Δίδακτρα και Υποτροφίες

imerologio2

Τα δίδακτρα καλύπτουν:

 • Την εγγραφή σας.
 • Τα δικαιώματα εγγραφής στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο, Middlesex University.
 • Σημειώσεις παραδόσεων.
 • Εγχειρίδια λογισμικού που διδάσκεται στα πλαίσια των μαθημάτων Η/Υ.
 • Δωρεάν συμμετοχή στο Εργαστήριο Σχεδίου.
 • Ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερα φροντιστηριακά μαθήματα όπου αυτή απαιτείται.
 • Εγκατάσταση του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές συσκευές (laptop, mobile, desktop).
 • Γραμματοσειρές της Cannibal.
 • One Drive for Business – Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος 1 Terabyte.
 • Skype for Business, Sharepoint.
 • Χρήση βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, Wi-fi.
 • Πρόσθετες εργαστηριακές ώρες στα στούντιο Η/Υ της σχολής με την εποπτεία και καθοδήγηση καθηγητών.

Δείτε εδώ κάποιες από τις επιπλέον παροχές που προσφέρονται στους σπουδαστές του ΑΚΤΟ.

15 Μηνιαίες δόσεις:

Τώρα, ο ΑΚΤΟ σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερο επιμερισμό στα δίδακτρά σας. Αξιοποιείστε το μοναδικό προνόμιο εξόφλησης των διδάκτρων σας, με διακανονισμό έως και 15 μηνιαίων δόσεων.

Υποτροφίες:

Το πρόγραμμα υποτροφιών του ΑΚΤΟ προβλέπει εκπτώσεις – μειώσεις στα δίδακτρα για ειδικές κατηγορίες σπουδαστών. Απευθύνεται σε νεο-εισερχόμενους σπουδαστές που:

 • Έχουν επιτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και είχαν καλή επίδοση στο απολυτήριο Λυκείου ή στα ειδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ.
 • Ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκες οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κ.λπ.).

Πρόγραμμα Υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά προπτυχιακά προγράμματα απευθύνεται σε νεο-εισερχόμενους σπουδαστές:

 • Που έχουν επιτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και είχαν καλή επίδοση στο απολυτήριο Λυκείου ή στα ειδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκες οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κλπ).
 • Σε φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ.

Διάρκεια και περιεχόμενο υποτροφίας

Η υποτροφία που χορηγείται καλύπτει σημαντική έκπτωση διδάκτρων κατά το
1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών στην ειδικότητα επιλογής του υπότροφου σπουδαστή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή επικυρωμένος τίτλος αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τον οποίο προκύπτει η τελική βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου.
 • Βεβαίωση αρμόδιου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) περί εισαγωγής του.
 • Ειδικότερα για τους αποφοίτους που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων – γραμμικού και ελευθέρου σχεδίου – διεκδικώντας την είσοδό τους σε τμήματα: Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Βιομηχανικού σχεδιασμού, Γραφιστικής, Φωτογραφίας, Διακοσμητικής και εν γένει σε τμήματα Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η βαθμολογική επίδοση στα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

Κατηγορίες υποτροφιών

α) Απόφοιτοι Λυκείου (ενιαίων, εσπερινών – ενιαίων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων) ή αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης Ελλάδας με βαθμό απολυτηρίου από 16 και άνω και οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Απόφοιτοι Λυκείου (ενιαίων, εσπερινών – ενιαίων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων) ή αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης με μέσο όρο στα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα 16 και άνω (τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα αφορούν το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο).

γ) Εν ενεργεία σπουδαστές ή απόφοιτοι Δημοσίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ).

δ) Σπουδαστές που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκες οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κλπ).

Έγκριση υποτροφίας

Προκειμένου να εγκριθεί η υποτροφία (έκπτωση στα δίδακτρα) ο κάθε υποψήφιος υπότροφος σπουδαστής οφείλει να καταθέσει την αίτηση υποτροφίας συνοδευόμενη με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Τρόπος χορήγησης

Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας (έκπτωση διδάκτρων) καθορίζεται εκ νέου για κάθε ακαδημαϊκό έτος από την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΚΤΟ. Οι αντίστοιχες ανακοινώσεις γίνονται κάθε Ιούνιο.

