Μετεγγραφές

Μετεγγραφές

Ο AKTO δέχεται μετεγγραφές φοιτητών/σπουδαστών από:

Πανεπιστημιακές Σχολές του Εξωτερικού, Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) & Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) καθώς και Κολέγια

Οι ενδιαφερόμενοι προς μετεγγραφή σπουδαστές, στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΚΤΟ, περνούν από κατατακτήρια συνέντευξη στην οποία απαιτείται επίδειξη φακέλου εργασιών (portfolio) ώστε να καθοριστεί το επίπεδο κατάταξής τους.

Με τη διαδικασία αυτή, κατοχυρώνουν μαθήματα και credits από την προηγούμενη ακαδημαϊκή διαδρομή τους και εισάγονται σε προχωρημένο εξάμηνο ή έτος σπουδών. Ενδείκνυται να ορίζονται πρόσθετα μαθήματα, τα οποία καλύπτουν ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Αίτηση Μετεγγραφής
 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Καταρτιζόμενοι σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ που επιθυμούν μετεγγραφή σε αντίστοιχο πρόγραμμα ΙΕΚ του ΑΚΤΟ, χρειάζεται να προσκομίσουν: Αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, Αντίγραφο Βαθμολογίας (Αναλυτική Βαθμολογία από κάθε εξάμηνο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει) καθώς και τον Ατομικό τους Φάκελο.

Αίτηση Μετεγγραφής

Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του κολεγίου στο 210-5230130 (Αθήνα), 2310-221231 (Θεσσαλονίκη).

143;18;topLeft;topRight
141;18;topLeft;topRight
181;18;topLeft;topRight
89;18;topLeft;topRight
110;20;topLeft;topRight
114;18;topLeft;topRight

 

British Accreditation Council

 

QAA

top-45

Μετεγγραφές 26/04/2016

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr
AKTO Early Entry Plus