ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

MA in Digital Design & Interactive Applications

MA in Digital Design & Interactive Applications

Επισκόπηση

Το Master of Arts in Digital Design & Interactive Applications είναι ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά προγράμματα, στην Ελλάδα, στο χώρο του Digital Design και το μοναδικό, το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις Ψηφιακές Διαδραστικές Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Design.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Web Designers, Game Developers, Application Designers, Graphic Designers, Product Designers, Programmers, Animators, Photographers, Media Studies αλλά και σε πτυχιούχους ειδικοτήτων όπως: Engineering, Fine Art, Advertising, Communication, Business, Marketing, Management, που ενδιαφέρονται για το Digital Design, για την Επικοινωνία, τη Δημιουργία, τον Πειραματισμό και τις Νέες Τεχνολογίες.

Διαβάστε Περισσότερα
Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες εξελίξεις στην Ψηφιακή Τεχνολογία και την επίδραση που έχει στη σύγχρονη καθημερινότητα, συνδέοντας το Digital Design με ευρύτερους χώρους όπως: η Επικοινωνία, η Διαφήμιση – Προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών, η Ψυχαγωγία κ.ά.

Η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους σπουδαστές να υπερβούν τα όρια του επαγγελματικού τους χώρου και να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στη διαχείριση όλων των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει ο τομέας του Digital Design, αξιοποιώντας, παράλληλα, το ακαδημαϊκό τους παρελθόν.

Η εξειδίκευση που προκύπτει από την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την κριτική ανάλυση, την έρευνα, την τεχνολογική και τη δημιουργική εξερεύνηση έχει ως αποτέλεσμα ενημερωμένους πτυχιούχους, ικανούς να παράξουν ένα ψηφιακό διαδραστικό αποτέλεσμα.

Μερικά από τα θεματικά πεδία που εξετάζει το καινοτόμο πρόγραμμα MA in Digital Design & Interactive Applications είναι τα εξής:

 • Digital aesthetics
 • Digital culture
 • Visual & Augmented reality
 • Design Ethics και Digital Synesthesia
 • User Experience (Ux) Design
 • User Interface (Ui)
 • Web design
 • Mobile application design
 • Game Design
 • Online Services και Social Media
 • Digital Design Management

Διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

 • Full Time | Μονοετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες
 • Part Time | Διετές πρόγραμμα με διάρκεια φοίτησης 21 μήνες

Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013 και 4205/2013 καθίσταται πλέον εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, για τον μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Master. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους Κολεγίων συνεργαζόμενων με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, όπως ο ΑΚΤΟ. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου, σύμφωνα με το (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013) έχουν πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας τη μοριοδότηση που προβλέπεται. Εδώ, μπορείτε να δείτε μερικές αποφάσεις που αφορούν σε αποφοίτους του ΑΚΤΟ (για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία και το πρωτόκολλο των αιτήσεών τους).


Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα περνούν από συνέντευξη σε επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεντεύξεων είναι να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Να είναι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., απόφοιτοι Κολεγίων ή Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του εξωτερικού στις προαναφερθείσες ή συναφείς σε αυτές ειδικότητες.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι, επαγγελματίες με αποδεδειγμένη -τουλάχιστον- πενταετή επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου, χωρίς τα προαναφερθέντα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα.


Νέα προνομιακά δίδακτρα

Στον ΑΚΤΟ επιβραβεύουμε τη γνώση & την αριστεία. Έτσι, στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Full Time & Part Time Mode) τα δίδακτρα διαμορφώνονται, για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τις κατηγορίες Υποτροφιών.

 

Back to Top