ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

BA (Hons) in Photography

BA (Hons) in Photography

Επισκόπηση

Το τριετές πρόγραμμα Bachelor of Arts (Honours) Degree in Photography, με την επικύρωση του Middlesex University London, είναι το πιο ολοκληρωμένο Κολεγιακό πρόγραμμα Φωτογραφίας στη χώρα μας, γιατί προσφέρει τόσο τις θεμελιώδεις καλλιτεχνικές αξίες και τις ακαδημαϊκές αρχές, όσο και τα πιο σύγχρονα σχεδιαστικά εργαλεία, ανοίγοντας στους απόφοιτους του προγράμματος ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών για να καταξιωθούν:

Διαβάστε Περισσότερα
Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα αναπτύσσει τη κριτική σας ικανότητα σε σχέση με τη Φωτογραφία και σας εξοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις και την ικανότητα να διαχειρισθείτε μία πληθώρα μέσων και τεχνικών, παραδοσιακών και σύγχρονων, μέσα από τον συνδυασμό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της ενεργούς ενασχόλησης με τις φωτογραφικές εφαρμογές, σε ποικίλους επαγγελματικούς χώρους.

Στην ύλη περιλαμβάνεται τόσο η Αναλογική όσο και η Ψηφιακή Φωτογραφία από την αρχή του προγράμματος, ώστε να αποκομίσετε τις απαραίτητες γνώσεις και την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα αναπτύξετε την αντίληψή σας γύρω από τις δυνατότητες του Κλάδου ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης και επικοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της οπτικής τέχνης και της επαγγελματικής πρακτικής.

Θα μπορείτε με ευχέρεια να παρατηρείτε, να εντοπίζετε και να επιλύετε προβλήματα, να αναπτύσσετε κριτική αντίληψη, θα αποκτήσετε αναλυτικές δεξιότητες και θα μπορείτε να παράγετε εναλλακτικές λύσεις. Θα έρθετε σε επαφή με τις κατάλληλες θεωρίες μέσα σε ένα διεθνές, ιστορικό, σύγχρονο πολιτισμικό πλαίσιο.

Θα αποκτήσετε τις θεωρητικές και ιστορικές γνώσεις, την εννοιολογική αντίληψη και τη δυνατότητα, αφενός να εστιάζετε στη δουλειά σας και αφετέρου, να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας. Συνδυάζοντας το εννοιολογικό, θεωρητικό με το πρακτικό μέρος, το πρόγραμμα ενδυναμώνει την εμπειρία σας, την απόκτηση γνώσεων μέσα από την αναζήτηση, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει τις δεξιότητες σας στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, καθώς και την ικανότητά σας να παρουσιάζετε πρωτότυπες λύσεις βασισμένες σε διεθνείς πρακτικές.

Μια σειρά από μεταβιβάσιμες δεξιότητες ενσωματώνονται στο πρόγραμμα για να σας υποστηρίξουν στην κατάκτηση μιας επιτυχούς καριέρας, όπως και στη συνεχή εξέλιξή σας ως καλλιτέχνες και επαγγελματίες.

 

Programme Specification And Curriculum Map For Photography

 

Για εγγραφές στο εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, τα δίδακτρα για το πρώτο έτος του προγράμματος, διαμορφώνονται σε 5.900€

Back to Top