NEWS & EVENTS

OPEN DOORS V Απόφοιτοι ΜΑ Art & Education

Οι απόφοιτοι του MA in Art & Education αναδεικνύουν μέσα από την έρευνά τους το ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύπτει σήμερα η διδακτική της τέχνης όπως την πολυπολιτισμική εκπαίδευση μέσω της τέχνης, τον ψηφιακά εγγραμματισμό, τη διδασκαλία των comics, τη συνεργατική διδασκαλία σχεδίου σε μικρά παιδιά, την περιπλάνηση στο αστικό τοπίο και άλλα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά οι απόφοιτοι που εκθέτουν στο OPEN DOORS V με μια σύντομη αναφορά στην εκπαιδευτική τους ιδιότητα, καθώς και μια περιγραφή της Διπλωματική τους.

Χατζησμάλης Νίκος I Καθηγητής Καλλιτεχνικών 2o ΕΠΑΛ Αγρινίου
Place-based Art Education and Identity: an auto ethnographic study, Ακαδημαϊκό Έτος 2019/2020

Πως μπορεί ένας εκπαιδευτικός-καλλιτέχνης να εντάξει την προσωπική καλλιτεχνική του ταυτότητα και αναζητήσεις στην διδασκαλία μέσα στην τάξη; Ερευνά την προσωπική εμπειρία του εκπαιδευτικού-καλλιτέχνη με το φυσικό περιβάλλον του μέσω του ζωγραφικού του έργου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπειρία θα μπορούσε να μετατραπεί σε εκπαιδευτική πράξη. Παρουσιάζει μια εξαιρετικά καινοτόμο θεώρηση της διδακτικής της τέχνης στο δημοτικό σχολείο ως εμπειρική, διεπιστημονική και δημοκρατική και η οποία ασχολείται με την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.

Βέτσιου Αγλαϊα I Εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης, Δημοτικό Σχολείο Δραπανιάς, Κρήτη
Teaching Comics in the Primary School Classroom: a qualitative research study, Ακαδημαϊκό Έτος 2019/2020

Μπορούν να διδαχτούν σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και ανησυχίες των νέων ανθρώπων στην επίσημη εκπαίδευση; Μελετά την ενσωμάτωση των κόμιξ στο δημοτικό σχολείο αναζητώντας σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα βελτιώσουν τις γνωστικές, καλλιτεχνικές ικανότητες και δημιουργική σκέψη του μαθητευόμενου. Παρουσιάζονται συνεντεύξεις τριών εκπαιδευτικών όπου συζητούν τις πρακτικές και απόψεις τους για την διδασκαλία των comics αποκαλύπτοντας διαφορές στις διδακτικές προσεγγίσεις, μαθησιακούς στόχους και δικής τους καλλιτεχνικής εμπειρίας και γνώσης.

Σιφναίου Mαρίνα I Αρχιτέκτονας
Mapping my City: spatial experiences in the urban landscape, Ακαδημαϊκό Έτος 2019/2020.

Σε ποιο βαθμό το σημερινό αστικό τοπίο επιτρέπει στον περιπλανώμενο διαβάτη να αποκτήσει μια σχέση με αυτό; Εξετάζει το αστικό τοπίο ως πολυδιάστατο χώρο διάδρασης μεταξύ της πόλης και του ατόμου μέσω μιας εκπαιδευτικής δράσης περιπλάνησης. Η έλευση της πανδημίας μετέτρεψε αυτή την δράση σε μια αναπάντεχη in situ εμπειρία προβολής συναισθημάτων και αντιλήψεων του ατόμου στο περιβάλλον του.

Χαραλάμπους Αγγελική I Εκπαιδευτικός Αγγλικών, 129ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Visual Arts in the EFL Classroom: creating soundscapes, Ακαδημαϊκό Έτος 2019/2020

Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα για τον εκπαιδευτικό να γίνει αναστοχαζόμενος ερευνητής αλλά και συμμετέχοντας ο ίδιος στην εκπαιδευτική πράξη; Ερευνά τον βαθμό στον οποίο η ενσωμάτωση των τεχνών και συγκεκριμένα του τεχνάσματος των ηχητικών τοπίων, μπορεί να βελτιώσει διδακτικές πρακτικές του μαθήματος των Αγγλικών. Η έρευνα δίνει έμφαση σε μια προσωπική πορεία αναστοχασμού και ανακάλυψης των ορίων αλλά και δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού-ερευνητή ο οποίος συνδυάζει την έρευνα με την πράξη και την συμμετοχή.

