Υποτροφίες

Ο ΑΚΤΟ κατά περιόδους προκυρήσσει υποτροφίες με μερική ή και πλήρη επιδότηση διδάκτρων σε όλα τα προγράμματα σπουδών του. Οι υποτροφίες ανακοινώνονται με απόλυτη διαφάνεια στον ιστότοπο της Σχολής, καθώς και μέσω newsletter, όπως επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΑΚΤΟ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτησή τους αποκλειστικά και μόνο online, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και ανεβάζοντας παράλληλα, το portfolio και το βιογραφικό τους στον ενδεδειγμένο εκάστοτε σύνδεσμο.

Κατηγορίες Υποτροφιών

  • Τιμής Ένεκεν μεγάλων δασκάλων και συνεργατών της Σχολής
  • Σε συνεργασία με φορείς και ιδρύματα
  • Μέσω κοινωνικών κριτηρίων
  • Μέσω διαγωνισμών
  • Μέσω κριτηρίων Αριστείας
  • 50% Υποτροφία στο πρόγραμμα MA in Art & Education, σε όλους τους ενεργούς εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων και σε απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων

Η Υποβολή των Αιτήσεων γίνεται πάντα εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών και των ειδικών όρων της κάθε περίπτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε στο admission@aktocollege.gr