ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

Δίδακτρα – Υποτροφίες

A K T O
A

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Ο ΑΚΤΟ αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας στις σπουδές Art & Design. Διεθνείς ακαδημαϊκές διακρίσεις, πρότυπες εγκαταστάσεις άρτια εξοπλισμένες, διακεκριμένοι designers και εικαστικοί στο ακαδημαϊκό δυναμικό του, αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών και σύνδεση με την αγορά εργασίας είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα σπουδών στον ΑΚΤΟ. 

Εδώ και μισό αιώνα, στον ΑΚΤΟ δεσμευόμαστε να προσφέρουμε εκπαίδευση βασισμένη σε ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια προετοιμάζοντας τη νέα γενιά designers και εικαστικών που διακρίνονται για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό και το ήθος τους.

Το πνεύμα που διέπει τον ΑΚΤΟ είναι η ανάδειξη των αξιών κάθε σπουδαστή εξατομικευμένα. Έτσι, θεωρούμε χρέος μας να υποστηρίζουμε έμπρακτα τους σπουδαστές μας, όχι μόνο ηθικά αλλά και οικονομικά, παρέχοντάς τους μια σειρά από Υποτροφίες, Εκπτώσεις και Οικονομικές Διευκολύνσεις.


Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα

Ο ΑΚΤΟ σας δίνει τώρα την ευκαιρία να σπουδάσετε Art & Design, παρέχοντάς σας ειδικές προνομιακές τιμές στα ετήσια δίδακτρα ανάλογα με την περίοδο εγγραφής.

Όσο νωρίτερα πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, εξασφαλίζετε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και έναν ευέλικτο οικονομικό διακανονισμό.

Για εγγραφές νεοεισερχόμενων σπουδαστών που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου 2019, τα ετήσια δίδακτρα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα διαμορφώνονται ως εξής:

 

5.600 – 6.000€ | Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Full Time Mode)

5.900 – 6.600€  | Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Part Time Mode)

5.000€ | Προπτυχιακά Προγράμματα (Κολέγιο)

2.600€ | Προγράμματα ΙΕΚ

3.800€ | Open Learning

3.000€ | Distance Learning

2.100€ | Μονοετή Τμήματα Κατάρτισης

 

Τα δίδακτρα στα προγράμματα του ΑΚΤΟ είναι ετήσια και μπορούν να καταβληθούν σε έως 15 δόσεις. Έτσι, κερδίζετε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και τον καλύτερο επιμερισμό στην αποπληρωμή των διδάκτρων σας. Η εξόφληση των διδάκτρων μετρητοίς εξασφαλίζει επιπλέον όφελος έκπτωσης 5% επί του συνόλου αυτών. 

Για επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τις προνομιακές τιμές στα δίδακτρα και τους τρόπους αποπληρωμής τους, επικοινωνήστε σήμερα με τη Γραμματεία του AKTO στο information@aktocollege.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 5230130 (Αθήνα) – 2310 221231 (Θεσσαλονίκη).


Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΑΚΤΟ απευθύνεται σε νεο-εισερχόμενους σπουδαστές και προβλέπει εκπτώσεις στα δίδακτρα, για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές.

 • Πρόγραμμα Υποτροφιών για τις Προπτυχιακές Σπουδές

  Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΑΚΤΟ απευθύνεται σε νεο-εισερχόμενους σπουδαστές και προβλέπει εκπτώσεις στα δίδακτρα, για τις εξής κατηγορίες:

  • Υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και είχαν καλή επίδοση στο απολυτήριο Λυκείου ή στα ειδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
  • Φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ.
  • Υποψήφιοι, οι οποίοι ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκες οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κ.λπ.).

  Διάρκεια και περιεχόμενο υποτροφίας

  Η υποτροφία που χορηγείται καλύπτει σημαντική έκπτωση διδάκτρων κατά το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών στην ειδικότητα επιλογής του υπότροφου σπουδαστή.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή επικυρωμένος τίτλος αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τον οποίο προκύπτει η τελική βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου.
  • Βεβαίωση αρμόδιου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) περί εισαγωγής του.
  • Ειδικότερα για τους αποφοίτους που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων – γραμμικού και ελευθέρου σχεδίου – διεκδικώντας την είσοδό τους σε τμήματα: Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Βιομηχανικού σχεδιασμού, Γραφιστικής, Φωτογραφίας, Διακοσμητικής και εν γένει σε τμήματα Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η βαθμολογική επίδοση στα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

  Κατηγορίες υποτροφιών

  α) Απόφοιτοι Λυκείου (ενιαίων, εσπερινών – ενιαίων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων) ή αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης Ελλάδας με βαθμό απολυτηρίου από 16 και άνω και οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  β) Απόφοιτοι Λυκείου (ενιαίων, εσπερινών – ενιαίων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων) ή αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης με μέσο όρο στα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα 16 και άνω (τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα αφορούν το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο).

  γ) Εν ενεργεία σπουδαστές ή απόφοιτοι Δημοσίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ).

  δ) Σπουδαστές που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκες οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κλπ).

  Έγκριση υποτροφίας

  Προκειμένου να εγκριθεί η υποτροφία (έκπτωση στα δίδακτρα) ο κάθε υποψήφιος υπότροφος σπουδαστής οφείλει να καταθέσει την αίτηση υποτροφίας συνοδευόμενη με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

  Τρόπος χορήγησης

  Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας (έκπτωση διδάκτρων) καθορίζεται εκ νέου για κάθε ακαδημαϊκό έτος από την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΚΤΟ. Οι αντίστοιχες ανακοινώσεις γίνονται κάθε Ιούνιο.

