ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αντώνης Ράλλης 

Ιστορικός τέχνης 

  • Διδακτορικές σπουδές | Ιστορία Τέχνης Πανεπιστήμιο Lille

Τόπος γέννησης: Αθήνα
Τόπος διαμονής: Πειραιάς
Σπουδές: Νομική σχολή Αθήνας μέχρι το 4ο έτος
Σχολή Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Lille III, στη Γαλλία μέχρι και το διδακτορικό
Τμήμα Λογοτεχνικής Μετάφρασης Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών από όπου αποφοίτησα με υποτροφία
Μεταφράσεις για το Γαλλικό Ινστιτούτο, συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο