ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Προϋποθέσεις εγγραφής

A K T O
A

Προϋποθέσεις εγγραφής

Ο ΑΚΤΟ εξετάζει αιτήσεις εγγραφής από:

  • Απόφοιτους Λυκείου.
  • Εγγεγραμμένους φοιτητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και πανεπιστημιακές σχολές του εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν μετεγγραφή.
  • Απόφοιτους άλλων ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.
  • Επαγγελματίες, που στερούνται ακαδημαϊκών προσόντων και επιθυμούν να σπουδάσουν ειδικότητες στο χώρο του Design.

Προϋποθέσεις Εγγραφής για τα προγράμματα Bachelor of Arts

Βασικές προϋποθέσεις για εγγραφή στον ΑΚΤΟ είναι η συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας και το απολυτήριο Λυκείου. Είναι δυνατό να εγγραφεί κάποιος χωρίς απολυτήριο Λυκείου, ως εξαιρετικό ταλέντο, μετά από συνέντευξη και επίδειξη φακέλου εργασιών και έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του κλάδου και την έγκριση της Διεύθυνσης Σπουδών. Σε καμιά περίπτωση όμως δε γίνονται δεκτοί υποψήφιοι σπουδαστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει την 9ετή στοιχειώδη εκπαίδευση.

Για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στην περίπτωση που ο υποψήφιος σπουδαστής/στρια είναι κάτοχος Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου μέσω των ενδοσχολικών εξετάσεων, δηλ. δεν έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνιες εξετάσεις που του παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα εισαγωγής (Intensive Foundation Course), διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εντατικού αυτού προγράμματος,αποκτά αυτομάτως την δυνατότητα πρόσβασης στα πανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Οι ενάρξεις πραγματοποιούνται σε δυο (2) κύκλους, Ιούλιο και Σεπτέμβριο εκάστοτε διδακτικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του κολεγίου: Αθήνα 210 5230 130, Θεσσαλονίκη 2310 221 231 και admissions@aktocollege.gr


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στον ΑΚΤΟ είναι:

  • Απολυτήριο Λυκείου (εκτός εξαιρέσεων).
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Προϋποθέσεις Eγγραφής για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Master of Arts

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Master of Arts μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχιούχοι προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που έχουν βαθμό πτυχίου Πρώτης ή Ανώτερης Δεύτερης κατηγορίας ή αντίστοιχο, καθώς και όσοι κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο, γίνονται αυτόματα δεκτοί, με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να αποδέχονται τους όρους φοίτησης του προγράμματος.
  • Το θέμα που προτείνουν προς διαπραγμάτευση να έχει σχέση με το πρόγραμμα.

Υποψήφιοι με χαμηλότερη βαθμολογία στο πρώτο τους πτυχίο κρίνονται από την επιτροπή εισαγωγής του προγράμματος, ως προς την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι άλλων κλάδων σπουδών, ακόμη και θεωρητικών, που όμως έχουν ασχοληθεί με το design, έχουν ξεχωριστές ιδέες και επιθυμούν να εξελιχθούν στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών προγραμμάτων, που διακρίνονται για την καινοτομία, την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν κατατακτήριας συνέντευξης στην επιτροπή εισαγωγής του προγράμματος, είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί επαγγελματίες, χωρίς πρώτο πτυχίο, αλλά με εξαιρετική επαγγελματική εμπειρία.

Ανώτατο όριο ηλικίας για την εγγραφή δεν υπάρχει.

Back to Top