BA in Fine Art & New Media

“Τα έργα πρέπει να συλλαμβάνονται με φωτιά στην ψυχή, αλλά να εκτελούνται με κλινική ψυχρότητα”

Joan Miro, ζωγράφος

Tο πρόγραμμα σπουδών Fine Art & New Media (Ζωγραφική & Νέα Μέσα), έχει ως κεντρικό άξονα μαθήματα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής πλαστικής, ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στα εργαστήρια εφαρμογών της ζωγραφικής και σε άλλους τομείς, όπως εικονογράφηση, αγιογραφία, ψηφιδωτό, installations.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας με τη χρήση των Η/Υ, που αξιοποιούνται στην εικαστική δημιουργία και στις εφαρμογές της: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, video, video art, φωτογραφία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Fine Art & New Media διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο αισθητικής, την φαντασία, την κριτική, αναλυτική και δημιουργική ικανότητα. Παράλληλα με την εικαστική τους πορεία είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε κάθε είδους εφαρμογή όπως: εικονογραφήσεις εντύπων, συσκευασιών, εικαστική επιμέλεια κάθε λογής εντύπου, επιτοίχιες διακοσμητικές εφαρμογές, σκηνογραφία, βυζαντινή ζωγραφική, αγιογραφία, ψηφιδωτό, γλυπτική, καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων (curate), installations και video art. Μπορούν επιπλέον να ασχοληθούν με τα ψηφιακά μέσα, και εφαρμογές όπως το animation, με την μικρογλυπτική και το κόσμημα, σε διαφημιστικές εταιρείες και ως καλλιτεχνικοί σύμβουλοι.

Το πρόγραμμα σπουδών Fine Art & New Media είναι τριετές σε επίπεδο Bachelor of Arts του Middlesex University. Ο κλάδος ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί μια σοβαρότατη πρόταση για σπουδές Καλών Τεχνών στη χώρα μας, πέρα από τις κρατικές ανώτατες σχολές. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός απολυτηρίου, ενώ σημαντική θεωρείται προηγούμενη εμπειρία στο σχέδιο.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι, μετά την ψήφιση νέων μέτρων και τη λήψη Υπουργικών Αποφάσεων το Νοέμβριο του 2012, ως προς την εφαρμογή των Νόμων 4046/2012 και 4093/2012, καθίσταται επιπλέον εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας για τους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους που αποκτούν πανεπιστημιακά πτυχία μέσω Κολλεγίων, όπως ο ΑΚΤΟ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013). Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των παραπάνω είναι η απόκτηση τουλάχιστον πτυχίου Bachelor.

Εδώ, μπορείτε να δείτε μερικές αποφάσεις που αφορούν σε αποφοίτους του ΑΚΤΟ (για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των αποφοίτων και του πρωτοκόλλου των αιτήσεών τους).

Εκτός από το πρόγραμμα καθημερινής παρακολούθησης υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης με τo ευέλικτo πρόγραμμα Distance Learning.

Το πνεύμα που διέπει τον ΑΚΤΟ είναι η ανάδειξη των αξιών κάθε σπουδαστή εξατομικευμένα. Έτσι, θεωρούμε χρέος μας να υποστηρίζουμε έμπρακτα τους σπουδαστές μας, όχι μόνο ηθικά αλλά και οικονομικά.

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Υποτροφιών – Εκπτώσεων και Οικονομικών Διευκολύνσεων που ισχύει για όσους έχουν επιτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και είχαν καλή επίδοση στο απολυτήριο Λυκείου ή στα ειδικά εξεταζόμενα μαθήματα, για σπουδαστές & αποφοίτους ΑΚΤΟ, για φοιτητές & αποφοίτους ΑΕΙ–ΤΕΙ, για ανέργους και για όσους ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ).

Επικοινωνήστε, σήμερα, με τη Γραμματεία του AKTO στο information@aktocollege.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 5230130 (Αθήνα) – 2310 221231 (Θεσσαλονίκη) για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δίδακτρα, τις εκπτώσεις και τις δυνατότητες διακανονισμού.

