ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ιωάννης Τάλλης  

Πολιτισμικός Πληροφορικός 

  • BA Πολιτισμική Τεχνολογία & Επικοινωνία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • ΜSc Πολιτισμική Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • PhD Αφηγηματικά Μοντέλα και Νέες Τεχνολογίες: Όροι και Όρια Σύγχρονων Εκθεσιακών Σεναρίων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ιωάννης Τάλλης ολοκλήρωσε το BA στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στην πολιτισμική πληροφορική του ιδίου τμήματος και τη διδακτορική του διατριβή, το 2014, στο ΤΠΤΕ -σε συνεργασία με το Kingston University, London- ως υπότροφος των ιδρυμάτων Προποντίς και The A.G. Leventis Foundation.

Εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, με αντικείμενο ενασχόλησης την έρευνα, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών (δικτυότοπους, web-portals, web-databases, παιδαγωγικές εφαρμογές, εικονικές περιηγήσεις, τρισδιάστατα γραφικά).

Τα έτη 2016-2018 ήταν διδάσκων του ΤΠΤΕ και εισηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σποδών Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2017-2019).

Το 2018-2019, ήταν διδάκτωρ ερευνητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Σήμερα, είναι ερευνητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Α.Π.Θ. και διδάσκων στο ΒΑ in Animation & Interactive Media στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΚΤΟ – Middlesex University London, στη Θεσσαλονίκη.

Linkedin Profile