ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Υποτροφία Master of Arts in Design

A K T O
A

Υποτροφία Master of Arts in Design

Πληροφορίες υποτροφίας

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει ο ΑΚΤΟ αποτελεί το μοναδικό μεταπτυχιακό στο Design με διακλαδικό χαρακτήρα σε όλη την Ευρώπη, λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2003 και προσφέρεται από τον ΑΚΤΟ σε συνεργασία με το Middlesex University του Λονδίνου.

Η φιλοσοφία του MA in Design (MAD) εδράζεται στους εξής τρεις πυλώνες: Διακλαδικότητα, Καινοτομία και Αειφόρος Ανάπτυξη. Απευθύνεται σε designers και καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων του design προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσα από την προσωπική εις βάθος έρευνα του χώρου τους αλλά και, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους, σε ένα διακλαδικό περιβάλλον.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα και οδηγούν στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου Master of Arts, που εκδίδεται και απονέμεται απευθείας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Middlesex University London.

 

Προϋποθέσεις – Κριτήρια Συμμετοχής

Την υποτροφία μπορούν να διεκδικήσουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολεγίων καθώς και Απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία, σε σχετικό αντικείμενο.

 

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτησή τους αποκλειστικά και μόνο online, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και ανεβάζοντας, παράλληλα, το portfolio και το βιογραφικό τους. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως και 30/06/2022, εδώ.

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων θα γίνει από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή που θα συσταθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Ο ΑΚΤΟ προσφέρει συνολικά πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Οι εν λόγω τίτλοι πληρούν τις προϋποθέσεις Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων από το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας έτσι στους κατόχους τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι λαμβάνουν τη μοριοδότηση που προβλέπεται από το σύστημα Διορισμού & Πρόσληψης Εκπαιδευτικών (Άρθρο 54, Ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4653/2020) και Επαγγελματικής Εξέλιξης Εκπαιδευτικών (Νόμος 4547/2018).

Back to Top