Δείτε περισσότερα:

 

Είναι γεγονός ότι με τον όρο Καλές Τέχνες (Fine Arts) αντιλαμβάνεται κανείς κυρίως τον ορισμό των μέσων που παραδοσιακά τις αποτελούν: τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Ήδη, όμως, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, τα σύνορα μεταξύ των διαφορετικών μέσων άρχισαν να αλληλεπικαλύπτονται, με αποτέλεσμα καινούργια “γλωσσικά ιδιώματα” όπως οι κατασκευές, η χρήση έτοιμων αντικειμένων, η μεταποίηση & επαναχρησιμοποίησή τους και πολλά ακόμα, τα οποία γέννησαν νέες μορφές συνδυαστικών μέσων, όπως για παράδειγμα την τέχνη της εγκατάστασης (Installation Art). Παράλληλα, η μοντέρνα τέχνη αρχικά και κυρίως η σύγχρονη τέχνη αργότερα συμπεριέλαβαν στην εικαστική έρευνα τεχνολογικά μέσα όπως το φιλμ (πειραματικό σινεμά), τη φωτογραφία, το βίντεο και τελευταία τα πολυμέσα με τη χρήση του υπολογιστή, και πολλά άλλα, που συμπεριλαμβάνουν όλες τις νέες τεχνολογίες.

Με αυτό το σκεπτικό, το πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών και Νέων Μέσων του ΑΚΤΟ, επικυρωμένο από το πανεπιστήμιο του Middlessex, έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη χαρακτική, αλλά παράλληλα και ένα ευρύ φάσμα από τα νέα μέσα που μπορεί να επιλέξει ένας καλλιτέχνης προκειμένου να αρθρώσει τον δικό του προσωπικό εικαστικό λόγο.

Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, όσον αφορά στις τεχνικές και τα υλικά της ζωγραφικής και της γλυπτικής, όπως και τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να πειραματιστούν, δοκιμάζοντας τα όρια της εικαστικής γλώσσας, σε μία σειρά διαφορετικών μέσων όπως η εγκατάσταση, το βίντεο, η φωτογραφία και γενικότερα η ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα ή και να συνδυάσουν διαφορετικά φαινομενικά εκφραστικά μέσα προκειμένου να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά έργα υψηλής ποιότητας.

Με το τέλος των σπουδών τους θα έχουν όλα τα εφόδια και θα είναι πλέον έτοιμοι να αναπτύξουν εκθεσιακή δραστηριότητα σαν εικαστικοί καλλιτέχνες, ενώ συγχρόνως θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε υψηλό επίπεδο και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους δημιουργικά στον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο.

Αποτελεί επομένως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτικά πρόταση στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, που στόχο έχει να διαμορφώσει εικαστικούς καλλιτέχνες που θα δημιουργήσουν αξιόλογο και αυθεντικό καλλιτεχνικό έργο.

Κατερίνα Αποστολίδου, Διευθύντρια Κλάδου Fine Art & New Media

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να διευρύνετε δημιουργικά τα εκφραστικά σας μέσα, να αναπτύξετε τις καλλιτεχνικές σας δεξιότητες και τις πρακτικές σας καθώς και να γνωρίζετε πώς να επεξεργάζεστε εννοιολογικά τις ιδέες σας. Η φιλοσοφία του προγράμματος επικεντρώνεται στην εξέλιξή σας ως ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές προσωπικότητες, με δημιουργικές ανησυχίες και φιλοδοξίες, που διαθέτουν θεωρητικές γνώσεις και εμπειρία όσον αφορά στις τεχνικές και τις πρακτικές της σύγχρονης τέχνης.

Το πρόγραμμα σας γνωρίζει τις παραδοσιακές μορφές τέχνης, όπως τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη χαρακτική και σας βοηθά να αντιληφθείτε το σχέδιο ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, ενώ παράλληλα σας εισάγει σε μια σειρά νέων μέσων όπως είναι το βίντεο, η εικαστική φωτογραφία και η εγκατάσταση, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εικαστική γλώσσα ώστε να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό εικαστικό ιδίωμα. Αναπτύσσει το εύρος των θεωρητικών σας γνώσεων και αναλύει τις σημαντικές περιόδους στην ιστορία της τέχνης, δίνοντας έμφαση στην έρευνα, ενώ παράλληλα μελετά τις πρακτικές των σύγχρονων καλλιτεχνών, με στόχο να αποκτήσετε κριτική ικανότητα και να είστε σε θέση να εμβαθύνετε και να ερμηνεύετε αισθητικά και νοηματικά τα ζητήματα που διαπραγματεύεται η τέχνη σήμερα.

Σας βοηθά να αποκτήσετε τις τεχνικές γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να διαχειριστείτε νέα μέσα, όπως η φωτογραφία, το βίντεο και άλλες τεχνολογικές πλατφόρμες, προκειμένου να εμβαθύνετε και να ενδυναμώσετε την καλλιτεχνική εκφραστική σας έρευνα. Αναλύει, επίσης, τη σημασία τους μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο παράγεται και παρουσιάζεται η σύγχρονη τέχνη.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα γνωρίζετε πώς να αναπτύσσετε και να υποστηρίζετε σε θεωρητικό επίπεδο το καλλιτεχνικό σας έργο μέσα από την έρευνα, να στηρίζετε τις θέσεις σας με επιχειρήματα και να κάνετε αισθητική και εννοιολογική ανάλυση σε θέματα που αφορούν καλλιτεχνικά έργα και τη σύγχρονη τέχνη γενικότερα ώστε να είστε σε θέση να λάβετε αποφάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη του εικαστικού σας έργου. Ως εκ τούτου, θα έχετε αποκτήσει καλλιτεχνικές ικανότητες υψηλής ποιότητας ώστε να είστε σε θέση να επιδείξετε δεξιότητες επαγγελματικού επιπέδου, προκειμένου να δημιουργήσετε και να εκθέσετε τα δικά σας καλλιτεχνικά έργα.

Μια σειρά από μεταβιβάσιμες δεξιότητες ενσωματώνονται στο πρόγραμμα για να σας υποστηρίξουν στην κατάκτηση μιας επιτυχούς καριέρας, όπως και στη συνεχή εξέλιξή σας ως καλλιτέχνες και επαγγελματίες.

Η ελεύθερη σκέψη, η πρωτοτυπία των ιδεών και ο επαγγελματισμός είναι οι βασικές παράμετροι αυτού του προγράμματος, ενδυναμωμένες μέσα από τη διδακτέα ύλη και τις οργανωμένες επιπρόσθετες δραστηριότητες, που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική σας εμπειρία.

1ο εξάμηνο σπουδών

2ο εξάμηνο σπουδών

3ο εξάμηνο σπουδών

4ο εξάμηνο σπουδών

5ο εξάμηνο σπουδών

6ο εξάμηνο σπουδών

 

 • Κατερίνα Αποστολίδου – Ζωγράφος – Διευθύντρια
 • Κώστας Ανανίδας – Γλύπτης
 • Αντώνης Ατματζίδης – Φωτογράφος
 • Νίκος Γαζετάς – Graphic Designer
 • Μαρία Γερακίνη – Interior Designer
 • Χρήστος Γεωργουδάκης – Ζωγράφος/Graphic Designer
 • Γιάννης Γιαννακόπουλος – Φωτοειδησεογράφος
 • Χρήστος Γκριτζάπης – Ζωγράφος
 • Μάνος Δούκας – Ιστορικός Τέχνης
 • Χριστόφορος Μαρίνος – Ιστορικός Τέχνης
 • Παναγιώτης Μιαούλης – Graphic Designer
 • Τασος Μισούρας – Ζωγράφος
 • Δώρα Μπελεγρίνου – Multimedia Designer
 • Μαρία Πασχαλίδου – Εικαστικός
 • Δημήτρης Πατρίκιος – Σκηνοθέτης
 • Αντώνης Ράλλης – Ιστορικός Τέχνης
 • Δημήτρης Τάταρης – Ζωγράφος

 

Πώς γίνεται η εκπαίδευση

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η μάθηση και η διδασκαλία διακρίνονται για τη σταδιακά αυξανόμενη επιδίωξη αυτονομίας και αυτοδιάθεσης.