Στρουμπούλη Αγγελική Ι Νηπιαγωγός Νηπιαγωγείο Toboggan, Χαλάνδρι
Collaborative Method of Teaching Drawing: case study of live and distance learning, Ακαδημαϊκό Έτος 2019/2020

Μπορεί ένας εκπαιδευτικός η ενήλικας να διδάξει ένα παιδί σχέδιο σχεδιάζοντας μαζί του; Και σε ποιο βαθμό μια παρόμοια πρακτική επηρεάζεται από την διαμεσολάβηση του ψηφιακού μέσου; Μελετά την εφαρμογή της συνεργατικής σχεδίασης, μιας διδακτικής διαδραστικής μεθόδου διδασκαλίας ανάμεσα σε έναν ενήλικα και ένα παιδί, σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα: το ψηφιακό και στην δια-ζώσης επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αυξανόμενης ζήτησης ψηφιακών εκπαιδευτικών πρακτικών ιδιαίτερα μετά την έλευση της πανδημίας.

Κουτσούκη Ιωάννα Ι Παιδικά Δημιουργικά Εργαστήρια, Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
The Art of Manga in Greece: a proposal for the revision of the Art Education within Greek context, Ακαδημαϊκό Έτος 2020/2021

Γιατί τα manga έχουν γίνει τόσο δημοφιλή στους νέους ανθρώπους; Μπορεί αυτή η προσωπική εμπλοκή με ένα είδος μαζικής κουλτούρας να συμβάλει στην επίσημη ελληνική παιδεία; Εξετάζει την δυνατότητα ενσωμάτωσης της τέχνης των manga στην ελληνική εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών ικανοτήτων των παιδιών μέσω της προσωπικής εμπλοκής τους στην δημιουργία νοήματος. Μελετώνται περιπτώσεις αυτοδίδακτων manga καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανόμενης και της ερευνήτριας, για να αναδειχτούν οι λόγοι για τους οποίους η αφηγηματική ιδιότητα των manga καλλιεργεί την ενδυνάμωση της ταυτότητάς των νέων ανθρώπων.

Νιτσοπούλου Σμαράγδα Ι Σκηνοθέτης, ερευνήτρια
Enhancing historical thinking through the use of audiovisual archive in art education, Ακαδημαϊκό Έτος 2021/2022

Πόσο αλήθεια μας λένε τα ΜΜΕ σήμερα; Είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί ο ψηφιακός εγγραμματισμός και η κριτική στάση των μαθητών απέναντι στα ΜΜΕ μέσω της συνεργασίας μαθημάτων; Εξετάζει το φαινόμενο του «αρχειακού εφφέ» (archive effect) στην περίπτωση μαθητών του ελληνικού γυμνασίου με σκοπό να αναδειχτεί η σχέση του με την ιστορική αλήθεια. Αναζητούνται διδακτικές μέθοδοι μέσω της συνεργασίας μαθημάτων τέχνης και ιστορίας όπου αρχειακό υλικό χρησιμοποιείται ως εργαλείο ψηφιακού εγγραμματισμού. Προτείνει δε ένα καινοτόμο τρόπο αντίληψης της καλλιτεχνικής παιδείας ως εγγραμματισμού στον ψηφιακό περιβάλλον.

Παραδοπούλου Αγγελική Ι Εκπαιδευτικός Τέχνης
The Phenomenon of Multicultural Art Education: then, now & all around, Ακαδημαϊκό Έτος 2021/2022

Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός τέχνης σήμερα μια πολυπολιτισμική τάξη, ένα αυξανόμενο φαινόμενο στα σχολεία της χώρας μας; Πως έχουν διαχειριστεί το πρόβλημα συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών από τρεις διαφορετικές χώρες; Εξετάζει τις αξίες, το νόημα και τον σκοπό της πολυπολιτισμικής διάστασης της Διδακτικής της Τέχνης ερευνώντας τις υποκειμενικές εμπειρίες δασκάλων καθώς και της ίδιας της ερευνήτριας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η ίδια η ερευνήτρια καταθέτει την εμπειρία της μέσω ενός προσωπικού καλλιτεχνικού ημερολογίου. Αυτή η έρευνα στοχεύει να αντιμετωπίσει θέματα και προκλήσεις που αναφαίνονται στην εκπαίδευση μελλοντικών διαφοροποιημένων πολιτισμικά γενιών σπουδαστών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