  Αποδοχή υποτροφίας

  Με την κατάθεση των δικαιολογητικών ο υποψήφιος υπότροφος σπουδαστής αποδέχεται τον παραπάνω κανονισμό και όλες τις διαδικασίες που αφορούν την χορήγηση της υποτροφίας (έκπτωσης διδάκτρων).

  Ο υποψήφιος υπότροφος σπουδαστής δεν μπορεί να διεκδικήσει και να λάβει υποτροφία από δυο (2) διαφορετικές κατηγορίες υποτροφιών.

  Η υποτροφία είναι αυστηρά προσωπική. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος δεν κάνει χρήση της υποτροφίας, αυτή δεν μεταβιβάζεται σε επόμενο υποψήφιο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα χρήσης της υποτροφίας οποτεδήποτε υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα της επιλογής του.

   

  Οι εκπτώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, δεν ισχύουν αθροιστικά με παράλληλες ενέργειες εκπτωτικής πολιτικής.

 • Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές

  Ο ΑΚΤΟ, στα πλαίσια της συνεχούς του προσπάθειας να συνδράμει τους σπουδαστές, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών “Master of Arts in Design”, “Master in Digital Design & Interactive Applications”, “Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling” και “Master of Arts in Photography & Visual Language” εφαρμόζει σύστημα χορήγησης υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους, κατόχους Bachelor, σε αριστούχους αποφοίτους δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και σε σπουδαστές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

  Κατηγορίες Υποτροφιών

  1η κατηγορία // Έκπτωση 2.100 €

  Απόφοιτοι του ΑΚΤΟ και σχολών εξωτερικού με μέσο όρο πτυχίου άνω του 9,0.
  Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με μέσο όρο πτυχίου άνω του 9,0.

  2η κατηγορία // Έκπτωση 1.650 €

  Απόφοιτοι του ΑΚΤΟ και σχολών εξωτερικού με μέσο όρο πτυχίου άνω του 8,5.
  Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με μέσο όρο πτυχίου άνω του 8,5.

  3η κατηγορία // Έκπτωση 1.200 €

  Απόφοιτοι του ΑΚΤΟ και σχολών εξωτερικού με μέσο όρο πτυχίου άνω του 8,0.
  Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με μέσο όρο πτυχίου άνω του 8,0.
  Όλοι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών.

  4η κατηγορία // Έκπτωση 800 €

  Απόφοιτοι του ΑΚΤΟ και σχολών εξωτερικού με μέσο όρο πτυχίου άνω του 6,0.
  Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με μέσο όρο πτυχίου άνω του 6,0.

  5η κατηγορία // Έκπτωση 500 €

  Σπουδαστές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι & τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κλπ).

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Οι απόφοιτοι σπουδαστές του ΑΚΤΟ καταθέτουν αναλυτική βαθμολογία του τελευταίου έτους (Bachelor) σπουδών, στην οποία αναγράφεται ο Μ.Ο.
  • Οι απόφοιτοι σπουδαστές άλλων κολεγίων και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιπέδου Bachelor, καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, όπου αναγράφεται η κατηγοριοποίηση (classification) και αναλυτική βαθμολογία του τελευταίου έτους σπουδών τους, σε επικυρωμένη μετάφραση.
  • Οι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους και αναλυτική βαθμολογία.
  • Με την κατάθεση των δικαιολογητικών ο υποψήφιος υπότροφος αποδέχεται το παραπάνω Κανονισμό και όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη χορήγησή της.

  Σε καμία περίπτωση δε γίνεται συνδυασμός των διαφόρων κατηγοριών υποτροφίας. Αν κάποιος σπουδαστής υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, πρέπει κατά την αίτησή του να δηλώσει σε ποια επιθυμεί να υπαχθεί.

  Σε περίπτωση που κάποιος δεν κάνει χρήση της υποτροφίας, αυτή δε μεταβιβάζεται σε επόμενους σπουδαστές. Διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της υποτροφίας οποτεδήποτε παρουσιαστεί για συνέντευξη εισαγωγής στο πρόγραμμα.

   

  Οι εκπτώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, δεν ισχύουν αθροιστικά με παράλληλες ενέργειες εκπτωτικής πολιτικής.

Τί καλύπτουν τα δίδακτρα

 • Την εγγραφή σας στον ΑΚΤΟ.
 • Την εγγραφή στα μητρώα του πανεπιστημίου Middlesex University, London.
 • Σημειώσεις παραδόσεων – Βιβλία – Εγχειρίδια λογισμικού.
 • Υποστηρικτικά μαθήματα στο Εργαστήριο Σχεδίου και στα Προγράμματα Η/Υ, με την καθοδήγηση καθηγητών.
 • Ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερα φροντιστηριακά επίπεδα, όπου απαιτείται.
 • Σειρά Γραμματοσειρών της εταιρίας Cannibal.
 • Εγκατάσταση του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε προσωπικές συσκευές (laptop, mobile, desktop).
 • One Drive for Business – Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος 1 Terabyte.
 • Skype for Business & Sharepoint.
 • Χρήση εργαστηριακών χώρων πέραν των ωρών διδασκαλίας (studio φωτογραφίας, pc studio, σκοτεινοί θάλαμοι, εργαστήρια μακέτας).

Δείτε αναλυτικά τις παροχές που προσφέρονται στους σπουδαστές του ΑΚΤΟ.

Back to Top