Αποδοχή υποτροφίας

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών ο υποψήφιος υπότροφος σπουδαστής αποδέχεται τον παραπάνω κανονισμό και όλες τις διαδικασίες που αφορούν την χορήγηση της υποτροφίας (έκπτωσης διδάκτρων).

Ο υποψήφιος υπότροφος σπουδαστής δεν μπορεί να διεκδικήσει και να λάβει υποτροφία από δυο (2) διαφορετικές κατηγορίες υποτροφιών.

Η υποτροφία είναι αυστηρά προσωπική. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος δεν κάνει χρήση της υποτροφίας, αυτή δεν μεταβιβάζεται σε επόμενο υποψήφιο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα χρήσης της υποτροφίας οποτεδήποτε υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα της επιλογής του.

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές

Ο ΑΚΤΟ, στα πλαίσια της συνεχούς του προσπάθειας να συνδράμει τους σπουδαστές, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Διακλαδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Master of Arts in Design”, εφαρμόζει σύστημα χορήγησης υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους, κατόχους Bachelor, σε αριστούχους αποφοίτους δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και σε σπουδαστές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Κατηγορίες Υποτροφιών

1η κατηγορία // Έκπτωση 2.100 €

 • Απόφοιτοι του ΑΚΤΟ, που έχουν επιτύχει την 1η και 2η καλύτερη βαθμολογική επίδοση στο πρόγραμμα σπουδών παρακολούθησης.
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με μέσο όρο πτυχίου άνω του 9.0.

2η κατηγορία // Έκπτωση 1.650 €

 • Απόφοιτοι του ΑΚΤΟ, που έχουν επιτύχει την 3η καλύτερη βαθμολογική επίδοση στο πρόγραμμα σπουδών παρακολούθησης.
 • Όλοι οι απόφοιτοι σπουδαστές του ΑΚΤΟ, άλλων κολεγίων και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κάτοχοι πτυχίου Bachelor βαθμίδας 1st class.
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με μέσο όρο πτυχίου άνω του 8,5.

3η κατηγορία // Έκπτωση 1.200 €

 • Όλοι οι απόφοιτοι σπουδαστές του ΑΚΤΟ, άλλων κολεγίων και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κάτοχοι πτυχίου Bachelor βαθμίδας Upper Second Class, με μέσο όρο βαθμολογίας τελευταίου έτους σπουδών άνω του 8.
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με μέσο όρο πτυχίου άνω του 8.
 • Όλοι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών.

4η κατηγορία // Έκπτωση 500 €

 • Σπουδαστές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι & τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κάτοχοι κάρτας ανεργίας κλπ).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Οι απόφοιτοι σπουδαστές του ΑΚΤΟ καταθέτουν αναλυτική βαθμολογία του τελευταίου έτους (Bachelor) σπουδών, στην οποία αναγράφεται ο Μ.Ο.
 • Οι απόφοιτοι σπουδαστές άλλων κολεγίων και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιπέδου Bachelor, καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, όπου αναγράφεται η κατηγοριοποίηση (classification) και αναλυτική βαθμολογία του τελευταίου έτους σπουδών τους, σε επικυρωμένη μετάφραση.
 • Οι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους και αναλυτική βαθμολογία.
 • Με την κατάθεση των δικαιολογητικών ο υποψήφιος υπότροφος αποδέχεται το παραπάνω Κανονισμό και όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη χορήγησή της.

Σε καμία περίπτωση δε γίνεται συνδυασμός των διαφόρων κατηγοριών υποτροφίας. Αν κάποιος σπουδαστής υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, πρέπει κατά την αίτησή του να δηλώσει σε ποια επιθυμεί να υπαχθεί.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν κάνει χρήση της υποτροφίας, αυτή δε μεταβιβάζεται σε επόμενους σπουδαστές. Διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της υποτροφίας οποτεδήποτε παρουσιαστεί για συνέντευξη εισαγωγής στο πρόγραμμα.

143;18;topLeft;topRight
141;18;topLeft;topRight
181;18;topLeft;topRight
89;18;topLeft;topRight
110;20;topLeft;topRight
114;18;topLeft;topRight

 

British Accreditation Council

 

QAA

top-45

Δίδακτρα και Υποτροφίες 02/05/2016

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr