Προϋποθέσεις Εγγραφής

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Ο ΑΚΤΟ εξετάζει αιτήσεις εγγραφής από:

  • Απόφοιτους Λυκείου.
  • Εγγεγραμμένους φοιτητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και πανεπιστημιακές σχολές του εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν μετεγγραφή.
  • Απόφοιτους άλλων ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.
  • Επαγγελματίες, που στερούνται ακαδημαϊκών προσόντων και επιθυμούν να σπουδάσουν ειδικότητες στο χώρο του Design.

Προϋποθέσεις Εγγραφής για τα προγράμματα Bachelor of Arts

Βασικές προϋποθέσεις για εγγραφή στον ΑΚΤΟ είναι η συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας και το απολυτήριο Λυκείου. Είναι δυνατό να εγγραφεί κάποιος χωρίς απολυτήριο Λυκείου, ως εξαιρετικό ταλέντο, μετά από συνέντευξη και επίδειξη φακέλου εργασιών και έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του κλάδου και την έγκριση της Διεύθυνσης Σπουδών. Σε καμιά περίπτωση όμως δε γίνονται δεκτοί υποψήφιοι σπουδαστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει την 9ετή στοιχειώδη εκπαίδευση.

Για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στην περίπτωση που ο υποψήφιος σπουδαστής/στρια είναι κάτοχος Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου μέσω των ενδοσχολικών εξετάσεων, δηλ. δεν έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνιες εξετάσεις που του παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα εισαγωγής (Intensive Foundation Course), διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εντατικού αυτού προγράμματος,αποκτά αυτομάτως την δυνατότητα πρόσβασης στα πανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Οι ενάρξεις πραγματοποιούνται σε δυο (2) κύκλους, Ιούλιο και Σεπτέμβριο εκάστοτε διδακτικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του κολεγίου: Αθήνα 210 5230 130,Θεσσαλονίκη 2310 221 231 και information@aktocollege.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στον ΑΚΤΟ είναι:

  • Απολυτήριο Λυκείου (εκτός εξαιρέσεων).
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Προϋποθέσεις Eγγραφής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Arts

143;18;topLeft;topRight
141;18;topLeft;topRight
181;18;topLeft;topRight
89;18;topLeft;topRight
110;20;topLeft;topRight
114;18;topLeft;topRight

 

British Accreditation Council

 

QAA

top-45

Προϋποθέσεις Εγγραφής 26/04/2016

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr
AKTO Early Entry Plus