Γραμματεία

Γραμματεία

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες της σχολής για θέματα που αφορούν:

  • Απουσίες από τα μαθήματα
  • Οικονομικoύς διακανονισμούς
  • Αλλαγές του τακτικού ωρολογίου προγράμματος
  • Διευκρινίσεις σχετικά με τον Κανονισμό Σπουδών της σχολής.
  • Έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών

Ηλεκτρονική Γραμματεία

143;18;topLeft;topRight
141;18;topLeft;topRight
181;18;topLeft;topRight
89;18;topLeft;topRight
110;20;topLeft;topRight
114;18;topLeft;topRight

 

British Accreditation Council

 

QAA

top-45

Γραμματεία 26/04/2016

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr
face to face