ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020

A K T O
A

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020

Ο ΑΚΤΟ, επιβραβεύοντας την αριστεία και στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανακοινώνει τη διάθεση τριών (3) ολικών (100%) και τριών (3) μερικών (50%) Υποτροφιών στα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, που προσφέρει σε συνεργασία με το Middlesex University του Λονδίνου:

 

Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling

MΑ in Photography & Visual Language

MA in Art & Education

 

Τα προγράμματα οδηγούν στους πανεπιστημιακούς τίτλους Master of Arts, που εκδίδονται και απονέμονται απευθείας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Middlesex University. Οι εν λόγω τίτλοι πληρούν τις προϋποθέσεις Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων από το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας έτσι στους κατόχους τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι λαμβάνουν τη μοριοδότηση που προβλέπεται από το σύστημα Διορισμού & Πρόσληψης Εκπαιδευτικών (Άρθρο 54, Ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4653/2020) και Επαγγελματικής Εξέλιξης Εκπαιδευτικών (Νόμος 4547/2018).

 

Στο “Πρόγραμμα Υποτροφιών Master 2020-2021” έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίων.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατόπιν Υποβολής Αιτήσεως και έπειτα από ατομική συνέντευξη κάθε υποψήφιου, σύμφωνα με την κρίση επιτροπής η οποία θα συσταθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται έως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 στις 23:59, αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Back to Top