Ο ΑΚΤΟ έχει συνδεθεί με εκπαιδευτικές πρακτικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη αυτόνομων προσωπικοτήτων που αυτοδιαχειρίζονται την παραγόμενη γνώση. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό τοπίο αυτή η εκπαιδευτική δέσμευση είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της ικανότητας των σπουδαστών να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Στον ΑΚΤΟ οι σπουδές στο Art και Design στηρίζονται σε έναν ευρύ διδακτικό σχεδιασμό. Ανάμεσα στις εκπαιδευτικές μεθόδους περιλαμβάνονται σεμινάρια που εστιάζουν στη θεωρία, διαλέξεις σε σχετικά θέματα, καθώς και εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, διαγωνισμοί κλπ.

Οι Διδακτικές στρατηγικές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Α. Εργασίες – Σεμινάρια – Ασκήσεις – Διαλέξεις

Στα σεμινάρια και τις διαλέξεις, οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση σε σημειώσεις, διαφάνειες, βίντεο προβολές και στην απαιτούμενη βιβλιογραφία, που τους επιτρέπει να μάθουν σε βάθος για τις διαφορετικές πτυχές της τέχνης που σπουδάζουν. Η μεταδοτική ικανότητα των διαλέξεων συμβάλλει στην εμπέδωση των βασικών γνώσεων από τους σπουδαστές, ενώ στα σεμινάρια καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η δυνατότητα πολυμερούς επικοινωνίας. Όταν κρίνεται αναγκαίο, προσφέρονται, επίσης, φροντιστηριακά μαθήματα, ώστε να ενισχυθεί η αντιληπτική ικανότητα των σπουδαστών.

Τα σχέδια εργασιών (project briefs), τα οποία ποικίλλουν σε αριθμό για κάθε ενότητα και εξάμηνο, περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων ενός θέματος καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για την εργασία των σπουδαστών.

Η πρόοδος των σπουδαστών παρακολουθείται μέσω της αξιολόγησης των εργασιών, καθώς και από διάφορα τεστ κατά την παρακολούθηση σεμιναρίων και διαλέξεων.

B. Ενισχυτικές διδακτικές μέθοδοι

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι σπουδαστές μέσω των διαλέξεων, σεμιναρίων και εργασιών ενισχύονται περαιτέρω μέσα από δραστηριότητες, όπως οι οργανωμένες επισκέψεις σε εκθέσεις, μουσεία, εργοστάσια, οι εκπαιδευτικές εκδρομές, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η οργάνωση εκθέσεων από τους σπουδαστές, κλπ. Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους σπουδαστές να αφομοιώνουν τις βασικές έννοιες και να βλέπουν την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες.

Ο ΑΚΤΟ έχει μια μακρά σχέση με τη βιομηχανία και την καλλιτεχνική κοινότητα στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι, μέσα από την πορεία των σπουδών τους, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με κάθε σημαντικό γεγονός στον τομέα τους.

Γ. Αυτόνομη μάθηση με επιβλέποντα καθηγητή

Ο θεσμός του επιβλέποντα καθηγητή είναι ένα ζωτικής σημασίας συστατικό σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών, ειδικά στο τελευταίο έτος που οδηγεί στην απόκτηση του Bachelor, κατά το οποίο οι τακτικές συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή αποτελούν την κύρια μέθοδο διδασκαλίας. Η μεταστροφή από μια παραδοσιακή σε μια πιο ανεξάρτητη μορφή μάθησης είναι συνεπής με τη γενική εκπαιδευτική πολιτική του ΑΚΤΟ και ανατροφοδοτείται από την εφαρμογή της αξιολόγησης.

Για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με την τελευταία τεχνολογική υποδομή.

143;18;topLeft;topRight
141;18;topLeft;topRight
181;18;topLeft;topRight
89;18;topLeft;topRight
110;20;topLeft;topRight
114;18;topLeft;topRight

 

British Accreditation Council

 

QAA


Middlesex University Partner

BA in Fine Art & New Media 26/05/2013

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr
face to face