ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Άλλες Διαδικασίες & Πολιτικές

A K T O
A

Άλλες Διαδικασίες & Πολιτικές

Διαδικασία παραπόνων – Ενστάσεις

Διαδικασία παραπόνων
Οι διαδικασίες του ΑΚΤΟ είναι σύμφωνες με τον κανονισμό του Middlesex University. Τα παράπονα και οι προτάσεις σας αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και συνέπεια. Όπου είναι εφικτό επιλύονται άτυπα, διαφορετικά προωθούνται στα τυπικά στάδια της διαδικασίας. Στην περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο για οποιοδήποτε θέμα παρακαλείσθε αρχικά να το αναφέρετε στον καθηγητή ή τμήμα που αφορά. Εάν δεν ικανοποιηθείτε από το αποτέλεσμα καλείσθε να το αναφέρετε επίσημα στον Διευθυντή του Κλάδου σας, την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση ή Προϊστάμενο τμήματος, ανάλογα με την διοικητική δομή του ΑΚΤΟ.

Για να αποταθείτε στις διαδικασίες του Middlesex University “Complaints in relation to collaborative partner institutions” τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον κανονισμό του Πανεπιστημίου, πρέπει να έχετε εξαντλήσει τις διαδικασίες του ΑΚΤΟ.

 

Ενστάσεις
Ενστάσεις που αφορούν αίτημα για επαναξιολόγηση απόφασης του Συμβουλίου Αξιολόγησης (και ως εκ τούτου βαθμολογικού αποτελέσματος) λόγω ειδικών συνθηκών πρέπει να ακολουθούν τον κανονισμό του Middlesex University (Section G).

Ενστάσεις που αφορούν αίτημα για επαναξιολόγηση απόφασης εισαγωγής μπορούν να κατατίθενται στος ΑΚΤΟ μέσω e-mail στο info@aktocollege.gr (παρακαλείστε να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, το πρόγραμμα σπουδών και να καταθέσετε τη επιχειρηματολογία σας). Η περίπτωσή σας θα αξιολογηθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή και η απάντηση στο αίτημά σας θα σας σταλεί μέσω e-mail.

 

Πρόληψη κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού

Ο AKTO στοχεύει να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους σπουδαστές του, όπου αισθάνονται και είναι ασφαλείς. Ριζοσπαστικοποίηση είναι η διαδικασία όπου άτομα έρχονται να υποστηρίξουν την τρομοκρατία ή τον βίαιο εξτρεμισμό. Το προσωπικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί την δική του κρίση αλλά και να συζητά με άλλους συναδέλφους εάν έχει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά σπουδαστών. Ο AKTO αναγνωρίζει τη θετική συμβολή που μπορεί να έχει η προστασία των σπουδαστών του από φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και βίαιου εξτρεμισμού και προσπαθεί να προωθήσει τον ελεύθερο διάλογο με στόχο της υποστήριξη κοινών αξιών.

 

Πολιτική ίσων ευκαιριών

Ο AKTO είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Τέχνης και Design, που είναι συνυφασμένο με συγκεκριμένες ιδέες και, μέσα από τα προγράμματα σπουδών που παρέχει, δεν προωθεί τίποτα άλλο παρά τις αξίες της Τέχνης καθώς και τις εκπαιδευτικές αξίες που είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οι αξίες του ΑΚΤΟ καθορίζονται από τους κανόνες και τους νόμους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις υποχρεώσεις του ΑΚΤΟ έναντι του Πανεπιστημίου του Middlesex. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχει θέση στο AKTO η οποιαδήποτε είδους διάκριση απέναντι στους σπουδαστές του που σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την εμφάνιση, τις πολιτιστικές συνήθειες ή τη φυσική τους κατάσταση.

Οι σπουδαστές που, για οποιονδήποτε λόγο, νιώθουν ότι είναι θύματα διακρίσεων, καλούνται να συζητήσουν το θέμα με τη διοίκηση η οποία, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τους καθηγητές του προγράμματος, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος.

Το προσωπικό της Σχολής οφείλει να ενθαρρύνει σπουδαστές με ειδικές ανάγκες που ενδέχεται να χρειάζονται υλικό ή πληροφορίες σε κάποια εναλλακτική μορφή, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία. Οι καθηγητές οφείλουν επίσης να γνωρίζουν ότι σπουδαστές που ενδέχεται να χρειαστούν καθοδήγηση σε σχέση με εξειδικευμένους οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που επηρεάζει τις σπουδές τους, όπως ο αλκοολισμός, η ενδοοικογενειακή βία, η κατάχρηση ναρκωτικών, η κατάθλιψη κ.λπ., ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο ΑΚΤΟ δεσμεύεται να διαχειρίζεται όλα τα παραπάνω με εμπιστευτικότητα.

Back to Top