Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Πολιτική ίσων ευκαιριών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Όταν οι σπουδαστές χρειάζονται καθοδήγηση σε ότι αφορά εξειδικευμένους οργανισμούς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που επηρεάζει τις σπουδές τους, όπως ο αλκοολισμός, η ενδοοικογενειακή βία, τα ναρκωτικά, η κατάθλιψη κ.α., ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο διαχείρισης, με στόχο την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό. Ο ΑΚΤΟ δεσμεύεται να τηρεί την απαραίτητη εχεμύθεια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Πολιτική ίσων ευκαιριών

Ο AKTO είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός όμιλος στο χώρο του Art and Design, ο οποίος δεν συνδέεται με συγκεκριμένα ιδεολογικά συμφέροντα και δεν προάγει τίποτε άλλο, παρά μόνο τις αξίες της τέχνης μέσω των προγραμμάτων του, καθώς και τις εκπαιδευτικές αξίες που είναι σύμφωνες με τα διεθνώς θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές αξίες καθορίζονται από τους κανόνες και τις διατάξεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις υποχρεώσεις του ΑΚΤΟ προς το Πανεπιστήμιο του Middlesex. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κατανοητό ότι καμία διάκριση προς τους σπουδαστές, που σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την εμφάνιση, τις πολιτισμικές συνήθειες ή τη φυσική κατάσταση, δεν έχει θέση στη λειτουργία του ΑΚΤΟ. Συνεπάγεται ότι κανένας σπουδαστής δε θίγει τα δικαιώματα των άλλων στους χώρους της Σχολής.

Οι σπουδαστές, που για οποιονδήποτε λόγο, αισθάνονται ότι δέχονται μια τέτοιου είδους διάκριση, καλούνται να συζητήσουν το θέμα με τους αρμόδιους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών και τα βασικά στελέχη της διδακτικής ομάδας, φροντίζουν για την εξάλειψη του φαινομένου

143;18;topLeft;topRight
141;18;topLeft;topRight
181;18;topLeft;topRight
89;18;topLeft;topRight
110;20;topLeft;topRight
114;18;topLeft;topRight

 

British Accreditation Council

 

QAA

top-45

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Πολιτική ίσων ευκαιριών 26/04/2016

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr
face to face