ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετεγγραφές ΙΕΚ 2023

Χειμερινό Εξάμηνο

Αιτήσεις έως 10/07

Ο AKTO δέχεται μετεγγραφές σπουδαστών από δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Οι Καταρτιζόμενοι σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ που επιθυμούν μετεγγραφή σε αντίστοιχο πρόγραμμα ΙΕΚ του ΑΚΤΟ, χρειάζεται να προσκομίσουν:  

  • Αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας 
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας από κάθε εξάμηνο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει 
  • Ατομικό Φάκελο (portfolio)

Οι αιτήσεις για μετεγγραφές στα ΙΕΚ ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν επιθυμείτε να κάνετε μετεγγραφή στον ΑΚΤΟ μπορείτε να στείλετε email στο admissions@aktocollege.gr με το αίτημά σας. 

Συγκεκριμένα μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μετεγγραφής  από  άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο στον ΑΚΤΟ: 

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους   

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεγγραφή σας αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτάτε, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμείτε να μετεγγραφείτε. 

Συμπλήρώστε τη Φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

    Ο ΑΚΤΟ θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της μεταξύ μας αλληλεπίδρασης, και της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενημέρωσης για δράσεις και εκδηλώσεις σύμφωνα με την Πολιτική Cookies – Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.