιουργία, τις κατασκευές, τον πειραματισμό και τις νέες τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα περνούν από συνέντευξη σε επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεντεύξεων είναι να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Να είναι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του εξωτερικού στις προαναφερθείσες ή συναφείς σε αυτές ειδικότητες.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι, επαγγελματίες με αποδεδειγμένη -τουλάχιστον- πενταετή επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου, χωρίς τα προαναφερθέντα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα.

Για τη συμπλήρωση της Αίτησης Εισαγωγής στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου.
  2. Αναλυτική βαθμολογία (για το σύνολο των ετών φοίτησης).
  3. Αναλυτικό βιογραφικό.
  4. Έκθεση τετρακοσίων (400) λέξεων, στην οποία ο υποψήφιος περιγράφει το θέμα που τον ενδιαφέρει να μελετήσει – εμβαθύνει.
  5. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
  6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
  7. Portfolio εργασιών (ο πλήρης φάκελος εργασιών του υποψηφίου παρουσιάζεται σε ατομική συνέντευξη).

Πρόγραμμα Υποτροφιών

143;18;topLeft;topRight
141;18;topLeft;topRight
181;18;topLeft;topRight
89;18;topLeft;topRight
110;20;topLeft;topRight
114;18;topLeft;topRight

 

British Accreditation Council

 

QAA


Middlesex University Partner

Master of Arts in Design 28/05/2013

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr
face to face