ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μάνος Διαμαντίδης

Γραφίστας 

  • MA in Graphic Design Education
  • ΤΕΙ Γραφιστική
  • Προγραμματιστής – Αναλυτής ΕΛΚΕΠΑ

Εκπαιδευτική Εμπειρία:

Διδάσκει στον ΑΚΤΟ από τον Οκτώβριο 1989. Είναι, για περισσότερο από 15 χρόνια εκπαιδευτής σε σεμινάρια ΚΕΚ, στα οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση. 

Επαγγελματική Εμπειρία:

1987 Κινούμενο Σχέδιο (Γιάννης Γεωργαρίου).  
1987 – 2017 Διατηρούσα Δημιουργικό Γραφείο/ Επιμέλεια – Οργάνωση/ Γραφίστας.